الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagemخواص سنگ  لابرادوریت    Labradorite :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول

 • سنگ ماه تولد فروردین ، مرداد ، شهریور ، مهر ، آبان ،  آذر ، دی

 • سنگ دگرگونی

 • افزايش قدرت و پشتکار

 • بالا بردن سطح هوشياري و محافظت از هاله

 • تقویت شهود

 • ارتقا توانایی های روانی

 • کاهش احساس ترس و ناامنی

 • تقویت اعتماد به نفس

 • تحریک قوه تخیل و فعال سازي ذهن

 • بهبود اختلالات چشم و مغز

 • اضطراب را تسکین می دهد

 • تنظیم سوخت و ساز بدن

 • تعادل هورمونها و رفع تنش های قاعدگی و  نقرس و رماتیسم و فشار خون

 • کمک به هضم غذا

 • آگاهی را بالا می برد

 • عالی برای تقویت شهود و ارتقا توانایی های روانی

 • برای درمان سریع اضطراب ، ناامیدی و افسردگی و جایگزین کردن آن ها با شور و شوق

 • کمک به تنظیم سوخت و ساز بدن و روند گوارش

 • موثر در کاهش اختلالات مربوط به استخوان ، اختلالات ستون فقرات و ساییدگی و پارگی از مفاصل

 • کمک به بهبود روماتیسم و ورم مفاصل

منبع :  DANAGEM

انواع مختلفی از سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار


 

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 2

Natural Labradorite

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 24*37 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 1

Natural Labradorite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 21*32 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 لابرادوریت

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 4

Natural Labradorite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 3

Natural Labradorite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 23*31 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

 

 

 لابرادوریت

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 6

Natural Labradorite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 26*36 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 5

Natural Labradorite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 22*20 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

 

 

 لابرادوریت

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 8

Natural Labradorite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 36*53 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 7

Natural Labradorite

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 13*37 میلیمتر

قیمت : 21000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 لابرادوریت

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 10

Natural Labradorite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 24*42 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 9

Natural Labradorite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 22*33 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 

 

 لابرادوریت

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 12

Natural Labradorite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 17*34 میلیمتر

قیمت : 22000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 11

Natural Labradorite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 24*34 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

 

 

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 14

Natural Labradorite

وزن : 56قیراط

ابعاد : 26*33 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 13

Natural Labradorite

وزن : 76 قیراط

ابعاد : 27*39 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان

 

 

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 16

Natural Labradorite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 18*27 میلیمتر

قیمت : 23000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 15

Natural Labradorite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 18*36 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

 

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 18

Natural Labradorite

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 40*26 میلیمتر

قیمت : 64000تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 17

Natural Labradorite

وزن : 64قیراط

ابعاد : 22*42 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 20

Natural Labradorite

وزن : 68 قیراط

ابعاد : 29*40 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 19

Natural Labradorite

وزن : 88 قیراط

ابعاد : 28*46 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

 

د

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 22

Natural Labradorite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 24*26 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

لابرادوریت

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 21

Natural Labradorite

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 13*17 میلیمتر

قیمت : 19000 تومان

 

 

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 24

Natural Labradorite

وزن : 51قیراط

ابعاد : 21*34 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 23

Natural Labradorite

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 25*41 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

 

 

لابرادوریت

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 26

Natural Labradorite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 13*34 میلیمتر

قیمت : 19000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 25

Natural Labradorite

وزن : 72 قیراط

ابعاد : 27*42میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

 

 

لابرادوریت

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 28

Natural Labradorite

وزن : 16قیراط

ابعاد : 14*27 میلیمتر

قیمت : 16000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 27

Natural Labradorite

وزن : 39قیراط

ابعاد : 23*31 میلیمتر

قیمت : 39000تومان

 

 

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 30

Natural Labradorite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 27*32 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 29

Natural Labradorite

وزن :30 قیراط

ابعاد : 17*37 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

 

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 32

Natural Labradorite

وزن : 86 قیراط

ابعاد : 29*42 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 31

Natural Labradorite

وزن : 14قیراط

ابعاد : 18*18 میلیمتر

قیمت : 19000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 34

Natural Labradorite

وزن : 31قیراط

ابعاد : 18*33 میلیمتر

قیمت : 31000تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 33

Natural Labradorite

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 24*40 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

 

 

 لابرادوریت

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 36

Natural Labradorite

وزن : 75 قیراط

ابعاد :30*47 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 35

Natural Labradorite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 17*25 میلیمتر

قیمت : 23000 تومان

 

 

 لابرادوریت

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 38

Natural Labradorite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 26*39 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 37

Natural Labradorite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 15*39 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

 

 

 لابرادوریت

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 40

Natural Labradorite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 18*42 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 39

Natural Labradorite

وزن : 52قیراط

ابعاد : 22*36 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

 

 

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 42

Natural Labradorite

وزن : 26قیراط

ابعاد : 17*31 میلیمتر

قیمت : 26000تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 41

Natural Labradorite

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 18*40 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

 

 

 لابرادوریت

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 44

Natural Labradorite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 20*30 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 43


Natural Labradorite

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 16*20 میلیمتر

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

 لابرادوریت

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 46

Natural Labradorite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 16*26 میلیمتر

قیمت : 24000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 45

Natural Labradorite

وزن : 39قیراط

ابعاد : 18*40 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 لابرادوریت

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 48

Natural Labradorite

وزن : 115قیراط

ابعاد : 36*39 میلیمتر

قیمت : 115000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 47

Natural Labradorite

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 23*49 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

 

 

 لابرادوریت

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 50

Natural Labradorite

وزن : 87 قیراط

ابعاد : 30*45 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 49

Natural Labradorite

وزن : 154 قیراط

ابعاد : 39*55 میلیمتر

قیمت : 154000 تومان

 

 

 لابرادوریت

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 52

Natural Labradorite

وزن : 39قیراط

ابعاد : 24*24 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 51

Natural Labradorite

وزن : 95 قیراط

ابعاد : 31*44 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان

 

 

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 54

Natural Labradorite

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 28*42 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 53

Natural Labradorite

وزن : 127 قیراط

ابعاد : 33*56 میلیمتر

قیمت : 127000 تومان

 

 

 لابرادوریت

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 56

Natural Labradorite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 22*40 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 55

Natural Labradorite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 19*29 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

 

 

 لابرادوریت

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 58

Natural Labradorite

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 30*44 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 57

Natural Labradorite

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 28*45 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان

 

 

 لابرادوریت

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 60

Natural Labradorite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 16*32 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

لابرادوریت 

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار  کد : 59

Natural Labradorite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 25*26 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است