الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagemخواص  سنگ مالاکیت  Malachite  :

فرمول شیمیایی مالاکیت :  Cu2CO3(OH)2

وزن مخصوص مالاکیت :   3.80

سختی مالاکیت :    4.00

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم و پنجم

 • سنگ ماه تولد اردیبهشت ، مرداد ، آبان ، آذر ، بهمن

 • سنگ فوق العاده برای خلاقیت است

 • محافظ قوی از کودکان است

 • سنگ دگرگونی است و توازن ذهن

 • نماد آرامش درونی، استقامت و توسعه معنوی

 • برای افزایش مهارت تمرکز فوق العاده است

 • باعث کاهش احساس می گردد

 • درد فیزیکی را در استخوان ها کاهش می دهد

 • باعث کاهش استرس و تنش و راحتی خواب می گردد

 • مالاکیت باعث کاهش سرگیجه می گردد

 • بهبود کارایی لوزالمعده و طحال

 • تقویت قلب، سیستم گردش خون، غدد صنوبری و هیپوفیز

 • دفع انرژی های منفی

 • تخفیف اختلالات روان

 • گرفتگی عضلات را بهبود می بخشد

 • کاهش اختلالات قاعدگی

 • افزایش قدرت سیستم ایمنی و عصبی

 • باعث کاهش فشار خون ، ورم مفاصل ، تورم مفاصل  می گردد

  منبع :  DANAGEM

 

 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 2

Natural Malachite

وزن : 125 قیراط

ابعاد : 26*47 میلیمتر

قیمت : 125000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 1

Natural Malachite

وزن : 161 قیراط

ابعاد : 37*49 میلیمتر

قیمت : 161000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 4

Natural Malachite

وزن : 108 قیراط

ابعاد : 29*48 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 3

Natural Malachite

وزن : 122 قیراط

ابعاد : 33*33 میلیمتر

قیمت : 122000 تومان

 

 

 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 6

Natural Malachite

وزن : 115 قیراط

ابعاد : 22*32 میلیمتر

قیمت : 115000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 5

Natural Malachite

وزن : 135 قیراط

ابعاد : 31*43 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان

 

 

 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 8

Natural Malachite

وزن : 98 قیراط

ابعاد : 28*42 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 7

Natural Malachite

وزن : 134 قیراط

ابعاد : 32*47 میلیمتر

قیمت : 134000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 10

Natural Malachite

وزن : 113 قیراط

ابعاد : 31*45 میلیمتر

قیمت : 113000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 9

Natural Malachite

وزن : 86 قیراط

ابعاد : 28*39 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

 

 

 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 12

Natural Malachite

وزن : 118 قیراط

ابعاد : 30*42 میلیمتر

قیمت : 118000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 11

Natural Malachite

وزن :  87 قیراط

ابعاد : 24*41 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان

 

 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 14

Natural Malachite

وزن : 108 قیراط

ابعاد : 29*43 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 13

Natural Malachite

وزن : 130 قیراط

ابعاد : 36*38 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان

 

 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 16

Natural Malachite

وزن : 75 قیراط

ابعاد : 26*35 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 15

Natural Malachite

وزن : 85 قیراط

ابعاد : 24*40 میلیمتر

قیمت : 85000 تومان

 

 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 18

Natural Malachite

وزن : 76 قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 17

Natural Malachite

وزن : 86 قیراط

ابعاد : 27*41 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 20

Natural Malachite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 22*30 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 19

Natural Malachite

وزن : 132 قیراط

ابعاد : 32*42 میلیمتر

قیمت : 132000 تومان

 

 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 22

Natural Malachite

وزن : 109 قیراط

ابعاد : 27*38 میلیمتر

قیمت : 109000 تومان

مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 21

Natural Malachite

وزن : 89 قیراط

ابعاد : 27*40 میلیمتر

قیمت : 89000 تومان

 

 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 24

Natural Malachite

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 24*30 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 23

Natural Malachite

وزن : 68 قیراط

ابعاد : 22*35 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

 

 

مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 26

Natural Malachite

وزن : 57 قیراط

ابعاد :19*34 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 25

Natural Malachite

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 22* 33 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

 

 

مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 28

Natural Malachite

وزن :  38 قیراط

ابعاد : 28*21 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 27

Natural Malachite

وزن : 73 قیراط

ابعاد : 25*35 میلیمتر

قیمت :  73000 تومان

 

 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 30

Natural Malachite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 21*34 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 29

Natural Malachite

وزن :52 قیراط

ابعاد : 29*21 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

 

 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 32

Natural Malachite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 19*28 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 31

Natural Malachite

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 22*34 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 34

Natural Malachite

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 25*30 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 33

Natural Malachite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 20*29 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

 

 

 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 36

Natural Malachite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 19*31 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 35

Natural Malachite

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 31*22 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

 

 

 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 38

Natural Malachite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 21*26 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 37

Natural Malachite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 25*27 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

 

 

 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 40

Natural Malachite

وزن : 79 قیراط

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 79000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 39

Natural Malachite

وزن : 102 قیراط

ابعاد : 36*41 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

 

 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 42

Natural Malachite

وزن : 84 قیراط

ابعاد : 27*35 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 41

Natural Malachite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 23*28 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

 

 

 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 44

Natural Malachite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 24*29 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 43


Natural Malachite

وزن :59 قیراط

ابعاد : 35*24 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

 

 

 

 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 46

Natural Malachite

وزن : 74 قیراط

ابعاد : 25*38 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 45

Natural Malachite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 18*28 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 48

Natural Malachite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 21*27 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 47

Natural Malachite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 22*31 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

 

 

 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 50

Natural Malachite

وزن : 102 قیراط

ابعاد : 29*45 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 49

Natural Malachite

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 20*29 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

 

 

 مالاکیت

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 52

Natural Malachite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 26*18 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 51

Natural Malachite

وزن :37 قیراط

ابعاد : 17*24 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

 

 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 54

Natural Malachite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 18*28 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 53

Natural Malachite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 20*23 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان استمالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 56

Natural Malachite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 21*21 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 55

Natural Malachite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 17*26 میلیمتر

قیمت : 22000 تومان

 

 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 58

Natural Malachite

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 24*30 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 57

Natural Malachite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 18*27 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

 

 

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 60

Natural Malachite

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 20*29 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

مالاکیت 

سنگ طبیعی مالاکیت  کد : 59

Natural Malachite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 20*26 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان