الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagemانواع مختلفی از سنگ طبیعی روبی زوئیسیت کشور تانزانیا


 روبی

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 4

Natural Ruby Zoisite

وزن : 45.5 قیراط

ابعاد : 28*18میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 101

Natural Ruby Zoisite

وزن : 92 قیراط

ابعاد : 35*29 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان

 

 

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 115

Natural Ruby Zoisite

وزن : 92 قیراط

ابعاد : 38*39 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 105

Natural Ruby Zoisite

وزن : 73 قیراط

ابعاد : 29*44 میلیمتر

قیمت : 73000 تومان

 

 

 روبی

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 113

Natural Ruby Zoisite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 16*41 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 112

Natural Ruby Zoisite

وزن : 107 قیراط

ابعاد : 41*42 میلیمتر

قیمت : 107000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 24

Natural Ruby Zoisite

وزن : 45.5قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 123

Natural Ruby Zoisite

وزن : 69 قیراط

ابعاد : 37*26 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

 

 

روبی

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 26

Natural Ruby Zoisite

وزن : 65.9 قیراط

ابعاد :26*45 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 127

Natural Ruby Zoisite

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 33*27 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

 

 

روبی

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 28

Natural Ruby Zoisite

وزن : 63.1قیراط

ابعاد : 26*30 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 125

Natural Ruby Zoisite

وزن : 75 قیراط

ابعاد : 31*31 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

 

 

روبی

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 44

Natural Ruby Zoisite

وزن : 37.6 قیراط

ابعاد : 21*36 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 34

Natural Ruby Zoisite

وزن : 47.7قیراط

ابعاد : 27*33 میلیمتر

قیمت : 47000تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 41

Natural Ruby Zoisite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 25*34 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

روبی 

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت  کد : 39

Natural Ruby Zoisite

وزن : 32.3قیراط

ابعاد : 29*20 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان