الحمد لله رب العالمین

داناگوهر

 
مدالهای نقره و جواهرات نقره   |    انگشتر نقره زنانه   |   انگشتر نقره مردانه   |  نیم ست نقره   |   آویز نقره سنگ عقیق   |   انگشتر سنگی   |   اسلایس عقیق

انواع قلب سنگی  |   آویز سنگ ماه تولد   |   گردنبند سنگ ماه تولد  |   آویز منشوری   |   گوی کریستال   |    هرم کریستال کوارتز   |   دستبند سنگی

دستبند احجار الشفا   |   انواع تسبیح سنگی   |   زیباترین سنگها کوارتز خزه ایی    |   کلکسیون مدال های سنگی متنوع   |   راف سنگ طبیعی

گوهر سنگها   |   مدال نقره مستطیلی سنگ ماه تولد    |    عقیق با حکاکی ذکر    |   آویز عقیق رنگی   |   جدول سنگ ماه تولد   |   جدول سنگ چاکراها

حرز عظیم هفت جلاله بر روی حلقه حدید    |     عجیب ترین تسبیح دنیا ، تسبیح احجار الشفا
 


انواع مختلفی از گوهر سنگها 

بخش اول گوهر سنگها

 

 

بخش دوم


فیروزه اصل نیشابور

 

سنگ رودوکروزیت

گوهر سنگ کد : 105

سنگ رودوکروزیت

19*19 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ رودوکروزیت

گوهر سنگ کد : 104

سنگ رودوکروزیت

31*20 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان

سنگ رودوکروزیت

گوهر سنگ کد : 103

سنگ رودوکروزیت

24*16 میلیمتر

قیمت : 67000 تومان


سنگ فلوریت

گوهر سنگ کد : 108

سنگ فلوریت

 23*13 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

سنگ فلوریت

گوهر سنگ کد : 107

سنگ فلوریت

18*18 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

سنگ فلوریت

گوهر سنگ کد : 106

سنگ فلوریت

13*24 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

گوهر سنگ کد : 111

سنگ لاجورد افغانستان

17*13 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ فلوریت

گوهر سنگ کد : 110

سنگ فلوریت

42*22 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان

سنگ فلوریت

گوهر سنگ کد : 109

سنگ فلوریت

 27*19 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

گوهر سنگ کد : 114

سنگ لاجورد افغانستان

15*29 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

گوهر سنگ کد : 113

سنگ لاجورد افغانستان

18*14 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

گوهر سنگ کد : 112

سنگ لاجورد افغانستان

18*20 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

گوهر سنگ کد : 117

سنگ لاجورد افغانستان

16*21 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

گوهر سنگ کد : 116

سنگ لاجورد افغانستان

19*14 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

گوهر سنگ کد : 115

سنگ لاجورد افغانستان

 22*19 میلیمتر

قیمت : 61000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

گوهر سنگ کد : 120

سنگ لاجورد افغانستان

25*19 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

گوهر سنگ کد : 119

سنگ لاجورد افغانستان

23*17 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

گوهر سنگ کد : 118

سنگ لاجورد افغانستان

23*18 میلیمتر

قیمت : 73000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

گوهر سنگ کد : 123

سنگ لاجورد افغانستان

29*23 میلیمتر

قیمت : 127000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

گوهر سنگ کد : 122

سنگ لاجورد افغانستان

31*23 میلیمتر

قیمت : 150000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

گوهر سنگ کد : 121

سنگ لاجورد افغانستان

21*18 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان


سنگ لاجورد افغانستان

گوهر سنگ کد : 126

سنگ لاجورد افغانستان

16*18 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

گوهر سنگ کد : 125

سنگ لاجورد افغانستان


 

سنگ لاجورد افغانستان

گوهر سنگ کد : 124

سنگ لاجورد افغانستان


 


سنگ لاجورد افغانستان

گوهر سنگ کد : 129

سنگ لاجورد افغانستان

26*27 میلیمتر

قیمت : 82000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

گوهر سنگ کد : 128

سنگ لاجورد افغانستان

 


سنگ لاجورد افغانستان

گوهر سنگ کد : 127

سنگ لاجورد افغانستان

 فیروزه اصل نیشابوری

 

سنگ فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 132

سنگ فیروزه نیشابور

14*20 میلیمتر

قیمت : 120000  تومان

سنگ فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 131

سنگ فیروزه نیشابور

18*8 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

سنگ لاجورد افغانستان

گوهر سنگ کد : 130

سنگ لاجورد افغانستان

20*24 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان


سنگ فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 135

سنگ فیروزه نیشابور

18*13 میلیمتر

قیمت : 144000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 134

سنگ فیروزه نیشابور

22*11 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 133

سنگ فیروزه نیشابور

16*25 میلیمتر

قیمت : 170000  تومان


نگین فیروزه نیشابور

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 138

سنگ فیروزه نیشابور

18*12 میلیمتر

قیمت : 176000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 137

سنگ فیروزه نیشابور

19*14 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 136

سنگ فیروزه نیشابور

15*18 میلیمتر

قیمت : 241000 تومان


فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 141

سنگ فیروزه نیشابور

14*16 میلیمتر

قیمت : 115000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 140

سنگ فیروزه نیشابور

16*11 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 139

سنگ فیروزه نیشابور

21*10 میلیمتر

قیمت : 145000 تومان


فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 144

سنگ فیروزه نیشابور

22*12 میلیمتر

قیمت : 165000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 143

سنگ فیروزه نیشابور

16*16 میلیمتر

قیمت : 112000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 142

سنگ فیروزه نیشابور

20*11 میلیمتر

قیمت : 152000 تومان


فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 147

سنگ فیروزه نیشابور

16*12 میلیمتر

قیمت : 85000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 146

سنگ فیروزه نیشابور

20*15 میلیمتر

قیمت : 250000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 145

سنگ فیروزه نیشابور

22*16 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان


فیروزه نیشابور 

گوهر سنگ کد : 150

سنگ فیروزه نیشابور

20*13 میلیمتر

قیمت : 245000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 149

سنگ فیروزه نیشابور

24*17 میلیمتر

قیمت : 170000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 148

سنگ فیروزه نیشابور

20*14 میلیمتر

قیمت : 237000 تومان


فیروزه نیشابور 

گوهر سنگ کد : 153

سنگ فیروزه نیشابور

24*13 میلیمتر

قیمت : 280000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 152

سنگ فیروزه نیشابور

19*14 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 151

سنگ فیروزه نیشابور

19*14 میلیمتر

قیمت : 210000 تومان


فیروزه نیشابور 

گوهر سنگ کد : 156

سنگ فیروزه نیشابور

18*12 میلیمتر

قیمت : 185000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 155

سنگ فیروزه نیشابور

24*16 میلیمتر

قیمت : 150000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 154

سنگ فیروزه نیشابور

16*23 میلیمتر

قیمت : 165000 تومان


فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 159

سنگ فیروزه نیشابور

13* 14 میلیمتر

قیمت : 158000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 158

سنگ فیروزه نیشابور

21*13 میلیمتر

قیمت : 186000  تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 157

سنگ فیروزه نیشابور

22*13 میلیمتر

قیمت : 164000 تومان


فیروزه نیشابور 

گوهر سنگ  ، در ونوس کد : 162

سنگ فیروزه نیشابور

22*17 میلیمتر

قیمت : 100000  تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ ، در ونوس کد : 161

سنگ فیروزه نیشابور

15*17 میلیمتر

قیمت : 218000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 160

سنگ فیروزه نیشابور

23*16 میلیمتر

قیمت : 240000 تومان


فیروزه نیشابور 

گوهر سنگ کد : 165

سنگ فیروزه نیشابور

24*16 میلیمتر

قیمت : 165000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 164

سنگ فیروزه نیشابور

24*15 میلیمتر

قیمت : 170000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ ، در ونوس  کد : 163

سنگ فیروزه نیشابور

24*10 میلیمتر

قیمت : 112000 تومان


فیروزه نیشابور 

گوهر سنگ کد : 168

سنگ فیروزه نیشابور

28*23 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 167

سنگ فیروزه نیشابور

 23*19 میلیمتر

قیمت : 285000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 166

سنگ فیروزه نیشابور

26*16 میلیمتر

قیمت : 205000 تومان


فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 171

سنگ فیروزه نیشابور

18*8 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

 

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 170

سنگ فیروزه نیشابور

27*17 میلیمتر

قیمت : 280000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 169

سنگ فیروزه نیشابور

24*17 میلیمتر

قیمت : 344000 تومان


فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 174

سنگ فیروزه نیشابور

10*12  میلیمتر

قیمت : 80000 تومان


فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 173

سنگ فیروزه نیشابور

10*14 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان
 

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 172

سنگ فیروزه نیشابور

13*11 میلیمتر

قیمت : 55000 تومانفیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 177

سنگ فیروزه نیشابور

14*12 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 176

سنگ فیروزه نیشابور

11*8 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 175

سنگ فیروزه نیشابور

10*15 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان


فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 180

سنگ فیروزه نیشابور

15*11 میلیمتر

قیمت : 115000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 179

سنگ فیروزه نیشابور

12*13 میلیمتر

قیمت : 149000 تومان

فیروزه نیشابور

گوهر سنگ  کد : 178

سنگ فیروزه نیشابور

18*11 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان


    فیروزه نیشابور

گوهر سنگ کد : 181

سنگ فیروزه نیشابور

10*13 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان


 

بخش اول گوهر سنگها

 

مدالهای نقره و جواهرات نقره   |    انگشتر نقره زنانه   |   انگشتر نقره مردانه   |  نیم ست نقره   |   آویز نقره سنگ عقیق   |   انگشتر سنگی   |   اسلایس عقیق

انواع قلب سنگی  |   آویز سنگ ماه تولد   |   گردنبند سنگ ماه تولد  |   آویز منشوری   |   گوی کریستال   |    هرم کریستال کوارتز   |   دستبند سنگی

دستبند احجار الشفا   |   انواع تسبیح سنگی   |   زیباترین سنگها کوارتز خزه ایی    |   کلکسیون مدال های سنگی متنوع   |   راف سنگ طبیعی

گوهر سنگها   |   مدال نقره مستطیلی سنگ ماه تولد    |    عقیق با حکاکی ذکر    |   آویز عقیق رنگی   |   جدول سنگ ماه تولد   |   جدول سنگ چاکراها

حرز عظیم هفت جلاله بر روی حلقه حدید    |     عجیب ترین تسبیح دنیا ، تسبیح احجار الشفا
سنگها و جواهرات کانالی جهت ارسال عشق الهی به سوی تمامی انسانها هستند

دانا گوهر ( بازرگانی فروغ مهر سابق )

شنبه تا چهارشنبه از 9 صبح الی 6 بعدازظهر
پـنـج شنـبـــه هــا از 9 صبـح الـی 2 بــعدازظهر

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است