الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemخواص سنگ آمتیست    Amethyst :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای ششم و هفتم

 •  نماد خوشبختي

 • ضد جادو و امواج منفي

 • استفاده جهت مديتيشن

 • متعادل کننده جسم و روح

 • آرام بخش

 •  روشن نمودن چهره

 • الهام بخش

 • اثر پاک کنندگي پوست

 • تصفيه خون

 • تسکين سردرد

 • درمان بي خوابي اگزما و جوش و لک و پيس

 • تقويت مجراهاي تنفسي و مغز و موها و سيستم ايمني

 • کاهش مشکلات ناشي از مصرف الکل

 • از بين برنده خشم و اضطراب و اندوه

 • دارای اثر تسکین دهنده

 • کمک به کنترل افکار منفی

 • برای کمک به بهبود تمرکز

 • تقویت سیستم ایمنی و همچنین متعادل کردن و شفای همه چاکراها

 • افزایش فعالیت مغز در سمت راست و کاهش توهم

 • کمک به توسعه توانایی های روانی

 • تقویت و توسعه شهود ، الهام ، شفا

 •  بالا بردن افکار و آرمان های معنویراف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 4

Natural Amethyst

وزن : 68 گرم

ابعاد : 57*38 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 5

Natural Amethyst

وزن : 116 گرم

ابعاد : 44*60 میلیمتر

قیمت : 116000 تومان


راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 10

Natural Amethyst

وزن : 194 گرم

ابعاد : 58*69 میلیمتر

قیمت : 194000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 7

Natural Amethyst

وزن : 183 گرم

ابعاد : 53*73 میلیمتر

قیمت : 183000 تومان


راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 12

Natural Amethyst

وزن : 125 گرم

ابعاد : 43*57 میلیمتر

قیمت : 125000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 11

Natural Amethyst

وزن : 266 گرم

ابعاد : 59*73 میلیمتر

قیمت : 266000 تومان


راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 14

Natural Amethyst

وزن : 144 گرم

ابعاد : 38*83 میلیمتر

قیمت : 144000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 13

Natural Amethyst

وزن : 109 گرم

ابعاد : 45*70 میلیمتر

قیمت : 109000 تومان


راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 16

Natural Amethyst

وزن : 119 گرم

ابعاد : 52*62 میلیمتر

قیمت : 119000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 15

Natural Amethyst

وزن : 144 گرم

ابعاد : 68*82 میلیمتر

قیمت : 144000 تومان


راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 18

Natural Amethyst

وزن : 158 گرم

ابعاد : 49*69 میلیمتر

قیمت : 158000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 17

Natural Amethyst

وزن : 93 گرم

ابعاد : 56*49 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان
راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 20

Natural Amethyst

وزن : 109 گرم

ابعاد : 40*53 میلیمتر

قیمت : 109000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 19

Natural Amethyst

وزن : 156 گرم

ابعاد : 49*84 میلیمتر

قیمت : 156000 تومان


راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 22

Natural Amethyst

وزن : 218 گرم

ابعاد : 75*54 میلیمتر

قیمت : 218000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 21

Natural Amethyst

وزن : 132 گرم

ابعاد : 49*71 میلیمتر

قیمت : 132000 تومان


راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 24

Natural Amethyst

وزن : 136 گرم

ابعاد : 37*80 میلیمتر

قیمت : 136000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 23

Natural Amethyst

وزن : 141 گرم

ابعاد : 52*62 میلیمتر

قیمت : 141000 تومان


راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 26

Natural Amethyst

وزن : 106 گرم

ابعاد :36*56 میلیمتر

قیمت : 106000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 25

Natural Amethyst

وزن : 156 گرم

ابعاد : 45*81 میلیمتر

قیمت : 156000 تومان


راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 28

Natural Amethyst

وزن : 158 گرم

ابعاد :65*55 میلیمتر

قیمت : 158000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 27

Natural Amethyst

وزن : 110 گرم

ابعاد : 34*69 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان


راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 30

Natural Amethyst

وزن : 124 گرم

ابعاد : 51*78 میلیمتر

قیمت : 124000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 29

Natural Amethyst

وزن : 75 گرم

ابعاد : 23*65 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان


راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 32

Natural Amethyst

وزن : 102 گرم

ابعاد : 42*48 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 31

Natural Amethyst

وزن : 99 گرم

ابعاد : 36*68 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان


راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 34

Natural Amethyst

وزن : 149 گرم

ابعاد : 49*80 میلیمتر

قیمت : 149000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 33

Natural Amethyst

وزن : 121 گرم

ابعاد : 37*50 میلیمتر

قیمت : 121000 تومان
راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 36

Natural Amethyst

وزن : 96 گرم

ابعاد : 40*73 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 35

Natural Amethyst

وزن : 113 گرم

ابعاد : 34*57 میلیمتر

قیمت : 113000 تومان


راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 38

Natural Amethyst

وزن : 107 گرم

ابعاد : 39*80 میلیمتر

قیمت : 107000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 37

Natural Amethyst

وزن : 85 گرم

ابعاد : 23*62 میلیمتر

قیمت : 85000 تومان


راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 40

Natural Amethyst

وزن : 98 گرم

ابعاد : 37*57 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 39

Natural Amethyst

وزن : 87 گرم

ابعاد : 34*44 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان


راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 42

Natural Amethyst

وزن : 65 گرم

ابعاد : 28*53 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 41

Natural Amethyst

وزن : 81 گرم

ابعاد : 45*41 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان


راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 44

Natural Amethyst

وزن : 187 گرم

ابعاد : 76*64 میلیمتر

قیمت : 187000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 43

Natural Amethyst

وزن : 92 گرم

ابعاد : 40*51 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان


راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 46

Natural Amethyst

وزن : 113 گرم

ابعاد : 39*71 میلیمتر

قیمت : 113000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 45

Natural Amethyst

وزن : 94 گرم

ابعاد : 43*73 میلیمتر

قیمت : 94000 تومان
راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 48

Natural Amethyst

وزن : 75 گرم

ابعاد : 24*60 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 47

Natural Amethyst

وزن : 222 گرم

ابعاد : 54*72 میلیمتر

قیمت : 222000 تومان


راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 50

Natural Amethyst

وزن : 77 گرم

ابعاد : 43*53 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 49

Natural Amethyst

وزن : 80 گرم

ابعاد : 40*69 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان


راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 52

Natural Amethyst

وزن : 99 گرم

ابعاد : 46*56 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 51

Natural Amethyst

وزن : 107 گرم

ابعاد : 32*75 میلیمتر

قیمت : 107000 تومان


راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 54

Natural Amethyst

وزن : 203 گرم

ابعاد : 51*84 میلیمتر

قیمت : 203000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 53

Natural Amethyst

وزن : 134 گرم

ابعاد : 48*67 میلیمتر

قیمت : 134000 تومان

 


راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 56

Natural Amethyst

وزن : 159 گرم

ابعاد : 59*82 میلیمتر

قیمت : 159000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 55

Natural Amethyst

وزن : 89 گرم

ابعاد : 47*41 میلیمتر

قیمت : 89000 تومان


راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 58

Natural Amethyst

وزن : 119 گرم

ابعاد : 47*63 میلیمتر

قیمت : 119000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 57

Natural Amethyst

وزن : 80 گرم

ابعاد : 43*62 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان
راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 60

Natural Amethyst

وزن : 213 گرم

ابعاد : 45*70 میلیمتر

قیمت : 213000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 59

Natural Amethyst

وزن : 127 گرم

ابعاد : 60*50 میلیمتر

قیمت : 127000 تومان
راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 62

Natural Amethyst

وزن : 168 گرم

ابعاد : 42*86 میلیمتر

قیمت : 168000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 61

Natural Amethyst

وزن : 106 گرم

ابعاد : 55*56 میلیمتر

قیمت : 106000 تومان
راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 64

Natural Amethyst

وزن : 134 گرم

ابعاد : 47*73 میلیمتر

قیمت : 134000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 63

Natural Amethyst

وزن : 175 گرم

ابعاد : 59*74 میلیمتر

قیمت : 175000 تومان
راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 66

Natural Amethyst

وزن : 130 گرم

ابعاد : 54*56 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 65

Natural Amethyst

وزن : 94 گرم

ابعاد : 40*58 میلیمتر

قیمت : 94000 تومان
راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 68

Natural Amethyst

وزن : 132 گرم

ابعاد : 36*66 میلیمتر

قیمت : 132000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 67

Natural Amethyst

وزن : 112 گرم

ابعاد : 48*60 میلیمتر

قیمت : 112000 تومان
راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 70

Natural Amethyst

وزن : 97 گرم

ابعاد : 45*55 میلیمتر

قیمت : 97000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 69

Natural Amethyst

وزن : 84 گرم

ابعاد : 32*67 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان
راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 72

Natural Amethyst

وزن : 100 گرم

ابعاد : 41*55 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 71

Natural Amethyst

وزن : 99 گرم

ابعاد : 36*79 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان
راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 74

Natural Amethyst

وزن : 119 گرم

ابعاد : 47*51 میلیمتر

قیمت : 119000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 73

Natural Amethyst

وزن : 104 گرم

ابعاد : 46*52 میلیمتر

قیمت : 104000 تومان
راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 76

Natural Amethyst

وزن : 81 گرم

ابعاد : 28*59 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 75

Natural Amethyst

وزن : 83 گرم

ابعاد : 34*76 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان
راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 78

Natural Amethyst

وزن : 66 گرم

ابعاد : 30*67 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 77

Natural Amethyst

وزن : 51 گرم

ابعاد : 21*53 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان
راف آمتیست

راف سنگ آمتیست کد : 79

Natural Amethyst

وزن : 79 گرم

ابعاد : 31*69 میلیمتر

قیمت : 79000 تومان
بخش دوم