الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

@danagem

https://telegram.me/danagemخرید سنگ یاقوت طبیعی

انواع جواهر یاقوت زرد ( یللو سفایر )

 

خرید سنگ یاقوت طبیعی :

 

  

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 2

ابعاد : 15*20 میلیمتر

وزن : 20.95 قیراط

قیمت : 314000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 1

ابعاد : 16*18 میلیمتر

وزن : 22.10 قیراط

قیمت :  331000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 4

ابعاد : 15*21 میلیمتر

وزن : 22.75 قیراط

قیمت : 341000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 3

ابعاد : 13*16 میلیمتر

وزن : 13.30 قیراط

قیمت : 199000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 6

ابعاد : 18*19 میلیمتر

وزن : 23.50 قیراط

قیمت : 352000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 5

ابعاد : 15*17 میلیمتر

وزن : 16.15 قیراط

قیمت : 242000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 8

ابعاد : 15*20 میلیمتر

وزن : 16.25 قیراط

قیمت : 243000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 7

ابعاد : 11*13 میلیمتر

وزن : 10.15 قیراط

قیمت : 152000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 10

ابعاد : 10*13 میلیمتر

وزن : 9.10 قیراط

قیمت : 136000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 9

ابعاد : 15*20 میلیمتر

وزن : 22.05 قیراط

قیمت : 330000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 12

ابعاد : 16*13 میلیمتر

وزن : 14.25 قیراط

قیمت : 213000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 11

ابعاد : 14*18 میلیمتر

وزن : 15.30 قیراط

قیمت : 229000 تومان

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 14

ابعاد : 12*18 میلیمتر

وزن : 11 قیراط

قیمت : 165000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 13

ابعاد : 11*14 میلیمتر

وزن : 11.70 قیراط

قیمت : 175000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 16

ابعاد : 15*17 میلیمتر

وزن : 17.80 قیراط

قیمت : 267000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 15

ابعاد : 15*19 میلیمتر

وزن : 16.80 قیراط

قیمت : 252000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 18

ابعاد : 13*15 میلیمتر

وزن : 13.15 قیراط

قیمت : 197000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 17

ابعاد : 18*15 میلیمتر

وزن : 19.60 قیراط

قیمت : 294000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 20

ابعاد : 11*12 میلیمتر

وزن : 7.60 قیراط

قیمت : 114000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 19

ابعاد : 17*23 میلیمتر

وزن : 19.15 قیراط

قیمت : 287000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 22

ابعاد : 18*12 میلیمتر

وزن : 14.05 قیراط

قیمت : 210000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 21

ابعاد : 18*15 میلیمتر

وزن : 19.50 قیراط

قیمت : 292000 تومان