الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gem
انواع انگشتر های نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3047

سنگ فیروزه

سایز : 55

قیمت : 189000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3046

سنگ فیروزه

سایز : 55

قیمت : 189000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3049

سنگ فیروزه

سایز : 61

قیمت : 189000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3048

سنگ فیروزه

سایز : 54

قیمت : 189000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3051

سنگ فیروزه

سایز : 56

قیمت : 189000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3050

سنگ مروارید

سایز : 49.50.51

قیمت : 169000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3008

سنگ عقیق زرد حکاکی شرف الشمس

سایز : 56

قیمت : 149000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3007

سنگ آمتیست

سایز : 56

قیمت : 144000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3000

سنگ آمتیست

سایز : 57

قیمت : 122000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3009

سنگ آمتیست

سایز : 51

قیمت : 124000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3012

سنگ استارسان استون

سایز : 55

قیمت : 86000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3014

سنگ استارسان استون

سایز : 51

قیمت : 77000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3022

سنگ آمتیست

سایز : 54

قیمت : 149000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3015

سنگ استارسان استون

سایز : 54

قیمت : 103000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3026

سنگ اوپال

سایز : 58

قیمت : 299000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3025

سنگ اوپال

سایز : 57

قیمت : 179000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3028

سنگ لابرادوریت

سایز : 57

قیمت : 128000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3027

سنگ یاقوت کبود

سایز : 56

قیمت : 195000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3032

سنگ استارسان استون

سایز : 55

قیمت : 145000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3029

سنگ لابرادوریت

سایز : 57

قیمت : 128000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3034

سنگ استارسان استون

سایز : 57

قیمت : 179000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3033

سنگ استارسان استون

سایز : 57

قیمت : 179000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3036

سنگ استارسان استون

سایز : 51

قیمت : 99000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3035

سنگ استارسان استون

سایز : 56

قیمت : 119000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3038

سنگ استارسان استون

سایز : 52

قیمت : 99000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3045

سنگ استارسان استون

سایز : 54

قیمت : 89000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3040

سنگ استارسان استون

سایز : 57

قیمت : 150000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3039

سنگ استارسان استون

سایز : 55

قیمت : 192000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3042

سنگ استارسان استون

سایز : 57

قیمت : 123000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3041

سنگ استارسان استون

سایز : 56

قیمت : 109000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3044

سنگ استارسان استون

سایز : 55

قیمت : 105000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3043

سنگ استارسان استون

سایز : 56

قیمت : 174000 تومانبخش دوم

بخش سوم