الحمد لله رب العالمین

دانا گوهرهرم هفت سنگ چاکرا
 

 گذاشتن قاعده هرم بر روی چاکرا ها و مخصوصا چاکرای ششم یا چشم سوم باعث فعال سازی و تحریک چاکرا  می شود

در مدیتیشن و انرژی درمانی کاربرد های فراوانی دارد

 انرژی را تا بالاترین حد ممکن بالا می برد و افکار را تقویت می کند چرا که آنها شکلی از انرژی هستند.

 برای دستیابی به خرد باستانی و آوردن آن به زمان حال مفید است.

همچنین برای سفر ماورایی ، آشکار سازی ، پیشگویی ، کانال زنی و یادآوری رؤیاها است.

بالاترین سطح انرژی در کلیه ی همسویی ها

  هرم هفت سنگ چاکرا

هرم هفت سنگ چاکرا

هرم هفت سنگ چاکرا منجمله ابزاری است که برای تعادل بخشی به هر هفت حوزه ی انرژی بدن اتری فوق العاده تاثیر گذار است

قرار دادن این قطعه بر روی هر یک از میادین انرژی بدن ، جذب عالی ذرات نوترینو را به همراه دارد

در انواع همسویی های ریکی می توان از قدرت ارزشمند آن بهره برد

تخلیه انرژی منفی کالبد اتری نیز از دیگر کاربرد های آن است

هفت سنگ طبیعی مختلف در هفت طبقه در یک هرم

جاسپر قرمز ، آونتورین پرتقالی ، آونتورین زرد ، آونتورین سبز ، لاجورد ، آمتیست ، کریستال

 


ابعاد 50*45*45 میلیمتر به وزن تقریبی 106 گرم   ==> قیمت : 106 هزار تومان

** 30 درصد تخفیف جشنواره فروش => فقط : 74000 تومان **


ابعاد 35*30*30 میلیمتر به وزن تقریبی 33 گرم  ==> قیمت : 66 هزار تومان

** 30 درصد تخفیف جشنواره فروش => فقط : 46000 تومان **

 


 
هرم سنگ

هرم سنگی کد 2

سنگ طبیعی برنزیت

ابعاد : 35*45*45 میلیمتر

وزن : 89 گرم

قیمت : 49000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 1

سنگ طبیعی برنزیت

ابعاد : 35*45*45 میلیمتر

وزن : 94 گرم

قیمت : 49000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 4

سنگ طبیعی چشم ببر

ابعاد : 35*45*45 میلیمتر

وزن : 85 گرم

قیمت : 49000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 3

سنگ طبیعی برنزیت

ابعاد : 35*45*45 میلیمتر

وزن : 85 گرم

قیمت : 49000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 6

سنگ طبیعی ابسیدیان سیاه

ابعاد : 35*45*45 میلیمتر

وزن : 62 گرم

قیمت : 39000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 5

سنگ طبیعی برنزیت

ابعاد : 35*45*45 میلیمتر

وزن : 84 گرم

قیمت : 49000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 8

سنگ طبیعی برنزیت

ابعاد : 35*45*45 میلیمتر

وزن : 92 گرم

قیمت : 49000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 7

سنگ طبیعی برنزیت

ابعاد : 35*45*45 میلیمتر

وزن : 82 گرم

قیمت : 49000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 10

سنگ طبیعی کوارتز دودی

ابعاد : 36*35*35 میلیمتر

وزن : 46 گرم

قیمت : 39000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 9

سنگ طبیعی ابسیدیان سیاه

ابعاد : 35*45*45 میلیمتر

وزن : 64 گرم

قیمت : 39000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 12

سنگ طبیعی عقیق

ابعاد : 35*35*35 میلیمتر

وزن : 44 گرم

قیمت : 39000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 11

سنگ طبیعی جاسپر

ابعاد : 35*36*36 میلیمتر

وزن : 50 گرم

قیمت : 39000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 14

سنگ طبیعی عقیق خزه ایی

ابعاد : 32*36*36 میلیمتر

وزن : 43 گرم

قیمت : 39000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 13

سنگ طبیعی عقیق خزه ایی

ابعاد : 35*35*35 میلیمتر

وزن : 47 گرم

قیمت : 59000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 16

سنگ طبیعی جاسپر

ابعاد : 31*34*34 میلیمتر

وزن : 41 گرم

قیمت : 39000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 15

سنگ طبیعی عقیق خزه ایی

ابعاد : 34*35*35 میلیمتر

وزن : 45 گرم

قیمت : 39000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 18

سنگ طبیعی عقیق خزه ایی

ابعاد : 35*35*35 میلیمتر

وزن : 45 گرم

قیمت : 49000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 17

سنگ طبیعی چشم ببر

ابعاد : 32*34*34 میلیمتر

وزن : 222 گرم

قیمت : 39000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 20

سنگ طبیعی لاجورد

ابعاد : 34*36*36 میلیمتر

وزن : 55 گرم

قیمت : 39000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 19

سنگ طبیعی عقیق خزه ایی

ابعاد : 35*36*36 میلیمتر

وزن : 46 گرم

قیمت : 39000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 22

سنگ طبیعی کریستال کوارتز

ابعاد : 39*49*49 میلیمتر

وزن : 98 گرم

قیمت : 39000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 21

سنگ طبیعی جاسپر

ابعاد : 35*36*36 میلیمتر

وزن : 50 گرم

قیمت : 39000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 24

سنگ طبیعی کریستال کوارتز

ابعاد : 35*35*35 میلیمتر

وزن : 46 گرم

قیمت : 39000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 23

سنگ طبیعی کریستال کوارتز

ابعاد : 30*35*35 میلیمتر

وزن : 39 گرم

قیمت : 39000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 26

سنگ طبیعی جاسپر

ابعاد : 35*35*35 میلیمتر

وزن : 37 گرم

قیمت : 39000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 25

سنگ طبیعی آونتورین زرد

ابعاد : 35*35*35 میلیمتر

وزن : 46 گرم

قیمت : 39000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 28

سنگ طبیعی جاسپر

ابعاد : 35*35*35 میلیمتر

وزن : 37 گرم

قیمت : 39000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 27

سنگ طبیعی جاسپر

ابعاد : 35*35*35 میلیمتر

وزن : 34 گرم

قیمت : 39000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 30

سنگ طبیعی جاسپر

ابعاد : 35*36*36 میلیمتر

وزن : 37 گرم

قیمت : 39000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 29

سنگ طبیعی جاسپر

ابعاد : 36*35*35 میلیمتر

وزن : 36 گرم

قیمت : 39000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 32

سنگ طبیعی جاسپر

ابعاد : 35*35*35 میلیمتر

وزن : 37 گرم

