الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemخواص سنگ آمتیست    Amethyst :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای ششم و هفتم

 •  نماد خوشبختي

 • ضد جادو و امواج منفي

 • استفاده جهت مديتيشن

 • متعادل کننده جسم و روح

 • آرام بخش

 •  روشن نمودن چهره

 • الهام بخش

 • اثر پاک کنندگي پوست

 • تصفيه خون

 • تسکين سردرد

 • درمان بي خوابي اگزما و جوش و لک و پيس

 • تقويت مجراهاي تنفسي و مغز و موها و سيستم ايمني

 • کاهش مشکلات ناشي از مصرف الکل

 • از بين برنده خشم و اضطراب و اندوه

 • دارای اثر تسکین دهنده

 • کمک به کنترل افکار منفی

 • برای کمک به بهبود تمرکز

 • تقویت سیستم ایمنی و همچنین متعادل کردن و شفای همه چاکراها

 • افزایش فعالیت مغز در سمت راست و کاهش توهم

 • کمک به توسعه توانایی های روانی

 • تقویت و توسعه شهود ، الهام ، شفا

 •  بالا بردن افکار و آرمان های معنویهر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 62

Natural Amethyst

وزن : 7 قیراط

ابعاد : 11*14 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 61

Natural Amethyst

وزن : 5 قیراط

ابعاد : 10*12 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 64

Natural Amethyst

وزن : 4.5 قیراط

ابعاد : 11*12 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 63

Natural Amethyst

وزن : 4.5 قیراط

ابعاد : 10*13 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 66

Natural Amethyst

وزن : 7.5 قیراط

ابعاد : 11*13 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 65

Natural Amethyst

وزن : 6 قیراط

ابعاد : 11*13 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 68

Natural Amethyst

وزن : 5.5 قیراط

ابعاد : 10*13 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 67

Natural Amethyst

وزن : 6 قیراط

ابعاد : 11*14 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 12

Natural Amethyst

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 17*12 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 11

Natural Amethyst

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 18*12 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 22

Natural Amethyst

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 22*23 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 21

Natural Amethyst

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 16*25 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 24

Natural Amethyst

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 21*12 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 23

Natural Amethyst

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 18*23 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 26

Natural Amethyst

وزن : 18 قیراط

ابعاد :18*20 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 25

Natural Amethyst

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 20*16 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 32

Natural Amethyst

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 21*15 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 31

Natural Amethyst

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 23*13 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 34

Natural Amethyst

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 17*24 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 33

Natural Amethyst

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 21*14 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان
سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 38

Natural Amethyst

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 22*15 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 37

Natural Amethyst

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 30*20 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 40

Natural Amethyst

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 24*17 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 39

Natural Amethyst

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 12*18 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 42

Natural Amethyst

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 18*21 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 41

Natural Amethyst

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 21*14 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 44

Natural Amethyst

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 16*21 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 43

Natural Amethyst

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 22*12 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 46

Natural Amethyst

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 19*15 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 45

Natural Amethyst

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 23*15 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 
سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 48

Natural Amethyst

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 23*16 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 47

Natural Amethyst

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 20*14 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 50

Natural Amethyst

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 15*23 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 49

Natural Amethyst

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 21*16 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد