الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemخواص سنگ عقیق طبیعی

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و سوم

 • درمان اعتیاد و اختلالات رفتاریدرمان اعتیاد و اختلالات رفتاری

 • بهبود کارکرد معده

 • ایجاد پایداری سیستم عصبی

 • تنظیم غدد درون ریز

 • براي تقويت حس احترام به نفس و ارزش قائل شدن براي خويشتن به كار مي رود

 • باعث حس امنيت و عشق به خويشتن

 • اين سنگ همچنين براي بيماريهاي پوستي از جمله آكنه بكار مي رود

 • درمان بيماري هاي کمر درد ، پا درد ، استخوان درد و همچنين دردهاي ماهيچه اي

 • درمان استرس ، اضطراب ، ميگرن ، انواع سر درد و بيماري هاي عصبي

 • سنگ شهامت، حفاظت، و قدرت است

 • ترس ها را کاهش می دهد

 • به پیشرفت معنوی شخص کمک کند

 • برای مراقبه و مراسم مذهبی کاربرد وسیعی دارد

 • دارويي تقويتي براي دستگاه توليد مثل مي باشد

 • محركي براي دستگاه گوارش است

 • قدرت بيان و سخنوري را تسهيل مي كند

 • ارتعاشات اين سنگ انسداد و موانع دروني را از بين مي برد و انرژي منفي را از ما دور مي كند

 

 

 


 

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 2

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 1

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 


 

 مدال سنگ عقیق

مدال عقیق طبیعی کد : 4

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 3

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

 

 مدال سنگ عقیق

مدال عقیق طبیعی کد : 6

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 5

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

 

 مدال سنگ عقیق

مدال عقیق طبیعی کد : 8

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 7

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 
 مدال سنگ عقیق

مدال عقیق طبیعی کد : 10

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 9

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

 

 مدال سنگ عقیق

مدال عقیق طبیعی کد : 12

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 11

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

 

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 14

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 13

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

 

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 16

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 15

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

 

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 18

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 17

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 


 

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 20

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 19

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

 

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 22

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق

مدال عقیق طبیعی کد : 21

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

 

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 24

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 23

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

 

مدال سنگ عقیق

مدال عقیق طبیعی کد : 26

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 25

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

 

مدال سنگ عقیق

مدال عقیق طبیعی کد : 28

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 27

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

 

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 30

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 29

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

 

 

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 32

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 31

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

 

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 34

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 33

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 


 

 مدال سنگ عقیق

مدال عقیق طبیعی کد : 36

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 35

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

 

 مدال سنگ عقیق

مدال عقیق طبیعی کد : 38

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 37

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

 

 مدال سنگ عقیق

مدال عقیق طبیعی کد : 40

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 39

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

 

 

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 42

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 41

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

 

 مدال سنگ عقیق

مدال عقیق طبیعی کد : 44

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 43

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

 

 

 مدال سنگ عقیق

مدال عقیق طبیعی کد : 46

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 45

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 
 

 مدال سنگ عقیق

مدال عقیق طبیعی کد : 48

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 47

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

 

 مدال سنگ عقیق

مدال عقیق طبیعی کد : 50

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی کد : 49

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

 

 مدال سنگ عقیق

مدال عقیق طبیعی  کد : 52

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی  کد : 51

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

 

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی  کد : 54

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی  کد : 53

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

 

 مدال سنگ عقیق

مدال عقیق طبیعی  کد : 56

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی  کد : 55

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

 

 

 مدال سنگ عقیق

مدال عقیق طبیعی  کد : 58

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی  کد : 57

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان
 
مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی  کد : 60

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان

مدال سنگ عقیق 

مدال عقیق طبیعی  کد : 59

به همراه زنجیر استیل رایگان ضد حساسیت

قیمت : 25000 تومان