سنگ طبیعی رودوکروزیت

خواص سنگ رودوکروزیت    Rhodochrosite    :

فرمول شیمیایی رودوکروزیت :   MnCO3

وزن مخصوص رودوکروزیت : 3.5 تا 3.7

سختی رودوکروزیت  : 3.5 تا 4

 • تعادل و تنظیم چاکرای چهارم

 • نماد شفا، آرامش، هماهنگی و دوستی است

 • ترویج مهربانی، بردباری، شفقت و عشق

 • افزایش آگاهی و معنویت فرد

 • رفع دوگانگی جسم و روح

 • در درمان سخت شدن و باریک شدن شریان ها استفاده می شود

 • بسیار مفید در درمان میگرن مزمن، کاهش سردرد

 • بازگرداندن انرژی از دست رفته در طول زمان فعالیت شدید بدن

 • دارای اثر تسکین دهنده

 • افزایش انرژی فیزیکی

 • دفع استرس

 • هماهنگسازی انرژی جسمی و معنوی

 • محرک عشق و اشتیاق

 • بهبود کارایی قلب

 • ضد افسردگی و ایجاد حس امید و نگرش مثبت به زندگی

 • از بین برنده ی استرس عاطفی

 • ایجاد نگرش مثبت و خلاقیت و نوآوری

 • تنظیم و تثبیت ضربان قلب، فشار خون و گردش خون

 • موثر بر اندام های تناسلی

 • تخفیف میگرن

 • بهبود اختلالات پوستی

 • تنظیم غده تیروئید

 • کاهش مشکلات روده ای

 • بهبود بینایی

 


 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 2

Natural Rhodochrosite

وزن : 67.6 قیراط

ابعاد : 41*27 میلیمتر

قیمت : 67000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 1

Natural Rhodochrosite

وزن : 77.3 قیراط

ابعاد : 47*25 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 4

Natural Rhodochrosite

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 26*45میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 3

Natural Rhodochrosite

وزن : 64.2 قیراط

ابعاد : 38*25 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان

 

 

 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 6

Natural Rhodochrosite

وزن : 50.9 قیراط

ابعاد : 22*38 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 5

Natural Rhodochrosite

وزن : 54.8 قیراط

ابعاد : 25*35 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

 

 

 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 8

Natural Rhodochrosite

وزن : 59.8قیراط

ابعاد : 26*45 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 7

Natural Rhodochrosite

وزن : 43.1 قیراط

ابعاد : 24*37 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 10

Natural Rhodochrosite

وزن : 60.6 قیراط

ابعاد : 26*48 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 9

Natural Rhodochrosite

وزن : 53.1 قیراط

ابعاد : 25*38 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

 

 

 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 12

Natural Rhodochrosite

وزن : 86.1 قیراط

ابعاد : 30*46 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 11

Natural Rhodochrosite

وزن : 56.8قیراط

ابعاد : 42*22 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

 

 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 14

Natural Rhodochrosite

وزن : 85.7قیراط

ابعاد : 35*39 میلیمتر

قیمت : 85000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 13

Natural Rhodochrosite

وزن : 53.9 قیراط

ابعاد : 22*41 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

 

 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 16

Natural Rhodochrosite

وزن : 54.7قیراط

ابعاد : 23*44 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 15

Natural Rhodochrosite

وزن : 35.9 قیراط

ابعاد : 23*29 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

 

 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 18

Natural Rhodochrosite

وزن : 68.7 قیراط

ابعاد : 38*39 میلیمتر

قیمت : 68000تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 17

Natural Rhodochrosite

وزن : 38.4قیراط

ابعاد : 25*33 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 20

Natural Rhodochrosite

وزن : 35.7قیراط

ابعاد : 32*24 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 19

Natural Rhodochrosite

وزن : 77.6 قیراط

ابعاد : 35*45 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان

 

 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 22

Natural Rhodochrosite

وزن : 45.5 قیراط

ابعاد : 24*39 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 21

Natural Rhodochrosite

وزن : 36.2 قیراط

ابعاد : 34*25 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

 

 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 24

Natural Rhodochrosite

وزن : 79.2قیراط

ابعاد : 49*33 میلیمتر

قیمت : 79000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 23

Natural Rhodochrosite

وزن : 65.5 قیراط

ابعاد : 30*40 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

 

 

رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 26

Natural Rhodochrosite

وزن : 46.7 قیراط

ابعاد :24*31 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 25

Natural Rhodochrosite

وزن : 124.8 قیراط

ابعاد : 34*56میلیمتر

قیمت : 124000 تومان

 

 

رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 28

Natural Rhodochrosite

وزن : 61.5قیراط

ابعاد : 39*30 میلیمتر

قیمت : 61000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 27

Natural Rhodochrosite

وزن : 24.2قیراط

ابعاد : 16*36 میلیمتر

قیمت : 24000تومان

 

 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 30

Natural Rhodochrosite

وزن : 41.9 قیراط

ابعاد : 32*22 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 29

Natural Rhodochrosite

وزن :78.4 قیراط

ابعاد : 48*36 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

 

 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 32

Natural Rhodochrosite

وزن : 96.4 قیراط

ابعاد : 29*61 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 31

Natural Rhodochrosite

وزن : 65.5قیراط

ابعاد : 29*49 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 34

Natural Rhodochrosite

وزن : 51.4قیراط

ابعاد : 27*39 میلیمتر

قیمت : 51000تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 33

Natural Rhodochrosite

وزن : 65.2 قیراط

ابعاد : 32*37 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

 

 

 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 36

Natural Rhodochrosite

وزن : 45.9 قیراط

ابعاد : 33*23 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 35

Natural Rhodochrosite

وزن : 53.8 قیراط

ابعاد : 23*42 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

 

 

 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 38

Natural Rhodochrosite

وزن : 69.8 قیراط

ابعاد : 25*47 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 37

Natural Rhodochrosite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 32*21 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

 

 

 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 40

Natural Rhodochrosite

وزن : 45.3 قیراط

ابعاد : 31*21 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 39

Natural Rhodochrosite

وزن : 50قیراط

ابعاد : 42*18 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

 

 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 42

Natural Rhodochrosite

وزن : 38.4قیراط

ابعاد : 19*34 میلیمتر

قیمت : 38000تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 41

Natural Rhodochrosite

وزن : 31.6 قیراط

ابعاد : 20*31 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

 

 

 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 44

Natural Rhodochrosite

وزن : 37.1 قیراط

ابعاد : 20*25 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 43


Natural Rhodochrosite

وزن :36.3 قیراط

ابعاد : 33*18 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

 

 

 

 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 46

Natural Rhodochrosite

وزن : 29.5 قیراط

ابعاد : 27*20 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 45

Natural Rhodochrosite

وزن : 26.2قیراط

ابعاد : 20*20 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 48

Natural Rhodochrosite

وزن : 30.8قیراط

ابعاد : 16*27 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 47

Natural Rhodochrosite

وزن : 27.1 قیراط

ابعاد : 29*20 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

 

 

 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 50

Natural Rhodochrosite

وزن : 21.3 قیراط

ابعاد : 17*27 میلیمتر

قیمت : 21000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 49

Natural Rhodochrosite

وزن : 37.9 قیراط

ابعاد : 18*34 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

 

 

 رودوکروزیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 52

Natural Rhodochrosite

وزن : 31.4قیراط

ابعاد : 19*28 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 51

Natural Rhodochrosite

وزن :20.9 قیراط

ابعاد : 17*23 میلیمتر

قیمت : 20000 تومان

 

 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 54

Natural Rhodochrosite

وزن : 17.7 قیراط

ابعاد : 18*28 میلیمتر

قیمت : 17000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 53

Natural Rhodochrosite

وزن : 37.6 قیراط

ابعاد : 28*20 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان استرودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 56

Natural Rhodochrosite

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 18*23 میلیمتر

قیمت : 17000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 55

Natural Rhodochrosite

وزن : 26.9 قیراط

ابعاد : 20*24 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

 

 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 58

Natural Rhodochrosite

وزن : 25.7 قیراط

ابعاد : 24*16 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 57

Natural Rhodochrosite

وزن : 21.2 قیراط

ابعاد : 20*16 میلیمتر

قیمت : 21000 تومان

 

 

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 60

Natural Rhodochrosite

وزن : 20.5 قیراط

ابعاد : 17*25 میلیمتر

قیمت : 20000 تومان

رودوکروزیت 

سنگ طبیعی رودوکروزیت  کد : 59

Natural Rhodochrosite

وزن : 16.7 قیراط

ابعاد : 26*15 میلیمتر

قیمت : 16000 تومان