الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem
انواع آویز بافت

گردنبند لابرادوریت

گردنبند لابرادوریت  کد : 2

 Labradorite Madagascar

وزن : 78 قیراط

ابعاد : 28 * 47 میل

قیمت : 129000   تومان

گردنبند لابرادوریت

گردنبند لابرادوریت کد : 1

 Labradorite Madagascar

وزن : 113 قیراط

ابعاد : 38 * 55 میل

قیمت : 159000   تومان

 

گردنبند لابرادوریت

گردنبند لابرادوریت  کد : 4

Labradorite Madagascar

وزن : 35 قیراط

ابعاد :  37 * 21 میل

قیمت : 81000 تومان

گردنبند لابرادوریت 

گردنبند لابرادوریت کد : 3

Labradorite Madagascar

وزن : 64 قیراط

ابعاد :  46 * 27 میل

قیمت : 111000 تومان

 

 

گردنبند لابرادوریت

گردنبند لابرادوریت  کد : 6

Labradorite Madagascar

وزن : 88 قیراط

ابعاد :  46 * 30 میل

قیمت : 139000 تومان

گردنبند لابرادوریت 

گردنبند لابرادوریت  کد : 5

Labradorite Madagascar

وزن : 106 قیراط

ابعاد : 37 * 55 میل

قیمت : 151000 تومان

 

 

گردنبند عقیق رویال منظره

گردنبند عقیق رویال منظره  کد : 8

persian royal Agate

وزن : 85 قیراط

ابعاد : 30 * 44 میل

قیمت : 69000 تومان

گردنبند لابرادوریت 

گردنبند لابرادوریت  کد : 7

Labradorite Madagascar

وزن : 88 قیراط

ابعاد : 30 * 50 میل

قیمت : 139000 تومان

 

گردنبند لابرادوریت

گردنبند لابرادوریت کد : 10

 Labradorite Madagascar

وزن : 75 قیراط

ابعاد : 31 * 44 میل

قیمت : 125000 تومان

گردنبند لابرادوریت 

گردنبند لابرادوریت  کد : 9

 Labradorite Madagascar

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 25 * 35 میل

قیمت : 89000 تومان

 

 

گردنبند لابرادوریت

گردنبند لابرادوریت  کد : 12

Labradorite Madagascar

وزن : 69 قیراط

ابعاد : 50 * 24 میل

قیمت : 109000 تومان

گردنبند سلنایت 

گردنبند سلنایت  کد : 11

Selenite

وزن :  45 قیراط

ابعاد : 27 * 30 میل

قیمت : 139000 تومان

 

 

گردنبند سنگ خون

گردنبند سنگ خون کد : 14

Blood stone

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 30 * 37 میل

قیمت : 121000 تومان

گردنبند لابرادوریت 

گردنبند لابرادوریت کد : 13

Labradorite Madagascar

وزن : 106 قیراط

ابعاد : 32 * 52 میل

قیمت : 149000 تومان

 

 

گردنبند لابرادوریت

گردنبند لابرادوریت کد : 16

Labradorite Madagascar

وزن : 125 قیراط

ابعاد : 34 * 55 میل

قیمت : 171000 تومان

گردنبند لابرادوریت 

گردنبند لابرادوریت کد : 15

Labradorite Madagascar

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 32 * 48 میل

قیمت : 111000 تومان

 

 

گردنبند آمازونیت

گردنبند آمازونیت کد : 18

Amazonite

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 30 * 42 میل

قیمت : 119000 تومان

گردنبند عقیق شجر 

گردنبند عقیق شجر کد : 17

Dendritic Agate India

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 32 * 48 میل

قیمت : 99000 تومان

 

گردنبند عقیق شجر

گردنبند عقیق شجر کد : 20

Dendritic Agate India

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 26 * 33 میل

قیمت : 62000 تومان

گردنبند لابرادوریت 

گردنبند لابرادوریت کد : 19

Labradorite Madagascar

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 30 * 46 میل

قیمت : 91000 تومان

 

 

گردنبند هولیت

گردنبند هولیت کد : 22

Howlite India

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 28 * 40 میل

قیمت : 99000 تومان

گردنبند عقیق شجر

گردنبند عقیق شجر کد : 21

Dendritic Agate India

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 21 * 36 میل

قیمت : 61000 تومان

 

 

گردنبند بامبل بی جاسپر

گردنبند بامبل بی جاسپر کد : 24

Bumble Bee Jasper

وزن : 73 قیراط

ابعاد : 34*59 میل

قیمت : 121000 تومان

گردنبند سنگ خون 

گردنبند سنگ خون کد : 23

Blood stone

وزن : 78 قیراط

ابعاد : 31 * 56 میل

قیمت : 129000 تومان

 

 

گردنبند سنگ خون

گردنبند سنگ خون کد : 26

Blood stone

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 30 * 52 میل

قیمت : 109000 تومان

گردنبند رودوکروزیت 

گردنبند رودوکروزیت کد : 25

Rhodochrosite Argentina

وزن : 73 قیراط

ابعاد : 30 * 52 میل

قیمت : 121000 تومان

 

 

گردنبند سنگ خون

گردنبند سنگ خون کد : 28

Blood stone

وزن :  40 قیراط

ابعاد : 30 * 47 میل

قیمت : 99000 تومان

گردنبند سرافینیت 

گردنبند سرافینیت کد : 27

Seraphinite

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 46 * 29 میل

قیمت :  99000 تومان

 

 

گردنبند لابرادوریت

گردنبند لابرادوریت کد : 30

Labradorite Madagascar

وزن : 1 57 قیراط

ابعاد : 30 * 29 میل

قیمت : 99000 تومان

گردنبند لابرادوریت 

گردنبند لابرادوریت کد : 29

Labradorite Madagascar

وزن :1 102 قیراط

ابعاد : 38 * 51 میل

قیمت : 151000 تومان

 

 

گردنبند عقیق شجر

گردنبند عقیق شجر کد : 32

Dendritic Agate India

وزن : 126 قیراط

ابعاد : 25 * 34 میل

قیمت : 76000 تومان

گردنبند آونتورین 

گردنبند آونتورین کد : 31

Aventurine

وزن : 175 قیراط

ابعاد : 37 * 37 میل

قیمت : 79000 تومان

 

گردنبند لابرادوریت

گردنبند لابرادوریت کد : 34

Labradorite Madagascar

وزن : 1171 قیراط

ابعاد : 50 * 61 میل

قیمت : 219000 تومان

گردنبند روبی زوئیسیت 

گردنبند روبی زوئیسیت کد : 33

Ruby Zoisite

وزن : 972 یراطط

ابعاد : 36 * 44 میل

قیمت : 159000 تومان

 

 

گردنبند آمازونیت

گردنبند آمازونیت کد : 36

Amazonite

وزن : 89 قیراط

 ابعاد : 43*45 میل

قیمت : 139000 تومان

گردنبند مالاکیت 

گردنبند مالاکیت کد : 35

Malachite Congo

وزن : 1180 قیراط

ابعاد : 43*61 میل

قیمت : 239000  تومان

 

 

گردنبند عقیق شجر

گردنبند عقیق شجر کد : 38

Dendritic Agate India

وزن : 175 قیراط

ابعاد : 35 * 54 میل

قیمت : 129000 تومان

گردنبند اوناکیت 

گردنبند اوناکیت کد : 37

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 42 * 33 میل

قیمت : 99000 تومان

 

 

گردنبند اوناکیت

گردنبند اوناکیت کد : 40

Unakite India

وزن : 74 قیراط

ابعاد : 32 * 40 میل

قیمت : 119000 تومان

گردنبند مالاکیت 

گردنبند مالاکیت کد : 39

Malachite Congo

وزن : 187 قیراط

ابعاد : 30 * 43 میل

قیمت : 129000 تومان

 

 

گردنبند مالاکیت

گردنبند سلنایت کد : 42

Selenite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 30 * 27 میل

قیمت : 129000 تومان

گردنبند مالاکیت 

گردنبند لابرادوریت کد : 41

Labradorite Madagascar

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 37 * 23 میل

قیمت : 89000 تومان

 

 

گردنبند مالاکیت

گردنبند مالاکیت کد : 44

Malachite Congo

وزن : 251 قیراط

ابعاد : 75 * 45 میل

قیمت : 289000 تومان

گردنبند مالاکیت 

گردنبند عقیق شجر کد : 43

Dendritic Agate India

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 30 * 28 میل

قیمت : 81000 تومان

 

 

گردنبند سلنایت

گردنبند سلنایت کد : 46

Selenite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 30 * 43 میل

قیمت : 111000 تومان

گردنبند کریزیلیس 

گردنبند کریزیلیس کد : 45

Crazylace Agate

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 37 * 25 میل

قیمت : 73000 تومان

 

 

گردنبند سرافینیت

گردنبند سرافینیت کد : 48

Seraphinite

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 29 * 45 میل

قیمت : 129000 تومان

گردنبند آمتیست  

گردنبند آمتیست کد : 47

Amethyst

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 38 * 25 میل

قیمت : 89000 تومان

 

 

گردنبند آونتورین  

گردنبند آونتورین کد : 50

Aventorine

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 38 * 31 میل

قیمت : 79000 تومان

گردنبند آمازونیت 

گردنبند آمازونیت کد : 49

Amazonite

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 28 * 47 میل

قیمت : 109000 تومان

 

 

گردنبند عقیق شجر هندوستان 

گردنبند عقیق شجر هندوستان کد : 52

Dendritic Agate India

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 37 * 48 میل

قیمت : 109000 تومان

گردنبند آمازونیت 

گردنبند آمازونیت کد : 51

Amazonite

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 25 * 25 میل

قیمت : 79000 تومان

 

 

گردنبند عقیق کریزیلیس 

گردنبند عقیق کریزیلیس کد : 54

Crazylace Agate Mexico

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 31 * 34 میل

قیمت : 99000 تومان

گردنبند سنگ عقیق شرف الشمس  

گردنبند سنگ عقیق شرف الشمس کد : 53

Yellow Agate 

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 25 * 40 میل

قیمت : 89000 تومان

 

 

گردنبند مالاکیت 

گردنبند مالاکیت کد : 56

Malachite Congo

وزن : 112 قیراط

ابعاد : 37 * 42 میل

قیمت : 149000 تومان

گردنبند رودوکروزیت  

گردنبند رودوکروزیت کد : 55

 Rhodochrosite Argentina

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 27 * 35 میل

قیمت : 117000 تومان

 

 

گردنبند مالاکیت 

گردنبند مالاکیت کد : 58

Malachite Congo

وزن : 126 قیراط

ابعاد : 45 * 34 میل

قیمت : 159000 تومان

گردنبند سنگ ماه (مون استون) 

گردنبند سنگ ماه (مون استون) کد : 57

Moon Stone 

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 30 * 19 میل

قیمت : 119000 تومان

 

 

گردنبند لابرادوریت 

گردنبند لابرادوریت کد : 60

Labradorite Madagascar

وزن : 103 قیراط

ابعاد : 45 * 34 میل

قیمت : 139000 تومان

گردنبند عقیق شجر هندوستان 

گردنبند عقیق شجر هندوستان کد : 59

Dendritic Agate India

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 34 * 43 میل

قیمت : 69000 تومان

 

 

گردنبند واسونیت 

گردنبند واسونیت کد : 62

Vasonite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 37 * 26 میل

قیمت : 81000 تومان

گردنبند حجر الدم ( سنگ خون ) 

گردنبند حجر الدم ( سنگ خون ) کد : 61

Blood Stone 

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 30 * 34 میل

قیمت : 97000 تومان

 

 

گردنبند عقیق کریزیلیس 

گردنبند عقیق کریزیلیس کد : 64

Crazylace Agate Mexico

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 29 * 40 میل

قیمت : 79000 تومان

گردنبند عقیق شجر هندوستان 

گردنبند عقیق شجر هندوستان کد : 63

Dendritic Agate India

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 23 * 24 میل

قیمت : 49000 تومان

 

 

گردنبند آمازونیت 

گردنبند عقیق کریزیلیس کد : 65

Crazylace Agate Mexico

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 42 * 26 میل

قیمت : 99000 تومان