الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemانواع سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی 

 


 

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 2

Natural YellowFossilCoral

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 42*26 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 1

Natural YellowFossilCoral

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 38*26 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

 


 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 4

Natural YellowFossilCoral

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 43*26 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 3

Natural YellowFossilCoral

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 34*21 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 6

Natural YellowFossilCoral

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 36*28 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 5

Natural YellowFossilCoral

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 50*30 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

 

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 8

Natural YellowFossilCoral

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 41*28 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 7

Natural YellowFossilCoral

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 42*25 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

 

 
 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 10

Natural YellowFossilCoral

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 36*25 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 9

Natural YellowFossilCoral

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 43*27 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 12

Natural YellowFossilCoral

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 40*20 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 11

Natural YellowFossilCoral

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 51*30 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 14

Natural YellowFossilCoral

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 38*25 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 13

Natural YellowFossilCoral

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 43*27 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 16

Natural YellowFossilCoral

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 39*24 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 15

Natural YellowFossilCoral

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 31*21 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 18

Natural YellowFossilCoral

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 34*24 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 17

Natural YellowFossilCoral

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 29*22 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 


 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 20

Natural YellowFossilCoral

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 39*27 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 19

Natural YellowFossilCoral

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 42*28 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 22

Natural YellowFossilCoral

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 32*23 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 21

Natural YellowFossilCoral

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 37*26 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

 

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 24

Natural YellowFossilCoral

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 30*22 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 23

Natural YellowFossilCoral

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 37*25 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 26

Natural YellowFossilCoral

وزن : 34 قیراط

ابعاد :41*25 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 25

Natural YellowFossilCoral

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 42*28 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 28

Natural YellowFossilCoral

وزن : 29 قیراط

ابعاد :44*27 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 27

Natural YellowFossilCoral

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 38*26 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 30

Natural YellowFossilCoral

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 31*31 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 29

Natural YellowFossilCoral

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 38*21 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

 

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 32

Natural YellowFossilCoral

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 29*21 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 31

Natural YellowFossilCoral

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 40*27 میلیمتر

قیمت :  53000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 34

Natural YellowFossilCoral

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 36*26 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 33

Natural YellowFossilCoral

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 43*27 میلیمتر

قیمت :  65000 تومان

 


 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 36

Natural YellowFossilCoral

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 44*29 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 35

Natural YellowFossilCoral

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 42*28 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 38

Natural YellowFossilCoral

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 32*23 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 37

Natural YellowFossilCoral

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 39*30 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 40

Natural YellowFossilCoral

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 37*22 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 39

Natural YellowFossilCoral

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 53*30 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان

 

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 42

Natural YellowFossilCoral

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 38*21 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 41

Natural YellowFossilCoral

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 42*40 میلیمتر

قیمت : 101000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 44

Natural YellowFossilCoral

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 43

Natural YellowFossilCoral

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 33*20 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

 

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 46

Natural YellowFossilCoral

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 39*23 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 45

Natural YellowFossilCoral

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 34*24 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

 
 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 48

Natural YellowFossilCoral

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 46*28 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 47

Natural YellowFossilCoral

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 44*27 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 50

Natural YellowFossilCoral

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 42*25 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی کد : 49

Natural YellowFossilCoral

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 37*27 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی  کد : 52

Natural YellowFossilCoral

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 36*26 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی  کد : 51

Natural YellowFossilCoral

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 38*22 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

 

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی  کد : 54

Natural YellowFossilCoral

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 38*34 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی  کد : 53

Natural YellowFossilCoral

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 37*23 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی  کد : 56

Natural YellowFossilCoral

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 42*23 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی  کد : 55

Natural YellowFossilCoral

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 36*24 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی  کد : 58

Natural YellowFossilCoral

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 40*37 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی  کد : 57

Natural YellowFossilCoral

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 39*26 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان
 
سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی  کد : 60

Natural YellowFossilCoral

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 36*22 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی  کد : 59

Natural YellowFossilCoral

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 44*28 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان
 
سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی  کد : 62

Natural YellowFossilCoral

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 43*28 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی  کد : 61

Natural YellowFossilCoral

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 26*23 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان
 
سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی  کد : 64

Natural YellowFossilCoral

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 42*26 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی  کد : 63

Natural YellowFossilCoral

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 40*26 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان
 
سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی  کد : 66

Natural YellowFossilCoral

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 35*27 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان زرد اندونزی  کد : 65

Natural YellowFossilCoral

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 37*26 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد