الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

@danagem

https://telegram.me/danagem
خريد انواع مختلف و بينظيري از انگشتر هاي نقره

خريد انگشتر نقره زنانه

بخش اول 

***   هزینه ی تغییر سایز هر انگشتر مبلغ 10 هزار تومان می باشد   ***

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4002

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 56

قیمت : 79000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4001

سنگ چشم گربه سنتیتیک

سایز : 59

قیمت : 128000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4004

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 58

قیمت : 116000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4003

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 56

قیمت : 39000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4006

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 56

قیمت : 46000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4005

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 59

قیمت : 60000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4008

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 54

قیمت : 59000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر برنجی  زنانه  کد 4007

سنگ طبیعی رز کوارتز - جنس پایه برنج

سایز : 57

قیمت : 29000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4010

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 50

قیمت : 58000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4009

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 57

قیمت : 81000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4012

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 56

قیمت : 82000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4011

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 54

قیمت : 59000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4014

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 58

قیمت : 54000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4013

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 56

قیمت : 77000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4016

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 54

قیمت : 57000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4015

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 56

قیمت : 81000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4018

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 54

قیمت : 49000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4017

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 55

قیمت : 59000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4020

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 55

قیمت : 76000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4019

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 52

قیمت : 49000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4022

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 51

قیمت : 108000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4021

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 56

قیمت : 58000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4024

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 58

قیمت : 53000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4023

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 57

قیمت : 81000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4026

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 58

قیمت : 53000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4025

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 58

قیمت : 165000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4028

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 54

قیمت : 49000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4027

طرح عثمانی سلطنتی

سایز : 59

قیمت : 95000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4030

طرح جواهر برلیان - مارکیز سفید

سایز : 55

قیمت : 49000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4029

سنگ طبیعی یاقوت سرخ

سایز : 59

قیمت : 32000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4032

سنگ طبیعی آمتیست

سایز : 57

قیمت : 79000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4031

سنگ طبیعی سیترین

سایز : 57

قیمت : 56000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4034

طرح جواهر برلیان - مارکیز سفید

سایز : 53

قیمت : 59000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4033

نقره آبکاری رنگ مسی

سایز : 56

قیمت : 39000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4036

طرح جواهر برلیان - مارکیز سبز

سایز : 59

قیمت : 53000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4035

طرح جواهر برلیان - مارکیز لیمویی

سایز : 57

قیمت : 56000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4038

سنگ طبیعی آمتیست - طرح جواهر برلیان

سایز : 57

قیمت : 65000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4037

طرح جواهر برلیان

سایز : 60 و 58 و 56

قیمت : 38000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4040

طرح جواهر برلیان - ساخت مشهد

سایز : 56

قیمت : 84000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4039

طرح جواهر برلیان - مارکیز سفید -  ساخت مشهد

سایز : 54 و 61

قیمت : 69000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4042

سنگ طبیعی عقیق سرخ

سایز : 55 و 52

قیمت : 29000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4041

طرح جواهر برلیان - سنگ آمتیست

سایز : 57

قیمت : 36000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4044

سنگ طبیعی عقیق یمنی

سایز : 55

قیمت : 33000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4043

سنگ طبیعی عقیق یمنی

سایز : 56

قیمت : 31000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4046

سنگ طبیعی عقیق زرد شرف الشمس

سایز : 57

قیمت : 89000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4045

سنگ طبیعی عقیق یمنی

سایز : 51

قیمت : 87000 تومان

 

 

بخش دوم انگشترها

بخش سوم انگشترها

 

بخش چهارم انگشترها

 

دستبند سنگی     |     یاقوت قرمز    |     یاقوت کبود     |     زبرجد    |     یاقوت زرد

سنگ ماساژ نمک صورتی هیمالیا    |     هرم و چراغ های سنگ نمک هالیت صورتی هیمالیا     |     کلکسیون تسبیح های سنگ طبیعی

تسبیح احجارالشفا    |    هرم هفت سنگ چاکرا   |   حرز عظیم هفت جلاله بر روی حلقه حدید   |   فانتوم کوارتز ، زیباترین سنگ طبیعت

گردنبند دلفین   |    آویز گردنی اسلایس عقیق   |   مخروط سنگ طبیعی   |   مدال قلب سنگ چشم ببر   |   آویز گردنی ابسیدیان قلبی

آویز عقیق سلیمانی گرد   |    آویز عقیق سلیمانی لوزی   |   گردنی جاسپر قرمز لوزی   |   مدال برگی عقیق   |   مدال چشم ببر لوزی

در ونوس ، رتایل کوارتز  |   سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  |   سنگ ثروت و شادی : عقیق خزه ایی

مدال هفت سنگ چاکرا   |    منشور سنگ طبیعی   |    جدول سنگ ماه تولد   |    جدول سنگ چاکراها


دفتر مرکزی : مشهد - نبش خیابان راهنمایی 5 - ساختمان اشکان - طبقه 4

شنبه تا چهارشنبه از 9 صبح الی 5 بعدازظهر
پـنـج شنـبـــه هــا از 9 صبـح الـی 1:30 بــعدازظهر

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است