انگشتر نقره 


فروش ویژه انگشتر نقره مردانه

در صورت نیاز به تغییر سایز هزینه ی آن برای این مدلها ، 10 هزار تومان است


قسمت اول  


 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   509

سنگ عقیق سیاه

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 62 )

قیمت فقط : 74000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   525

سنگ عقیق سبز

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 67)

قیمت فقط : 74000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   523

سنگ عقیق کبود

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 66 و 67)

قیمت فقط : 74000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   511

سنگ عقیق سبز

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 61 و 62 )

قیمت فقط : 74000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   530

سنگ عقیق سیاه

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه (  62 )

قیمت فقط : 74000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   529

سنگ عقیق سبز

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 62 )

قیمت فقط : 74000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   561

سنگ عقیق سیاه

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 63)

قیمت فقط : 74000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   531

سنگ عقیق زرد شرف الشمس

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 60  و 63)

قیمت فقط : 74000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   534

سنگ عقیق قرمز  با حرز امام جواد

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 65 )

قیمت فقط : 74000 تومان

 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   545

سنگ عقیق کبود

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 62 )

 قیمت فقط : 74000 تومان

 
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   550

سنگ عقیق سبز

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 65 و 61 )

 قیمت فقط : 74000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   546

سنگ عقیق سیاه

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 61)

 قیمت فقط : 74000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   555

سنگ عقیق سبز - پشت بسته با حرز امام جواد

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 58)

قیمت فقط : 74000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   551

سنگ عقیق زرد شرف الشمس

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 62 و  64 و 65 )

 قیمت فقط : 74000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   558

سنگ عقیق کبود

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 60 )

قیمت فقط : 74000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   557

سنگ عقیق سبز

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 60)

قیمت فقط : 74000 تومان

 
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   565

سنگ عقیق سیاه

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 65)

قیمت فقط : 74000 تومان

 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   563

سنگ عقیق قرمز

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 65 )

قیمت فقط : 74000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   567

سنگ عقیق زرد شرف الشمس

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 61 و 65 )

قیمت فقط : 74000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   566

سنگ عقیق سبز

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 60)

قیمت فقط : 74000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   576

سنگ عقیق قرمز

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 60)

قیمت فقط : 74000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   575

سنگ عقیق سیاه

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 61 )

قیمت فقط : 74000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   577

سنگ عقیق زرد شرف الشمس

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 60 و 67 )

قیمت فقط : 74000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   578

سنگ عقیق سبز

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 67 )

قیمت فقط : 74000 تومان

 
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   584

سنگ عقیق سیاه

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 66 )

قیمت فقط : 74000 تومان

 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   579

سنگ عقیق سیاه

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 67 )

قیمت فقط : 74000 تومان
 
برای مشاهده ی بخش دوم انگشتر نقره کلیک فرمائید

 انگشتر نقره 

زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست


 انگشتر نقره  انگشتر نقره  انگشتر نقره  انگشتر نقره  انگشتر نقره


 انگشتر نقره  انگشتر نقره  انگشتر نقره  انگشتر نقره  انگشتر نقره
 


 انگشتر نقره

 انگشتر نقره

 انگشتر نقره

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است