الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر
کانال داناگوهر

http://www.telegram.me/danagem

 

کلکسیون نگین

 نگین های فوق را می توانید بر روی انگشتر یا پلاک نقره یا دستبند سفارش دهید

نگین سنگ طبیعی

 

 

اپال آفریقایی نگین African Opal

اپال آفریقایی

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


آمازونیت نگین Amazonite

آمازونیت

 * جهت مشاهده ی خواص سنگ آمازونیت کلیک کنید *

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


آمتیست  نگین Amethyst

آمتیست

 * جهت مشاهده ی خواص سنگ آمتیست کلیک کنید *

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


آنجلیتا نگین Angelite

آنجلیتا

نگین 10*14 میلیمتر

5000 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

7500 تومان


آرتیستیک نگین Artistic

آرتیستیک

نگین 10*14 میلیمتر

5000 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

7500 تومان


آونتورین نگین Aventurine

آونتورین

 * جهت مشاهده ی خواص سنگ آونتورین کلیک کنید *

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


عقیق سیاه نگین

Black Agate ( Onyx )

عقیق سیاه

 * جهت مشاهده ی خواص سنگ عقیق سیاه کلیک کنید *

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


برنزیت Bronzite

برنزیت

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


عقیق کارنلیان  نگین Carnelian Agate

عقیق کارنلیان

 * جهت مشاهده ی خواص سنگ عقیق کلیک کنید *

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


چیری کوارتز Cherry Quartz

چیری کوارتز

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


کریستال کوارتز ( دُر ) نگین Crystal Quartz

کریستال کوارتز ( دُر )

 * جهت مشاهده ی خواص سنگ کریستال کوارتز کلیک کنید *

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


فلدسپات Feldspath

فلدسپات

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


فلوریت نگین Fluorite

فلوریت

 * جهت مشاهده ی خواص سنگ فلوریت کلیک کنید *

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


ابسیدیان طلایی Golden Obsidian

ابسیدیان طلایی

نگین 10*14 میلیمتر

10000 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

12500 تومان


مون استون دانه شنی ( حجر القمر ) نگین Goldsand Moonstone

مون استون دانه شنی ( حجر القمر )

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


گرانیت Granite

گرانیت

نگین 10*14 میلیمتر

5000 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

7500 تومان


جیدیت Jadeite

جیدیت

نگین 10*14 میلیمتر

10000 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

15000 تومان


هولیت Howlite

هولیت

 * جهت مشاهده ی خواص سنگ هولیت کلیک کنید *

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


کیویستون Kiwistone

کیویستون

نگین 10*14 میلیمتر

5000 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

7500 تومان


یشم نگین Shah Maqsud

شاه مقصود

نگین 10*14 میلیمتر

10000 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

12500 تومان


لابرادوریت Labradorite

لابرادوریت

 * جهت مشاهده ی خواص سنگ لابرادوریت کلیک کنید *

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


لاجورد نگین Lapislazuli

لاجورد

 * جهت مشاهده ی خواص سنگ لاجورد کلیک کنید *

نگین 10*14 میلیمتر

10000 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

12500 تومان


 

میکا کوارتز Mica Quartz

میکا کوارتز

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


عقیق خزه ایی نگین Moss Agate

عقیق خزه ایی

 * جهت مشاهده ی خواص سنگ عقیق خزه ایی کلیک کنید *

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

7500 تومان


اپال خزه ایی نگین Moss Opal

اپال خزه ایی

نگین 10*14 میلیمتر

10000 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

12500 تومان


کوارتز خزه ایی Moss Quartz

کوارتز خزه ایی

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


عقیق اقیانوسی Ocean Agate

عقیق اقیانوسی

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


یشم زیتونی نگین Jade

یشم

 * جهت مشاهده ی خواص سنگ یشم کلیک کنید *

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


کوارتز اپال Opal Quartz

کوارتز اپال

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


سنگ آرامش Peace Stone

سنگ آرامش

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


کیویستون ارغوانی Purple Kiwistone

کیویستون ارغوانی

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


رودوکروزیت نگین Rhodochrosite

رودوکروزیت

 * جهت مشاهده ی خواص سنگ رودوکروزیت کلیک کنید *

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


رودونیت نگین Rhodonite

رودونیت

 * جهت مشاهده ی خواص سنگ رودونیت کلیک کنید *

نگین 10*14 میلیمتر

12000 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

15000 تومان


رز کوارتز ( کوارتز صورتی ) Rose Quartz

رز کوارتز ( کوارتز صورتی )

 * جهت مشاهده ی خواص سنگ رز کوارتز کلیک کنید *

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


سرپنتین Serpentine

سرپنتین

نگین 10*14 میلیمتر

20000 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

30000 تومان


کوارتز دودی Smoky Quartz

کوارتز دودی

 * جهت مشاهده ی خواص سنگ کوارتز دودی کلیک کنید *

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


سودالیت Sodalite

سودالیت

 * جهت مشاهده ی خواص سنگ سودالیت کلیک کنید *

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


سان استون نگین Yellow Jasper

جاسپر زرد

نگین 10*14 میلیمتر

5000 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

7500 تومان


چشم ببر نگین Tiger Eye

چشم ببر

 * جهت مشاهده ی خواص سنگ چشم ببر کلیک کنید *

نگین 10*14 میلیمتر

7500 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

10000 تومان


اوناکیت Unakite

اوناکیت

 * جهت مشاهده ی خواص سنگ اوناکیت کلیک کنید *

نگین 10*14 میلیمتر

5000 تومان

نگین 15*20 میلیمتر

7500 تومان

سنگ ماساژ نمک صورتی هیمالیا    |     مدالهای سنگ طبیعی مختلف با آویز نقره     |     مدال نقره سنگ آمتیست    |     مدال نقره سنگ چشم ببر

مدالهای نقره و جواهرات نقره   |    انگشتر نقره زنانه   |   انگشتر نقره مردانه   |   نیم ست نقره   |   عقیق استوانه ایی   |   مارسنگ طبیعی

دستبند بافت  |   سنگ طبیعی فلوریت  |   سنگ طبیعی رودونیت   |   سنگ طبیعی مالاکیت   |    سنگ طبیعی لاجورد  

گوی کریستال  |   گردنبند سنگ ماه تولد   |   منشور سنگی    |   قلب چشم ببر    |    هرم های سنگی جدید   |   دستبند سنگی

سنگ دُر ونوس ، در رتایل   |   راف سنگ طبیعی   |   مدال نقره سنگ جاسپر     |     انواع جدیدی از تسبیح های سنگی

آویزهای سنگ عقیق سلیمانی مستطیلی   |    آویز عقیق رنگی   |    جدول سنگ ماه تولد   |    جدول سنگ چاکراها

حرز عظیم هفت جلاله بر روی حلقه حدید    |    سنگ عقیق کریزیلیس    |    خرید یاقوت طبیعی    |    جیدیت طبیعی

فیروزه نیشابور اصل طبیعی     |     سنگ ثروت و شادی : عقیق خزه ایی    |     لوح شرف الشمس بر روی عقیق زرد


کانال داناگوهر
http://www.telegram.me/danagem

دفتر مرکزی : مشهد - خیابان راهنمایی - برج سلمان - طبقه 5 - واحد 5

شنبه تا چهارشنبه از 9 صبح الی 4 بعدازظهر
پـنـج شنـبـــه هــا از 9 صبـح الـی 2 بــعدازظهربرداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است