الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemانواع سنگ  فسیل مرجان

 

 


 

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 2

Natural Fossil Coral

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 47*30 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 1

Natural Fossil Coral

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 38*24 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

 


 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 4

Natural Fossil Coral

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 19*36 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 3

Natural Fossil Coral

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 23*45 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 6

Natural Fossil Coral

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 21*24 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 5

Natural Fossil Coral

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 27*30 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان

 

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 8

Natural Fossil Coral

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 26*27 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 7

Natural Fossil Coral

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 40*19 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

 

 
 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 10

Natural Fossil Coral

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 33*21 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 9

Natural Fossil Coral

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 41*20 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 12

Natural Fossil Coral

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 37*21 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 11

Natural Fossil Coral

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 21*32 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 14

Natural Fossil Coral

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 25*38 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 13

Natural Fossil Coral

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 22*34 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 16

Natural Fossil Coral

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 38*22 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 15

Natural Fossil Coral

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 20*35 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 18

Natural Fossil Coral

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 28*45 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 17

Natural Fossil Coral

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 22*35 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

 


 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 20

Natural Fossil Coral

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 19

Natural Fossil Coral

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 36*16 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 22

Natural Fossil Coral

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 40*22 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 21

Natural Fossil Coral

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 25*23 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

 

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 24

Natural Fossil Coral

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 26*16 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 23

Natural Fossil Coral

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 34*21 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 26

Natural Fossil Coral

وزن : 49 قیراط

ابعاد :36*22 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 25

Natural Fossil Coral

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 24*31 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 28

Natural Fossil Coral

وزن : 25 قیراط

ابعاد :28*17 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 27

Natural Fossil Coral

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 19*31 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 30

Natural Fossil Coral

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 30*21 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 29

Natural Fossil Coral

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 13*21 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 32

Natural Fossil Coral

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 24*37 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 31

Natural Fossil Coral

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 19*27 میلیمتر

قیمت :  39000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 34

Natural Fossil Coral

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 30*19 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 33

Natural Fossil Coral

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 16*32 میلیمتر

قیمت :  32000 تومان

 


 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 36

Natural Fossil Coral

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 28*16 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 35

Natural Fossil Coral

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 33*22 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

 

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 38

Natural Fossil Coral

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 29*20 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 37

Natural Fossil Coral

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 36*21 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 40

Natural Fossil Coral

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 44*31 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 39

Natural Fossil Coral

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 23*38 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

 

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 42

Natural Fossil Coral

وزن : 73 قیراط

ابعاد : 37*26 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 41

Natural Fossil Coral

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 25*27 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 44

Natural Fossil Coral

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 15*26 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 43

Natural Fossil Coral

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 23*39 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

 

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 46

Natural Fossil Coral

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 22*25 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 45

Natural Fossil Coral

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 15*25 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

 
 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 48

Natural Fossil Coral

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 24*33 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 47

Natural Fossil Coral

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 23*25 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 50

Natural Fossil Coral

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 23*38 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش کد : 49

Natural Fossil Coral

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 14*27 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش  کد : 52

Natural Fossil Coral

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 25*39 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش  کد : 51

Natural Fossil Coral

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 11*29 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

 

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش  کد : 54

Natural Fossil Coral

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 42*25 میلیمتر

قیمت : 89000 تومان

 

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش  کد : 53

Natural Fossil Coral

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 36*28 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش  کد : 56

Natural Fossil Coral

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 20*15 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش  کد : 55

Natural Fossil Coral

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 38*28 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

 

 

 سنگ فسیل مرجان

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش  کد : 58

Natural Fossil Coral

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 25*18 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش  کد : 57

Natural Fossil Coral

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 29*14 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان
 
سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش  کد : 60

Natural Fossil Coral

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 22*20 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش  کد : 59

Natural Fossil Coral

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 13*20 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان
 
سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش  کد : 62

Natural Fossil Coral

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 24*39 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش  کد : 61

Natural Fossil Coral

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 23*30 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان
 
سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش  کد : 64

Natural Fossil Coral

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 29*37 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش  کد : 63

Natural Fossil Coral

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 20*37 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان
 
سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش  کد : 66

Natural Fossil Coral

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 26*18 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

سنگ فسیل مرجان 

سنگ فسیل مرجان ستاره ای مراکش  کد : 65

Natural Fossil Coral

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 32*19 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد