الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ اسکولسیت Scolecite :

  • اسکولسیت کریستالی دو بعدی ست که مظهر صلح و آرامش و ارتباط است. این سنگ از نفوذ انرژی های منفی به اندام های بدن و ذهن حمایت می کند.

  • اسکولسیت راههای برقراری ارتباط با دنیای دیگر، به ویژه با دنیای معنوی را تسهیل می کند.

  • اسکولسیت سنگ پرواز روح است و به شما کمک می کند تا به سطح بالاتری از آگاهی به منظور به دست یافتن به سفر روح برسید .

  • این سنگ موجب افزایش انرژی چاکرا قلب میشود و با امواجی که ساطع میکند با ابراز عشق و پیوند عمیق در روابط ، موجب افزایش "روحیه تیمی" می شود.

  • اسکولسیت به یافتن راه حل هایی برای موقعیت های خطیر و مهم کمک می کند.

  • اسکولسیت به طرز شگفت آوری با افزایش قدرت پذیرش ، انعطاف پذیری و ایجاد تعادل در برابر شرایط چالش برانگیز در ارتباط است

  • اسکولسیت قلب را بیدار می کند و آرامش عمیقی را به ارمغان می آورد قراردادن قطعه ای از این سنگ زیر بالش ، کمک شایانی به خواب راحت و مفید میکند.

  • منبع : DANAGEM


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 2

Natural Scolecite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 30*47 میلیمتر

قیمت : 150.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 1

Natural Scolecite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 34*31 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 4

Natural Scolecite

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 45*28 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 3

Natural Scolecite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 30*19 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 6

Natural Scolecite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 38*30 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 5

Natural Scolecite

وزن : 13.5 قیراط

ابعاد : 16*28 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 8

Natural Scolecite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 36*22 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 7

Natural Scolecite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 47*28 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 10

Natural Scolecite

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 17*17 میلیمتر

قیمت : 39.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 9

Natural Scolecite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 19*30 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 12

Natural Scolecite

وزن : 11.5 قیراط

ابعاد : 12*21 میلیمتر

قیمت : 39.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 11

Natural Scolecite

وزن : 18.5 قیراط

ابعاد : 16*28 میلیمتر

قیمت : 59.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 14

Natural Scolecite

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 14*21 میلیمتر

قیمت : 39.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 13

Natural Scolecite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 40*22 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 16

Natural Scolecite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 39*28 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 15

Natural Scolecite

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 18*30 میلیمتر

قیمت : 59.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 18

Natural Scolecite

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 49*24 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 17

Natural Scolecite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 41*24 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 20

Natural Scolecite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 41*29 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 19

Natural Scolecite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 14*21 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 22

Natural Scolecite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 40*25 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 21

Natural Scolecite

وزن : 10.5 قیراط

ابعاد : 12*22 میلیمتر

قیمت : 39.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 24

Natural Scolecite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 30*29 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 23

Natural Scolecite

وزن : 12.5 قیراط

ابعاد : 13*26 میلیمتر

قیمت : 39.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 26

Natural Scolecite

وزن : 33 قیراط

ابعاد :22*32 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 25

Natural Scolecite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 40*23 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 28

Natural Scolecite

وزن : 43 قیراط

ابعاد :43*25 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 27

Natural Scolecite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 22*32 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 30

Natural Scolecite

وزن : 16.5 قیراط

ابعاد : 17*23 میلیمتر

قیمت : 50.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 29

Natural Scolecite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 38*26 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 32

Natural Scolecite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 31

Natural Scolecite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 48*31 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 34

Natural Scolecite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 38*23 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 33

Natural Scolecite

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 14*29 میلیمتر

قیمت : 49.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 36

Natural Scolecite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 20*34 میلیمتر

قیمت : 79.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 35

Natural Scolecite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 20*32 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 38

Natural Scolecite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 36*24 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 37

Natural Scolecite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 43*28 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 40

Natural Scolecite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 20*28 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 39

Natural Scolecite

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 44*27 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 42

Natural Scolecite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 24*37 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 41

Natural Scolecite

وزن : 11.5 قیراط

ابعاد : 15*15 میلیمتر

قیمت : 39.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 44

Natural Scolecite

وزن : 11.5 قیراط

ابعاد : 14*27 میلیمتر

قیمت : 39.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 43

Natural Scolecite

وزن : 20.5 قیراط

ابعاد : 21*22 میلیمتر

قیمت : 69.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 46

Natural Scolecite

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 13*21 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 45

Natural Scolecite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 23*37 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 48

Natural Scolecite

وزن : 10.5 قیراط

ابعاد : 13*16 میلیمتر

قیمت : 39.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 47

Natural Scolecite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 20*32 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 50

Natural Scolecite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 21*27 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 49

Natural Scolecite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 27*44 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 52

Natural Scolecite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 28*43 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 51

Natural Scolecite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 21*34 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان


اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 54

Natural Scolecite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 22*43 میلیمتر

قیمت : 150.000 تومان

اسکولسیت

سنگ اسکولسیت هندوستان کد : 53

Natural Scolecite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 30*43 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad