الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7003

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 58 الی 65

 قیمت فقط : 209.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   7039

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 63 و 64

 قیمت فقط : 164.000 تومان
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7006

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 53و61

 قیمت فقط : 209.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7004

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 61و64

 قیمت فقط : 209.000 تومان
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7009

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 61و63و65

قیمت فقط : 209.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7008

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 61

قیمت فقط : 209.000 تومان
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7011

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 59 الی 63

قیمت فقط : 209.000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7012

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 63 و 64

قیمت فقط : 209.000 تومان
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7015

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 60

 قیمت فقط : 149.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7014

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 60 و 57

 قیمت فقط : 209.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7017

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 63

 قیمت فقط : 209.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7016

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 59 و 62

 قیمت فقط : 209.000 تومان
 

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7038

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 62

 قیمت فقط : 209.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7018

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 58 و 59

 قیمت فقط : 209.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7022

سنگ عقیق بابا قوری

سایز : 61

 قیمت فقط : 149.000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7020

سنگ عقیق بابا قوری

سایز : 61

 قیمت فقط : 149.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7025

سنگ عقیق سوسنی

سایز : 60

 قیمت فقط : 164.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7024

سنگ عقیق بابا قوری

سایز : 59

 قیمت فقط : 149.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7029

سنگ جواهر یاقوت سرخ

سایز : 62

 قیمت فقط : 179.000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7033

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 62

 قیمت فقط : 179.000 تومان

  

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7042

سنگ عقیق یمنی اصل با حکاکی هنرمندانه دست

سایز : 62

 قیمت فقط : 239.000 تومان

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7036

9 جواهر طبیعی ، 9 سنگ

سایز : 59

 قیمت فقط : 164.000 تومان
بخش دوم انگشتر نقره مردانه