الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagemخواص سنگ  سلنایت    Selenite :

 

 • هر چند نام سلنایت به معنی "سنگ ماه" است اما هیچ ارتباطی با سنگ زیبا و پایدار "مون استون" ندارد. ممکن است کیفیت نقره ای رنگ این سنگ و یا نام الهه ماه یونانی "سلن " باعث شده باشد که آن را سنگ ماه بنامند

 • سلنایت سنگ قدرتمندی برای ارتباطات با دنیای ارواح است و به تعامل با اجداد خردمند، فرشتگان، ارواح راهنما و افرادی درگذشته ای که دوستشان داشته ایم، کمک می کند

 • سلنایت ارتعاش خوبی دارد و به ذهن وضوح می بخشد، با دستیابی به خودآگاه فرشتگان و ارواح راهنما، چاکراهای بالایی و تاجی را باز می کند
   

 • سلنایت رابط روح است و به اتصال آن به ارتعاش زمین کمک می کند.

 • سلنایت سلولهای بدن را درمان و جریان مایعات بدن مانند مایع نخاعی را هماهنگ می کند. ستون مهره ها را تنظیم کرده و به انعطاف پذیری آن کمک کرده و از حملات صرعی جلوگیری می کند

 • سلنایت پوست را بهبود بخشیده و ظرفیت بدن برای جذب کلسیم را افزایش می دهد. به بدن کمک می کند تا ویتامین ها و املاح معدنی مورد نیاز را جذب کند اما به هضم آن کمک نمی کند.

 • سلنایت سنگ باروری است و از جنین و مادر تا زمانی که نوزاد سلامت به دنیا بیاید محافظت می کند

 • سلنایت مؤثرترین سنگ برای شارژ و پاکسازی دیگر سنگهاست و هرگز نباید به صورت اکسیر خورده شود اما باید روی بدن قرار داده شود تا در هاله نفوذ کرده و تأثیر لازم را بگذارد.

 • سلنایت سنگ مدیوم ها و غیبگوها و تله پاتیست هاست و برای انتقال ذرات فکر و ذهن بر روی ذهن و فکر دیگر افراد فوق العاده پر کاربرد است

 • قبایل بومی آفریقا معتقند همراه سلنایت ارواح راهنما حضور دارند و چه شیاطین و چه فرشتگان به نیت شما در کنارتان حضور میابند .. سلنایت سنگ ارتباط است

منبع :  DANAGEM

انواع مختلفی از سنگ طبیعی سلنایت کشور مراکش


 

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 2

Natural Selenite

وزن :49 قیراط

ابعاد : 21*27 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 1

Natural Selenite

وزن : 69 قیراط

ابعاد : 35*33 میلیمتر

قیمت : 138000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 سلنایت

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 4

Natural Selenite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 19*25میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 3

Natural Selenite

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 18*21 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

 

 

 سلنایت

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 6

Natural Selenite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 25*27 میلیمتر

قیمت : 82000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 5

Natural Selenite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 15*38 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

 

 

 سلنایت

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 8

Natural Selenite

وزن : 39قیراط

ابعاد : 20*29 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 7

Natural Selenite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 22*30 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 سلنایت

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 10

Natural Selenite

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 14*22 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 9

Natural Selenite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 26*34 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان

 

 

 سلنایت

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 12

Natural Selenite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 20*24 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 11

Natural Selenite

وزن : 44قیراط

ابعاد : 24*28 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

 

 

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 14

Natural Selenite

وزن : 29قیراط

ابعاد : 20*31 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 13

Natural Selenite

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 12*26 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

 

 

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 16

Natural Selenite

وزن : 59قیراط

ابعاد : 26*36 میلیمتر

قیمت : 118000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 15

Natural Selenite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 23*30 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

 

 

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 18

Natural Selenite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 17*24 میلیمتر

قیمت : 52000تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 17

Natural Selenite

وزن : 45قیراط

ابعاد : 23*35 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 20

Natural Selenite

وزن : 41قیراط

ابعاد : 36*22 میلیمتر

قیمت : 82000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 19

Natural Selenite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 35*16 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

 

 

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 22

Natural Selenite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 15*34 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

سلنایت

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 21

Natural Selenite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 24*35 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

 

 

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 24

Natural Selenite

وزن : 29قیراط

ابعاد : 14*32 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 23

Natural Selenite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 18*23 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

 

 

سلنایت

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 26

Natural Selenite

وزن : 38 قیراط

ابعاد :23*27 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 25

Natural Selenite

وزن :24 قیراط

ابعاد : 34*15میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 

 

سلنایت

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 28

Natural Selenite

وزن : 15قیراط

ابعاد : 14*28 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 27

Natural Selenite

وزن : 76قیراط

ابعاد : 28*39 میلیمتر

قیمت : 152000تومان

 

 

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 30

Natural Selenite

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 122000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 29

Natural Selenite

وزن :11 قیراط

ابعاد : 13*19 میلیمتر

قیمت : 22000 تومان

 

 

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 32

Natural Selenite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 17*22 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 31

Natural Selenite

وزن : 16قیراط

ابعاد : 14*27 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 34

Natural Selenite

وزن : 24قیراط

ابعاد : 27*18 میلیمتر

قیمت : 48000تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 33

Natural Selenite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 15*28 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

 

 

 سلنایت

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 36

Natural Selenite

وزن : 77 قیراط

ابعاد : 34*37 میلیمتر

قیمت : 154000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 35

Natural Selenite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 22*22 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 

 

 سلنایت

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 38

Natural Selenite

وزن : 72 قیراط

ابعاد : 37*35 میلیمتر

قیمت : 144000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 37

Natural Selenite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 24*33 میلیمتر

قیمت : 114000 تومان

 

 

 سلنایت

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 40

Natural Selenite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 31*16 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 39

Natural Selenite

وزن : 19قیراط

ابعاد : 19*18 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 

 

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 42

Natural Selenite

وزن : 38قیراط

ابعاد : 17*35 میلیمتر

قیمت : 76000تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 41

Natural Selenite

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 19*23 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 

 

 سلنایت

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 44

Natural Selenite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 26*29 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 43


Natural Selenite

وزن :40 قیراط

ابعاد : 20*36 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

 

 

 

 سلنایت

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 46

Natural Selenite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 24*29 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 45

Natural Selenite

وزن : 19قیراط

ابعاد : 15*24 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 سلنایت

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 48

Natural Selenite

وزن : 52قیراط

ابعاد : 26*29 میلیمتر

قیمت : 104000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 47

Natural Selenite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 18*23 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

 

 

 سلنایت

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 50

Natural Selenite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 19*27 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 49

Natural Selenite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 26*25 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

 

 

 سلنایت

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 52

Natural Selenite

وزن : 30قیراط

ابعاد : 21*24 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 51

Natural Selenite

وزن :26 قیراط

ابعاد : 17*25 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

 

 

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 54

Natural Selenite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 26*30 میلیمتر

قیمت : 94000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 53

Natural Selenite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 19*30 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان استسلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 56

Natural Selenite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 16*21 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 55

Natural Selenite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 19*30 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

 

 

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 58

Natural Selenite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 24*26 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 57

Natural Selenite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 28*29 میلیمتر

قیمت : 94000 تومان

 

 

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 60

Natural Selenite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 25*22 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

سلنایت 

سنگ طبیعی سلنایت مراکش  کد : 59

Natural Selenite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 17*24 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان