الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagem انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8053

سنگ مون استون خاکستری

 سایز : 65

 قیمت فقط : 259.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8052

سنگ مون استون خاکستری

سایز : 62

 قیمت فقط : 211.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8055

سنگ مون استون خاکستری

 سایز : 65

 قیمت فقط : 316.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8054

سنگ مون استون خاکستری

سایز : 61

 قیمت فقط : 222.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8057

سنگ مون استون خاکستری

 سایز : 62

 قیمت فقط : 219.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8056

سنگ مون استون خاکستری

سایز : 62

 قیمت فقط : 279.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8059

سنگ مون استون هلویی

 سایز : 60

 قیمت فقط : 269.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8058

سنگ عقیق زرد حکاکی شرف الشمس

سایز : 64

 قیمت فقط : 129.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8061

سنگ مون استون هلویی

 سایز : 61

 قیمت فقط : 217.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8060

سنگ مون استون هلویی

سایز : 63

 قیمت فقط : 294.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8063

سنگ مون استون هلویی

 سایز : 62

 قیمت فقط : 276.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8062

سنگ مون استون هلویی

سایز : 63

 قیمت فقط : 294.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8065

سنگ مون استون خاکستری

 سایز : 61

 قیمت فقط : 261.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8064

سنگ مون استون هلویی

سایز : 62

 قیمت فقط : 303.000 تومان
انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8067

سنگ مون استون خاکستری

سایز : 61

 قیمت فقط : 209.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8066

سنگ مون استون خاکستری

سایز : 63

 قیمت فقط : 298.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8031

سنگ یودالیت

 سایز : 58

 قیمت فقط : 129.000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8039

سنگ عقیق سبز

 سایز : 57

 قیمت فقط : 132.000 تومان

 
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8033

سنگ اپال

 سایز : 63

 قیمت فقط : 285.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8032

سنگ عقیق قرمز

سایز : 63

 قیمت فقط : 139.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8035

سنگ عقیق یمنی

 سایز : 61

 قیمت فقط : 189.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8068

سنگ کوارتزرتایل

سایز : 61

 قیمت فقط : 256.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8037

سنگ عقیق سیاه

 سایز : 56

 قیمت فقط : 129.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8036

سنگ عقیق قرمز

سایز : 66

 قیمت فقط : 132.000 تومان

 
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8041

سنگ یاقوت زرد

 سایز : 65

 قیمت فقط : 180.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8040

سنگ یاقوت سرخ

سایز : 64

 قیمت فقط : 180.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8043

سنگ عقیق قرمز

 سایز : 60 , 65

 قیمت فقط : 209.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8042

سنگ عقیق قرمز

سایز : 61

 قیمت فقط : 209.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8045

سنگ عقیق زرد

سایز : 59

 قیمت فقط : 109.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8044

سنگ عقیق سیاه

سایز : 62

 قیمت فقط : 149.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8047

سنگ عقیق باباقوری

سایز : 61

 قیمت فقط : 149.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8046

سنگ عقیق زرد

سایز : 61 , 62

 قیمت فقط : 164.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8049

سنگ عقیق باباقوری

سایز : 64

 قیمت فقط : 149.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8048

سنگ عقیق باباقوری

سایز : 61

 قیمت فقط : 149.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8051

سنگ عقیق زرد شرف الشمس

سایز : 59

 قیمت فقط : 74.000 تومان

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8050

سنگ عقیق زرد شرف الشمس

سایز : 60

 قیمت فقط : 74.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8013

سنگ حدید حدید

طلسم عین علی

 سایز : 63

 قیمت فقط : 199.000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8015

سنگ حدید

طلسم عین علی

سایز : 62

 قیمت فقط : 199.000 تومان

 
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8017

سنگ حدید

طلسم عین علی

سایز : 63

 قیمت فقط : 199.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8016

سنگ حدید

طلسم عین علی

سایز : 58

 قیمت فقط : 119.000 تومان
انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8022

سنگ حدید

طلسم عین علی

سایز : 63

 قیمت فقط : 179.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8018

سنگ حدید

طلسم عین علی

سایز : 61

 قیمت فقط : 179.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8021

سنگ حدید

طلسم عین علی

سایز : 62

 قیمت فقط : 199.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8020

سنگ حدید

طلسم عین علی

سایز :  63

 قیمت فقط : 199.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8027

سنگ حدید

طلسم عین علی

سایز : 61

 قیمت فقط : 189.000 تومان

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8024

سنگ حدید

طلسم عین علی

سایز : 54

 قیمت فقط : 109.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8029

سنگ حدید

طلسم عین علی

سایز : 57

 قیمت فقط : 120.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8028

سنگ حدید

طلسم عین علی

سسایز : 58

 قیمت فقط : 120.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8003

سنگ لابرادوریت

سایز : 63

 قیمت فقط : 169.000 تومان

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8002

سنگ استارسان استون

سایز : 65

 قیمت فقط : 189.000 تومان

 
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8005

سنگ اپال

سایز : 57

 قیمت فقط : 285.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7004

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 61و64

 قیمت فقط : 209.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8007

سنگ استارسان استون

سایز : 63

 قیمت فقط : 299.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8006

سنگ استارسان استون

سایز : 62

 قیمت فقط : 344.000 تومان 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7056

سنگ عقیق سیاه

سایز :  64

 قیمت فقط : 132.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8010

سنگ لابرادوریت

سایز 67

 قیمت فقط : 227.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7003

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 60 الی 65

 قیمت فقط : 209.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   7039

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 63 و 64

 قیمت فقط : 164.000 تومان

 
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7009

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 61و62

قیمت فقط : 209.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7008

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 61 , 63

قیمت فقط : 209.000 تومان
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7011

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 62

قیمت فقط : 209.000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7020

سنگ عقیق بابا قوری

سایز : 61

 قیمت فقط : 149.000 تومان

 
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7015

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 60

 قیمت فقط : 149.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7014

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 60 و 57

 قیمت فقط : 209.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7017

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 63

 قیمت فقط : 209.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7016

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 59 و 62

 قیمت فقط : 209.000 تومان
 

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7038

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 62

 قیمت فقط : 209.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7018

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 58 و 59

 قیمت فقط : 209.000 تومان

 
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7048

سنگ عقیق سبز

سایز : 59

 قیمت فقط : 132.000 تومان

 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7024

سنگ عقیق بابا قوری

سایز : 59

 قیمت فقط : 149.000 تومان

 
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7055

سنگ عقیق سیاه

سایز : 63

 قیمت فقط : 189.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7054

سنگ عقیق سیاه

سایز : 63

 قیمت فقط : 132.000 تومان
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7057

سنگ عقیق سیاه

سایز : 63 و 64

 قیمت فقط : 132.000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7056

سنگ عقیق سیاه

سایز :  64

 قیمت فقط : 189.000 تومان
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7059

طرح هخامنشی تمام نقره

سایز : 60

 قیمت فقط : 132.000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7063

سنگ عقیق زرد

سایز : 64

 قیمت فقط : 132.000 تومان
 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   7085

سنگ جواهر یاقوت سرخ

سایز : 60

قیمت فقط : 240.000 تومان

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7084

سنگ جواهر توپاز لندن

سایز : 60 

قیمت فقط : 240.000 تومان
انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   7087

سنگ جواهر آمتیست

سایز : 60

قیمت فقط : 240.000 تومان

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7086

سنگ جواهر یاقوت کبود

سایز :61  

قیمت فقط : 240.000 تومان
 

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7089

سنگ جواهر سیترین

سایز : 60

قیمت فقط : 240.000 تومان

 

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7088

سنگ جواهر توپاز سوئیس

سایز : 60 و 61

قیمت فقط : 240.000 تومان

 بخش دوم

بخش سوم