الحمد لله رب العالمین

دانا گوهرخريد انواع مختلف و بينظيري از انگشتر هاي نقره

خريد انگشتر نقره زنانه

بخش اول 

***   هزینه ی تغییر سایز هر انگشتر مبلغ 10 هزار تومان می باشد   ***

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4002

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 56

قیمت : 79000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4001

سنگ چشم گربه سنتیتیک

سایز : 59

قیمت : 128000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4004

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 58

قیمت : 116000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4003

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 56

قیمت : 39000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4006

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 56

قیمت : 46000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4005

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 59

قیمت : 60000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4008

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 54

قیمت : 59000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر برنجی  زنانه  کد 4007

سنگ طبیعی رز کوارتز - جنس پایه برنج

سایز : 57

قیمت : 29000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4010

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 50

قیمت : 58000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4009

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 57

قیمت : 81000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4012

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 56

قیمت : 82000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4011

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 54

قیمت : 59000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4014

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 58

قیمت : 54000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4013

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 56

قیمت : 77000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4016

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 54

قیمت : 57000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4015

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 56

قیمت : 81000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4018

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 54

قیمت : 49000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4017

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 55

قیمت : 59000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4020

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 55

قیمت : 76000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4019

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 52

قیمت : 49000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4022

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 51

قیمت : 108000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4021

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 56

قیمت : 58000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4024

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 58

قیمت : 53000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4023

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 57

قیمت : 81000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4026

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 58

قیمت : 53000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4025

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 58

قیمت : 165000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4028

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 54

قیمت : 49000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4027

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 59

قیمت : 95000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4030

طرح جواهر برلیان - مارکیز سفید

سایز : 55

قیمت : 49000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4029

سنگ طبیعی یاقوت سرخ

سایز : 59

قیمت : 32000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4032

سنگ طبیعی آمتیست

سایز : 57

قیمت : 79000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4031

سنگ طبیعی سیترین

سایز : 57

قیمت : 56000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4034

طرح جواهر برلیان - مارکیز سفید

سایز : 53

قیمت : 59000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4033

نقره آبکاری رنگ مسی

سایز : 56

قیمت : 39000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4036

طرح جواهر برلیان - مارکیز سبز

سایز : 59

قیمت : 53000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4035

طرح جواهر برلیان - مارکیز لیمویی

سایز : 57

قیمت : 56000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4038

سنگ طبیعی آمتیست - طرح جواهر برلیان

سایز : 57

قیمت : 65000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4037

طرح جواهر برلیان

سایز : 60 و 58 و 56

قیمت : 38000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4040

طرح جواهر برلیان - ساخت مشهد

سایز : 56

قیمت : 84000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4039

طرح جواهر برلیان - مارکیز سفید -  ساخت مشهد

سایز : 54 و 61

قیمت : 69000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4042

سنگ طبیعی عقیق سرخ

سایز : 55 و 52

قیمت : 29000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4041

طرح جواهر برلیان - سنگ آمتیست

سایز : 57

قیمت : 36000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4044

سنگ طبیعی عقیق یمنی

سایز : 55

قیمت : 33000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4043

سنگ طبیعی عقیق یمنی

سایز : 56

قیمت : 31000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4046

سنگ طبیعی عقیق زرد شرف الشمس

سایز : 57

قیمت : 89000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4045

سنگ طبیعی عقیق یمنی

سایز : 51

قیمت : 87000 تومان

 

 

بخش دوم انگشترها

بخش سوم انگشترها

 

بخش چهارم انگشترها

 

سنگ ماساژ نمک صورتی هیمالیا    |     مدالهای سنگ طبیعی مختلف با آویز نقره     |     مدال نقره سنگ آمتیست    |     مدال نقره سنگ چشم ببر

مدالهای نقره و جواهرات نقره   |    انگشتر نقره زنانه   |   انگشتر نقره مردانه   |   نیم ست نقره   |   عقیق استوانه ایی   |   مارسنگ طبیعی

دستبند بافت  |   سنگ طبیعی فلوریت  |   سنگ طبیعی رودونیت   |   سنگ طبیعی مالاکیت   |    سنگ طبیعی لاجورد  

گوی کریستال  |   گردنبند سنگ ماه تولد   |   منشور سنگی    |   قلب چشم ببر    |    هرم های سنگی جدید   |   دستبند سنگی

سنگ دُر ونوس ، در رتایل   |   راف سنگ طبیعی   |   مدال نقره سنگ جاسپر     |     انواع جدیدی از تسبیح های سنگی

آویزهای سنگ عقیق سلیمانی مستطیلی   |    آویز عقیق رنگی   |    جدول سنگ ماه تولد   |    جدول سنگ چاکراها

حرز عظیم هفت جلاله بر روی حلقه حدید    |    سنگ عقیق کریزیلیس    |    خرید یاقوت طبیعی    |    جیدیت طبیعی

فیروزه نیشابور اصل طبیعی     |     سنگ ثروت و شادی : عقیق خزه ایی    |     لوح شرف الشمس بر روی عقیق زرد


دفتر مرکزی : مشهد - نبش خیابان راهنمایی 5 - ساختمان اشکان - طبقه 4

شنبه تا چهارشنبه از 9 صبح الی 5 بعدازظهر
پـنـج شنـبـــه هــا از 9 صبـح الـی 1:30 بــعدازظهر

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است