قیمت : 39000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 31

سنگ طبیعی جاسپر

ابعاد : 35*35*35 میلیمتر

وزن : 36 گرم

قیمت : 39000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 34

سنگ طبیعی دالماتیان

ابعاد : 35*35*35 میلیمتر

وزن : 44 گرم

قیمت : 39000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 33

سنگ طبیعی جاسپر

ابعاد : 30*35*35 میلیمتر

وزن : 35 گرم

قیمت : 39000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 36

سنگ طبیعی فلوریت

ابعاد : 35*35*35 میلیمتر

وزن : 50 گرم

قیمت : 39000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 35

سنگ طبیعی جاسپر

ابعاد : 35*35*35 میلیمتر

وزن : 37 گرم

قیمت : 39000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 38

سنگ طبیعی عقیق خزه ایی

ابعاد : 34*36*36 میلیمتر

وزن : 46 گرم

قیمت : 59000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 37

سنگ طبیعی فلوریت

ابعاد : 35*35*35 میلیمتر

وزن : 51 گرم

قیمت : 39000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 40

سنگ طبیعی چشم ببر

ابعاد : 32*34*34 میلیمتر

وزن : 43 گرم

قیمت : 39000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 39

سنگ طبیعی عقیق خزه ایی

ابعاد : 35*35*35 میلیمتر

وزن : 47 گرم

قیمت : 59000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 42

سنگ طبیعی چشم ببر

ابعاد : 31*35*35 میلیمتر

وزن : 41 گرم

قیمت : 39000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 41

سنگ طبیعی لاجورد

ابعاد : 36*36*36 میلیمتر

وزن : 50 گرم

قیمت : 39000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 44

سنگ طبیعی جاسپر

ابعاد : 36*36*36 میلیمتر

وزن : 50 گرم

قیمت : 39000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 43

سنگ طبیعی لاجورد

ابعاد : 30*37*37 میلیمتر

وزن : 48 گرم

قیمت : 39000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 46

سنگ طبیعی جاسپر

ابعاد : 35*35*35 میلیمتر

وزن : 45 گرم

قیمت : 39000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 45

سنگ طبیعی جاسپر

ابعاد : 34*36*36 میلیمتر

وزن : 50 گرم

قیمت : 39000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 48

سنگ طبیعی جاسپر

ابعاد : 35*35*35 میلیمتر

وزن : 46 گرم

قیمت : 39000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 47

سنگ طبیعی جاسپر

ابعاد : 35*35*35 میلیمتر

وزن : 45 گرم

قیمت : 39000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 50

سنگ طبیعی آونتورین زرد

ابعاد : 34*33*33 میلیمتر

وزن : 40 گرم

قیمت : 39000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 49

سنگ طبیعی جاسپر

ابعاد : 35*35*35 میلیمتر

وزن : 40 گرم

قیمت : 39000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 52

سنگ طبیعی رز کوارتز

ابعاد : 29*33*33 میلیمتر

وزن : 36 گرم

قیمت : 39000 تومان

هرم سنگ

هرم سنگی کد 51

سنگ طبیعی آونتورین زرد

ابعاد : 35*35*35 میلیمتر

وزن : 51 گرم

قیمت : 39000 تومان

 

 

هرم سنگ

هرم سنگی کد 53

سنگ طبیعی کوارتز دودی

ابعاد : 35*35*35 میلیمتر

وزن : 49 گرم

قیمت : 39000 تومان

 

 

 

سنگ ماساژ نمک صورتی هیمالیا    |     مدالهای سنگ طبیعی مختلف با آویز نقره     |     مدال نقره سنگ آمتیست    |     مدال نقره سنگ چشم ببر

مدالهای نقره و جواهرات نقره   |    انگشتر نقره زنانه   |   انگشتر نقره مردانه   |   نیم ست نقره   |   عقیق استوانه ایی   |   مارسنگ طبیعی

دستبند بافت  |   سنگ طبیعی فلوریت  |   سنگ طبیعی رودونیت   |   سنگ طبیعی مالاکیت   |    سنگ طبیعی لاجورد  

گوی کریستال  |   گردنبند سنگ ماه تولد   |   منشور سنگی    |   قلب چشم ببر    |    هرم های سنگی جدید   |   دستبند سنگی

سنگ دُر ونوس ، در رتایل   |   راف سنگ طبیعی   |   مدال نقره سنگ جاسپر     |     انواع جدیدی از تسبیح های سنگی

آویزهای سنگ عقیق سلیمانی مستطیلی   |    آویز عقیق رنگی   |    جدول سنگ ماه تولد   |    جدول سنگ چاکراها

حرز عظیم هفت جلاله بر روی حلقه حدید    |    سنگ عقیق کریزیلیس    |    خرید یاقوت طبیعی    |    جیدیت طبیعی

فیروزه نیشابور اصل طبیعی     |     سنگ ثروت و شادی : عقیق خزه ایی    |     لوح شرف الشمس بر روی عقیق زرد


دفتر مرکزی : مشهد - خیابان راهنمایی - برج سلمان - طبقه 5 - واحد 5

شنبه تا چهارشنبه از 9 صبح الی 4 بعدازظهر
پـنـج شنـبـــه هــا از 9 صبـح الـی 2 بــعدازظهر

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است