الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagem 

انواع مدال سیم بافت پتینه شدهمدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 2

سنگ چشم ببر

ابعاد : 36*70 میلیمتر

قیمت : 187000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 1

سنگ چشم ببر

ابعاد : 72*27 میلیمتر

قیمت : 169000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 4

سنگ لابرادوریت

ابعاد : 38*83 میلیمتر

قیمت : 399000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 3

سنگ چشم ببر

ابعاد : 26*83 میلیمتر

قیمت : 187000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 6

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 23*78 میلیمتر

قیمت : 183000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 5

سنگ چشم ببر

ابعاد : 31*78 میلیمتر

قیمت : 177000 تومان

 


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 8

سنگ چاروئیت

ابعاد : 28*78 میلیمتر

قیمت : 297000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 7

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 24*70 میلیمتر

قیمت : 247000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 10

سنگ لاجورد

ابعاد : 25*72 میلیمتر

قیمت : 199000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 9

روبی زوئیسیت

ابعاد : 37*66 میلیمتر

قیمت : 279000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 12

سنگ یودالیت

ابعاد : 27*83 میلیمتر

قیمت : 299000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 11

سنگ پیترسیت

ابعاد : 37*63 میلیمتر

قیمت : 219000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 14

سنگ واسونیت

ابعاد : 29*87 میلیمتر

قیمت : 177000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 13

سنگ تولیت

ابعاد : 26*85 میلیمتر

قیمت : 219000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 16

سنگ عقیق کریزیلیس

ابعاد : 30*79 میلیمتر

قیمت : 229000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 15

سنگ فسیل مرجان

ابعاد : 24*87 میلیمتر

قیمت : 193000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 18

سنگ درونوس

ابعاد : 63*21 میلیمتر

قیمت : 183000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 17

سنگ لابرادوریت

ابعاد : 31*67 میلیمتر

قیمت : 229000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 20

سنگ دالماتیان

ابعاد : 35*63 میلیمتر

قیمت : 149000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 19

سنگ چشم ببر

ابعاد : 25*75 میلیمتر

قیمت : 173000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 25

سنگ مون استون

ابعاد : 21*60 میلیمتر

قیمت : 197000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 24

سنگ چشم ببر

ابعاد : 20*62 میلیمتر

قیمت : 139000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 27

سنگ مون استون

ابعاد : 61*18 میلیمتر

قیمت : 187000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 26

سنگ تولیت

ابعاد : 28*71 میلیمتر

قیمت : 233000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 29

سنگ درونوس

ابعاد : 70*24 میلیمتر

قیمت : 229000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 28

سنگ پیریت

ابعاد : 36*66 میلیمتر

قیمت : 226000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 31

سنگ آمازونیت

ابعاد : 69*44 میلیمتر

قیمت : 163000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 30

سنگ مون استون هلویی

ابعاد : 24*68 میلیمتر

قیمت : 227000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 33

سنگ عقیق کریزیلیس

ابعاد : 72*33 میلیمتر

قیمت : 147000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 32

سنگ موکائیت

ابعاد : 61*35 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 35

سنگ بامبلبی جاسپر

ابعاد : 72*28 میلیمتر

قیمت : 119000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 34

سنگ فسیل توریتلا

ابعاد : 61*35 میلیمتر

قیمت : 123000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 37

سنگ واسونیت

ابعاد : 62*38 میلیمتر

قیمت : 103000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 36

سنگ سرافینیت

ابعاد : 34*63 میلیمتر

قیمت : 121000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 39

سنگ روبی زوئیسیت

ابعاد : 76*36 میلیمتر

قیمت : 219000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 38

سنگ سپتارین زرد

ابعاد : 45*71 میلیمتر

قیمت : 173000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 41

سنگ یودالیت

ابعاد : 63*35 میلیمتر

قیمت : 169000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 40

سنگ عقیق بلولیس

ابعاد : 18*51 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 43

سنگ ابسیدیان

ابعاد : 39*60 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 42

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 36*74 میلیمتر

قیمت : 163000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 45

سنگ رودونیت

ابعاد : 36*69 میلیمتر

قیمت : 113000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 44

سنگ رودونیت

ابعاد : 64*28 میلیمتر

قیمت : 133000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 47

سنگ عقیق کریزیلیس

ابعاد : 71*37 میلیمتر

قیمت : 162000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 46

سنگ لابرادوریت

ابعاد : 31*57 میلیمتر

قیمت : 149000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 49

سنگ لابرادوریت

ابعاد : 28*64 میلیمتر

قیمت : 143000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 48

سنگ سپتارین زرد

ابعاد : 66*39 میلیمتر

قیمت : 123000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 51

سنگ لابرادوریت

ابعاد : 34*67 میلیمتر

قیمت : 173000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 50

سنگ لابرادوریت

ابعاد : 38*72 میلیمتر

قیمت : 247000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 53

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 67*42 میلیمتر

قیمت : 193000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 52

سنگ عقیق شجر

ابعاد : 35*65 میلیمتر

قیمت : 139000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 55

سنگ اسکولسیت

ابعاد : 34*69 میلیمتر

قیمت : 109000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 54

سنگ پیریت

ابعاد : 37*62 میلیمتر

قیمت : 149000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 57

سنگ پیترسیت

ابعاد : 30*30 میلیمتر

قیمت : 163000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 56

سنگ واسونیت

ابعاد : 16*43 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 59

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

ابعاد : 18*28 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 58

سنگ سلنایت

ابعاد : 29*28 میلیمتر

قیمت : 159000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 61

سنگ سنگ خون

ابعاد : 48*36 میلیمتر

قیمت : 157000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 60

سنگ پیترسیت

ابعاد : 34*69 میلیمتر

قیمت : 211000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 64

سنگ واسونیت

ابعاد : 36*25 میلیمتر

قیمت : 79000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 62

سنگ عقیق شجر

ابعاد : 35*29 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 66

سنگ عقیق خزه

ابعاد : 31*31 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 65

سنگ رودونیت

ابعاد : 24*24 میلیمتر

قیمت : 82000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 72

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 24*72 میلیمتر

قیمت : 179000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 71

سنگ آمازونیت

ابعاد : 28*71 میلیمتر

قیمت : 173000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 74

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 23*74 میلیمتر

قیمت : 168000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 73

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 24*85 میلیمتر

قیمت : 164000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 76

سنگ خون

ابعاد : 89*32 میلیمتر

قیمت : 219000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 75

سنگ پیترسیت

ابعاد : 56*25 میلیمتر

قیمت : 199000 تومان

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم