الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem 

 • خواص سنگ  لابرادوریت    Labradorite :

  • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول

  • سنگ ماه تولد فروردین ، مرداد ، شهریور ، مهر ، آبان ،  آذر ، دی

  • سنگ دگرگونی

  • افزايش قدرت و پشتکار

  • بالا بردن سطح هوشياري و محافظت از هاله

  • تقویت شهود

  • ارتقا توانایی های روانی

  • کاهش احساس ترس و ناامنی

  • تقویت اعتماد به نفس

  • تحریک قوه تخیل و فعال سازي ذهن

  • بهبود اختلالات چشم و مغز

  • اضطراب را تسکین می دهد

  • تنظیم سوخت و ساز بدن

  • تعادل هورمونها و رفع تنش های قاعدگی و  نقرس و رماتیسم و فشار خون

  • کمک به هضم غذا

  • آگاهی را بالا می برد

  • عالی برای تقویت شهود و ارتقا توانایی های روانی

  • برای درمان سریع اضطراب ، ناامیدی و افسردگی و جایگزین کردن آن ها با شور و شوق

  • کمک به تنظیم سوخت و ساز بدن و روند گوارش

  • موثر در کاهش اختلالات مربوط به استخوان ، اختلالات ستون فقرات و ساییدگی و پارگی از مفاصل

  • کمک به بهبود روماتیسم و ورم مفاصل

  منبع :  DANAGEM

 

 

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 2

Natural Labradorite

وزن : 1000 قیراط

ابعاد : 35*53 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 1

Natural Labradorite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 26*40 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 لابرادوریت

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 4

Natural Labradorite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 30*23 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 3

Natural Labradorite

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 27*41 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

 

 

 لابرادوریت

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 6

Natural Labradorite

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 25*38 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 5

Natural Labradorite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 38*25 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

 

 

 لابرادوریت

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 8

Natural Labradorite

وزن : 78 قیراط

ابعاد : 40*26 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 7

Natural Labradorite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 33*23 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 لابرادوریت

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 10

Natural Labradorite

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 27*39 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 9

Natural Labradorite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 19*39 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

 

 

 لابرادوریت

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 12

Natural Labradorite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 30*21 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 11

Natural Labradorite

وزن :  29 قیراط

ابعاد : 18*33 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

 

 

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 14

Natural Labradorite

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 25*36 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 13

Natural Labradorite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 17*28 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

 

 

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 16

Natural Labradorite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 25*36 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 15

Natural Labradorite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 41*25 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 

 

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 18

Natural Labradorite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 19*36 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 17

Natural Labradorite

وزن : 68 قیراط

ابعاد : 28*43 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 20

Natural Labradorite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 35*24 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 19

Natural Labradorite

وزن : 73 قیراط

ابعاد : 41*26 میلیمتر

قیمت : 73000 تومان

 

 

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 22

Natural Labradorite

وزن : 82 قیراط

ابعاد : 31*41 میلیمتر

قیمت : 82000 تومان

لابرادوریت

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 21

Natural Labradorite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 21*38 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

 

 

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 24

Natural Labradorite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 20*33 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 23

Natural Labradorite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 32*23 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

 

 

لابرادوریت

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 26

Natural Labradorite

وزن : 41 قیراط

ابعاد :32*22 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 25

Natural Labradorite

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 26* 40 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

 

 

لابرادوریت

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 28

Natural Labradorite

وزن :  45 قیراط

ابعاد : 33*25 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 27

Natural Labradorite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 27*31 میلیمتر

قیمت :  46000 تومان

 

 

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 30

Natural Labradorite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 28*31 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 29

Natural Labradorite

وزن :43 قیراط

ابعاد : 32*26 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

 

 

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 32

Natural Labradorite

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 24*37 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 31

Natural Labradorite

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 28*37 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 34

Natural Labradorite

وزن : 69 قیراط

ابعاد : 29*44 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 33

Natural Labradorite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 30*34 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

 

 

 لابرادوریت

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 36

Natural Labradorite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 36*21 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 35

Natural Labradorite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 21*32 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 

 

 لابرادوریت

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 38

Natural Labradorite

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 32*27 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 37

Natural Labradorite

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 27*37 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

 

 

 لابرادوریت

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 40

Natural Labradorite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 22*32 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 39

Natural Labradorite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 35*28 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 

 

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 42

Natural Labradorite

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 41*29 میلیمتر

قیمت : 61000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 41

Natural Labradorite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 33*24 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

 

 

 لابرادوریت

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 44

Natural Labradorite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 23*42 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 43

Natural Labradorite

وزن :45 قیراط

ابعاد : 40*21 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

 

 

 

 لابرادوریت

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 46

Natural Labradorite

وزن : 78 قیراط

ابعاد : 27*51 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 45

Natural Labradorite

وزن : 75 قیراط

ابعاد : 28*48 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 لابرادوریت

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 48

Natural Labradorite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 19*24 میلیمتر

قیمت : 19000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 47

Natural Labradorite

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 28*42 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان

 

 

 لابرادوریت

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 50

Natural Labradorite

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 42*27 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 49

Natural Labradorite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 20*34 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 

 

 لابرادوریت

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 52

Natural Labradorite

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 51

Natural Labradorite

وزن :42 قیراط

ابعاد : 37*21 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 

 

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 54

Natural Labradorite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 40*29 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 53

Natural Labradorite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 35*21 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان استلابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 56

Natural Labradorite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 35*21 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 55

Natural Labradorite

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 40*27 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

 

 

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 58

Natural Labradorite

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 35*27 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 57

Natural Labradorite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 22*36 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 

 

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 60

Natural Labradorite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 25*37 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

لابرادوریت 

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 59

Natural Labradorite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 37*25 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان