الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gem 

انواع مدال سیم بافت پتینه شدهمدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 2

سنگ چشم ببر

ابعاد : 36*70 میلیمتر

قیمت : 187000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 1

سنگ چشم ببر

ابعاد : 72*27 میلیمتر

قیمت : 169000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 4

سنگ لابرادوریت

ابعاد : 38*83 میلیمتر

قیمت : 399000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 3

سنگ چشم ببر

ابعاد : 26*83 میلیمتر

قیمت : 187000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 6

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 23*78 میلیمتر

قیمت : 183000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 5

سنگ چشم ببر

ابعاد : 31*78 میلیمتر

قیمت : 177000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 8

سنگ چاروئیت

ابعاد : 28*78 میلیمتر

قیمت : 297000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 7

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 24*70 میلیمتر

قیمت : 247000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 10

سنگ لاجورد

ابعاد : 25*72 میلیمتر

قیمت : 199000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 9

روبی زوئیسیت

ابعاد : 37*66 میلیمتر

قیمت : 279000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 12

سنگ یودالیت

ابعاد : 27*83 میلیمتر

قیمت : 299000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 11

سنگ پیترسیت

ابعاد : 37*63 میلیمتر

قیمت : 219000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 14

سنگ واسونیت

ابعاد : 29*87 میلیمتر

قیمت : 177000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 13

سنگ تولیت

ابعاد : 26*85 میلیمتر

قیمت : 219000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 16

سنگ عقیق کریزیلیس

ابعاد : 30*79 میلیمتر

قیمت : 229000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 15

سنگ فسیل مرجان

ابعاد : 24*87 میلیمتر

قیمت : 193000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 18

سنگ درونوس

ابعاد : 63*21 میلیمتر

قیمت : 183000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 17

سنگ لابرادوریت

ابعاد : 31*67 میلیمتر

قیمت : 229000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 20

سنگ دالماتیان

ابعاد : 35*63 میلیمتر

قیمت : 149000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 19

سنگ چشم ببر

ابعاد : 25*75 میلیمتر

قیمت : 173000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 23

سنگ لابرادوریت

ابعاد : 72*27 میلیمتر

قیمت : 199000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 21

سنگ لابرادوریت آبی

ابعاد : 24*78 میلیمتر

قیمت : 213000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 25

سنگ مون استون

ابعاد : 21*60 میلیمتر

قیمت : 197000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 24

سنگ چشم ببر

ابعاد : 20*62 میلیمتر

قیمت : 139000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 27

سنگ مون استون

ابعاد : 61*18 میلیمتر

قیمت : 187000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 26

سنگ تولیت

ابعاد : 28*71 میلیمتر

قیمت : 233000 تومان