هرم های سنگی
الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gem
انواع هرم سنگ های طبیعی

 

 

هرم سنگی 

هرم سنگ طبیعی رودونیت

Natural Rhodonite

وزن : 29 گرم

ارتفاع : 24 میلیمتر

قاعده : 31 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

هرم سنگی 

هرم سنگ طبیعی سودالیت

Natural Sodalite

وزن : 31 گرم

ارتفاع : 28 میلیمتر

قاعده : 33 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان 

 هرم سنگی

هرم سنگ طبیعی عقیق سلیمانی

Natural Botswana Agate

وزن : 30 گرم

ارتفاع : 21 میلیمتر

قاعده : 36 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

هرم سنگی 

هرم سنگ طبیعی عقیق سلیمانی

Natural Botswana Agate

وزن : 30 گرم

ارتفاع : 22 میلیمتر

قاعده : 36 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

 

 

 هرم سنگی

هرم سنگ طبیعی لابرادوریت سیاه

Natural Black Labradorite

وزن : 40 گرم

ارتفاع : 30 میلیمتر

قاعده : 34 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

هرم سنگی 

هرم سنگ طبیعی آونتورین نارنجی

Natural Orange Aventurine

وزن : 20 گرم

ارتفاع : 22 میلیمتر

قاعده : 30 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

 

 

 هرم سنگی

هرم سنگ طبیعی لابرادوریت

Natural Labradorite

وزن : 22 گرم

ارتفاع : 22 میلیمتر

قاعده : 30 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

هرم سنگی 

هرم سنگ طبیعی آمازونیت

Natural Amazonite

وزن : 44 گرم

ارتفاع : 31 میلیمتر

قاعده : 35 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

 هرم سنگی

هرم سنگ طبیعی جاسپربراکیا

Natural Jasper

وزن : 48 گرم

ارتفاع : 35 میلیمتر

قاعده : 35 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

هرم سنگی 

هرم سنگ طبیعی فلوریت

Natural Fluorite

وزن : 25 گرم

ارتفاع : 22 میلیمتر

قاعده : 30 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

 

 

 هرم سنگی

هرم سنگ طبیعی یشم

Natural Jade

وزن : 37 گرم

ارتفاع : 30 میلیمتر

قاعده : 35 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

هرم سنگی 

هرم سنگ طبیعی جاسپرقرمز

Natural Jasper

وزن : 22 گرم

ارتفاع : 23 میلیمتر

قاعده : 31 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

 

 

هرم سنگی 

هرم سنگ طبیعی انیکس

Natural Onix

وزن : 60 گرم

ارتفاع : 35 میلیمتر

قاعده : 43 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان