الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem
 مدال اکسیر اعظم ستاره سلیمان (ع)

سنگ حدید حکاکی دعا

 

خواص طلسم ستاره سلیمان


گر خواهي تمام خلق مسخر و مطيع تو شوند و هر چه گويي انجام دهند ، اين طلسم را همراه خود نگه دار.

اگر ميخواهي شخصي را احضار نمايي و مطيع خود گرداني كه هر چه به زبان آوري نه نگويد

بدان كه اين طلسم ستاره سليمان نبي ( ع ) است و در اين طلسم هزاران خواص مي باشد. اساتيد اهل فن به اين طلسم اكسير اعظم مي گويند .

 از جمله خواص اين طلسم افزايش مال و ثروت و افزايش رزق و روزي ، جلب قلوب بين ديگران و جلب عشق و محبت و زيادشدن مهر و محبت و رسيدن به معشوق يا مطلوب مي باشد.

 اگر به كسي علاقه داري و ميخواهي به نزد تو بيايد اين طلسم ستاره سليماني را به گردن بیاویز

 از جمله خواص این خاتم این است که هر که در نزد خود نگاه دارد از شر جن و انس در امان باشد و از نظر جمیع خلایق عزیز و محترم باشد ، اگر در ظرف آب اندازد و صورت خود رابشورد هر که او را بیند دوست او شود ، سحر و جادو بر دارنده این طلسم اثر نمی کند ، زبان دشمنان و بدگویان بر دارنده این خاتم بسته شود ، کارهای بسته وی گشاده شود ، رزق و روزی وی رونق گیرد

 هرکه این خاتم را همراه خود کند اگر سحر کرده باشند یا زبانش را بسته باشند،دفع سحر و جادو گردد .اگر در کار خود مانده باشد و نداند که چه کند این خاتم را همراه کند در کار و زندگیش گشایش شود

 هر که خاتم ستاره سلیمان را همراه خود کند اگر در فقر به سر می برد و رزق و روزی اش کم بود خداوند رزق و روزی اش را فزونی بخشد .اگر دشمن و بدگو بسیار داشت و ظالمان در پی وی بودند این خاتم را در دست کند از شر ظالمان و حسودان در امان خواهد بود

 

قیمت : 69.000 تومان


آویز طلسم عین علی

سنگ حدید حکاکی دعا

 
شرح و فواید طلسم عین علی ( ع )

طلسم عین علی خواص بی شماری دارد که به برخی از آن ها در اینجا اشاره می کنیم جهت مشاهده خواص آن به کتاب جامع الفواید مراجعه نمایید .

كسب جاه و جلال و ثروت و قدرت، در صورتي كه بر بازوي راست بسته شود.

اگر شخصی به سفر رود و این طلسم را با خود دارد ، به سلامت به خانه بازگردد .

جهت عزت و رفعت با خود دارد نزد خلائق عزیز گردد .

اگر بخت دختری بسته باشد ، چهل صباح بر طلسم نظر کند و بگوید یا مفتح الابواب بخت او گشاده شود .

جهت ترس در خواب یا بیداری همراه خود دارد هیچ خوف و ترسی بر او نرسد .

جهت گشایش کارها هر صباح بر این طلسم نگاه کند کارهایش گشایش پیدا شود .

جهت زبان بند اگر کسی با خود دارد زبان اعدا بر وی بسته شود .

اگر کسی را جن گرفته باشد بر او بندد خلاص شود .

اگر نزد کسی حاجتی دارد این طلسم را بر سینه خود بچسباند و نزد شخص رود حاجتش روا شود .

اگر در میان زن و شوهر اختلاف باشد این را نوشته و در بالشت بگذارد دوستی و محبت عظیم پیدا شود .

جهت چشم زخم با خود دارد چشم بد مردمان در امان باشد

رفع دشمني و كدورت محبت و صداقت : براي اين كار بايد لوح را شسته و در آب آن غسل شود

 

قیمت : 29.000 تومان

 

 

 

 سنگ حدید حکاکی دعا

مدال سنگ حدید

حکاکی آیت الکرسی

همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 29.000 تومان

سنگ حدید حکاکی دعا 

مدال سنگ حدید

حکاکی و ان یکاد

همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 29.000 تومان

 

 

 سنگ حدید حکاکی دعا

نگین سنگ حدید

حکاکی هفت جلاله (اعوذ بجلال الله...)

قیمت : 19.000 تومان

سنگ حدید حکاکی دعا 

نگین سنگ حدید

حکاکی یاشافی

قیمت : 19.000 تومان

 

 

 سنگ حدید حکاکی دعا

مدال سنگ حدید

حکاکی و من یتق الله

همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 29.000 تومان

سنگ حدید حکاکی دعا 

مدال سنگ حدید

حکاکی ان الله بالغ امره

همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 29.000 تومان

 

 

 سنگ حدید حکاکی دعا

نگین سنگ حدید

حکاکی صلوات

قیمت : 19.000 تومان
 

سنگ حدید حکاکی دعا 

نگین سنگ حدید

حکاکی ناد علی

قیمت : 19.000 تومان