الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ آمتیست

 • کلمه "آمتیست " از کلمه یونانی "آمیتیستوس" به معنی "غیر مست- هوشیار" است.

 • بیشترین مورد استفاده آن در دوران ترک شراب خواری باستان بوده است.

 • آمتیست مدتهاست به دلیل استفاده تزیینی و ساخت حرز دارای ارزش بوده است.

 • این سنگ تاریخچه طولانی در مراسم مذهبی دارد. در کتاب مصری مردگان، دستورالعملی مبنی بر قرار دادن یک آمتیست به شکل قلب بر روی جسد فرد متوفی داده شده است.

 • آمتیست محافظی در برابر جادوگری اشرار است و موفقیت و خوش شانسی می آورد. همچنین درکی از دانشهای پنهان به شخص می دهد.

 • روزگاری در چین به طرفین دعوی در دادگاه تکه ای از سنگ آمتیست داده می شد، چرا که معتقد بودند این سنگ دیدی مثبت به شخص می دهد و بنابراین به نتیجه مطلوب نیز خواهد رسید.

 • آمتیست سنگ "روحانیت و رضایت"، تأثیری تسکین دهنده و آرامش بخش روی افراد دارد. این سنگ وقتی روی بدن یا زیر بالش قرار داده شود، خوابی آرام را به دنبال دارد

 • آمیتیست فعالیت قسمت راست مغز را افزایش داده، توهمات را کاسته و تواناییهای روان بینی را تقویت می کند. همچنین الهامات و شهود و شفادهی را تقویت کرده و گسترش می دهد و تفکر و اشتیاق به سوی سطوح بالاتر معنوی را افزایش می دهد.

 • از آنجا که این سنگ انرژیهای دگرگونی دارد، به گشایش درهایی که به تجارب معنوی اشتیاق و تغییر ختم می شوند، کمک می کند و میتواند دارنده اش را از جادوی سیاه محافظت کند

 • روشن نمودن چهره

 • الهام بخش

 • اثر پاک کنندگي پوست

 • تصفيه خون

 • تسکين سردرد

 • درمان بي خوابي اگزما و جوش و لک و پيس

 • تقويت مجراهاي تنفسي و مغز و موها و سيستم ايمني

 • کاهش مشکلات ناشي از مصرف الکل

 • از بين برنده خشم و اضطراب و اندوه

 • دارای اثر تسکین دهنده

 • کمک به کنترل افکار منفی

 • برای کمک به بهبود تمرکز

 • تقویت سیستم ایمنی و همچنین متعادل کردن و شفای همه چاکراها

 • افزایش فعالیت مغز در سمت راست و کاهش توهم

 • کمک به توسعه توانایی های روانی

 • تقویت و توسعه شهود ، الهام ، شفا

 • بالا بردن افکار و آرمان های معنوی
سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 2

Natural Amethyst

وزن : 4 قیراط

ابعاد : 9*12 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 1

Natural Amethyst

وزن : 2.8 قیراط

ابعاد : 8*11 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 4

Natural Amethyst

وزن : 3 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 3

Natural Amethyst

وزن : 7.3 قیراط

ابعاد : 12*14 میلیمتر

قیمت : 219.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 6

Natural Amethyst

وزن : 6.1 قیراط

ابعاد : 11*10 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان

آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 5

Natural Amethyst

وزن : 5.6 قیراط

ابعاد : 9*13 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 8

Natural Amethyst

وزن : 4.4 قیراط

ابعاد : 13*10 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 7

Natural Amethyst

وزن : 5.2 قیراط

ابعاد : 14*9 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 10

Natural Amethyst

وزن : 4.9 قیراط

ابعاد : 13*10 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 9

Natural Amethyst

وزن : 4.9 قیراط

ابعاد : 12*10 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 12

Natural Amethyst

وزن : 6.8 قیراط

ابعاد : 13*11 میلیمتر

قیمت : 209.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 11

Natural Amethyst

وزن : 6 قیراط

ابعاد : 14*10 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 14

Natural Amethyst

وزن : 7.8 قیراط

ابعاد : 16*10 میلیمتر

قیمت : 239.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 13

Natural Amethyst

وزن : 8.3 قیراط

ابعاد : 16*13 میلیمتر

قیمت : 249.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 16

Natural Amethyst

وزن : 5.8 قیراط

ابعاد : 14*9 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 15

Natural Amethyst

وزن : 6.2 قیراط

ابعاد : 12*10 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 18

Natural Amethyst

وزن : 6.7 قیراط

ابعاد : 14*11 میلیمتر

قیمت : 209.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 17

Natural Amethyst

وزن : 7.7 قیراط

ابعاد : 12*10 میلیمتر

قیمت : 239.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 20

Natural Amethyst

وزن : 7.3 قیراط

ابعاد : 12*11 میلیمتر

قیمت : 219.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 19

Natural Amethyst

وزن : 5.9 قیراط

ابعاد : 12*9 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 22

Natural Amethyst

وزن : 6.1 قیراط

ابعاد : 12*10 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 21

Natural Amethyst

وزن : 5.6 قیراط

ابعاد : 14*10 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 24

Natural Amethyst

وزن : 5.4 قیراط

ابعاد : 12*10 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 23

Natural Amethyst

وزن : 6.5 قیراط

ابعاد : 12*10 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 26

Natural Amethyst

وزن : 6.1 قیراط

ابعاد : 13*10 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 25

Natural Amethyst

وزن : 5.1 قیراط

ابعاد : 12*10 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 28

Natural Amethyst

وزن : 4.8 قیراط

ابعاد : 12*9 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 27

Natural Amethyst

وزن : 4 قیراط

ابعاد : 13*10 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 30

Natural Amethyst

وزن : 5 قیراط

ابعاد : 14*10 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 29

Natural Amethyst

وزن : 6.3 قیراط

ابعاد : 12*10 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 32

Natural Amethyst

وزن : 4.2 قیراط

ابعاد : 12* 10میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 31

Natural Amethyst

وزن : 5.2 قیراط

ابعاد : 12*9 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 34

Natural Amethyst

وزن : 4.6 قیراط

ابعاد : 12*9 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 33

Natural Amethyst

وزن : 6.3 قیراط

ابعاد : 13*10 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 36

Natural Amethyst

وزن : 6 قیراط

ابعاد : 13*11 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 35

Natural Amethyst

وزن : 4.5 قیراط

ابعاد : 12*9 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 38

Natural Amethyst

وزن : 4.3 قیراط

ابعاد : 11*10 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 37

Natural Amethyst

وزن : 5.4 قیراط

ابعاد : 14*10 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 40

Natural Amethyst

وزن : 5.6 قیراط

ابعاد : 12*9 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 39

Natural Amethyst

وزن : 5.7 قیراط

ابعاد : 14*10 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 42

Natural Amethyst

وزن : 4.9 قیراط

ابعاد : 13*9 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 41

Natural Amethyst

وزن : 6.5 قیراط

ابعاد : 15*11 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 44

Natural Amethyst

وزن : 3.8 قیراط

ابعاد : 12*10 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 43

Natural Amethyst

وزن : 4.3 قیراط

ابعاد : 99*9 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 46

Natural Amethyst

وزن : 6.4 قیراط

ابعاد : 14*10 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 45

Natural Amethyst

وزن : 4.5 قیراط

ابعاد : 12*10 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 48

Natural Amethyst

وزن : 5.7 قیراط

ابعاد : 13*10میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 47

Natural Amethyst

وزن : 6.2 قیراط

ابعاد : 11*9 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 50

Natural Amethyst

وزن : 5.4 قیراط

ابعاد : 12*10 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 49

Natural Amethyst

وزن : 4.8 قیراط

ابعاد : 12*10 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 52

Natural Amethyst

وزن : 8.2 قیراط

ابعاد : 14*11 میلیمتر

قیمت : 249.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 51

Natural Amethyst

وزن : 4.4 قیراط

ابعاد : 12*9 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 54

Natural Amethyst

وزن : 6.3 قیراط

ابعاد : 14*11 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 53

Natural Amethyst

وزن : 7 قیراط

ابعاد : 13*10 میلیمتر

قیمت : 219.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 56

Natural Amethyst

وزن : 6.1 قیراط

ابعاد : 13*10 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 55

Natural Amethyst

وزن : 6 قیراط

ابعاد : 12*10 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 58

Natural Amethyst

وزن : 5.7 قیراط

ابعاد : 13*10 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 57

Natural Amethyst

وزن : 3.5 قیراط

ابعاد : 12*10 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان


سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 60

Natural Amethyst

وزن : 9.2 قیراط

ابعاد : 14*11 میلیمتر

قیمت : 279.000 تومان

سنگ آمتیست

سنگ آمتیست برزیل کد : 59

Natural Amethyst

وزن : 4.8 قیراط

ابعاد : 10*11 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad