الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagem
انواع انگشتر های نقره زنانه

مجسمه های سنگی 

انگشتر نقره زنانه کد : 3089

سنگ در نجف اصل

سایز : 47 . 50 . 51 . 52 . 53 . 53 . 54 . 55 . 58

قیمت : 269000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3091

سنگ مون استون هلویی

سایز : 55

قیمت : 289000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3090

سنگ لاجورد

سایز : 54

قیمت : 289000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3093

سنگ لاجورد

سایز : 55

قیمت : 289000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3092

سنگ توپاز طبیعی

سایز : 55-56

قیمت : 549000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3095

سنگ لاجورد

سایز : 54

قیمت : 289000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3094

سنگ چشم ببر

سایز : 53

قیمت : 289000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3097

سنگ آمتیست

سایز : 54

قیمت : 299000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3096

سنگ آمتیست

سایز : 53

قیمت : 299000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3099

سنگ لاجورد

سایز : 55

قیمت : 289000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3098

سنگ لاجورد

سایز : 53

قیمت : 289000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3101

سنگ لابرادوریت

سایز : 56

قیمت : 269000 تومان

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3100

سنگ لاجورد

سایز : 54

قیمت : 289000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3103

سنگ لابرادوریت

سایز : 52

قیمت : 299000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3102

سنگ لابرادوریت

سایز : 53

قیمت : 299000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3105

سنگ لابرادوریت

سایز : 62

قیمت : 299000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3104

سنگ لابرادوریت

سایز : 53

قیمت : 299000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3107

سنگ لابرادوریت

سایز : 58

قیمت : 299000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3106

سنگ لابرادوریت

سایز : 53

قیمت : 299000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3109

سنگ اسپسارتین (نارسنگ)

سایز : 55

قیمت : 399000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3108

سنگ یاقوت کبود

سایز : 55

قیمت : 599000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3111

سنگ یاقوت سرخ

سایز : 47

قیمت : 319000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3110

سنگ کوبیک زیرکنیوم

سایز : 55

قیمت : 289000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3113

سنگ لاجورد افغانستان

سایز : 58

قیمت : 289000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3112

سنگ لابرادوریت

سایز : 53.54

قیمت : 299000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3115

سنگ عقیق سرخ

سایز : 54

قیمت : 269000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3114

سنگ یاقوت سرخ

سایز : 56

قیمت : 299000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3117

سنگ چشم ببر

سایز : 54

قیمت : 299000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3116

سنگ زمرد

سایز : 54

قیمت : 449000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر برنج  زنانه کد : 3062

سنگ آمتیست

سایز : درسایزمدنظرشما

قیمت : 35000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3058

سنگ ;کریستال کوارتز

سایز : 57

قیمت : 269000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر برنج زنانه کد : 3061

سنگ عقیق سبز

سایز : درسایزمدنظرشما

قیمت : 35000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3060

سنگ لاجورد افغانستان

سایز : 57

قیمت : 289000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3028

سنگ استار سان استون تانزانیا

سایز : 55

قیمت : 328000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3050

سنگ استار سان استون تانزانیا

سایز : 57

قیمت : 328000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3043

سنگ لابرادوریت

سایز : 55

قیمت : 289000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3029

سنگ سان استون تانزانیا

سایز : 56

قیمت : 289000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3042

سنگ استارسان استون

سایز : 57

قیمت : 299000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3039

سنگ استارسان استون

سایز : 55

قیمت : 299000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3071

سنگ لابرادوریت

سایز : 62

قیمت : 299000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3070

سنگ مون استون(حجرالقمر)

سایز : 62

قیمت : 299000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3073

سنگ یاقوت سرخ

سایز : 55

قیمت : 329000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3072

سنگ لابرادوریت

سایز : 56

قیمت : 289000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3075

سنگ مون استون (حجرالقمر)

سایز : 56

قیمت : 299000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3074

سنگ عقیق سرخ

سایز : 58

قیمت : 269000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3077

سنگ چشم ببر

سایز : 56

قیمت : 289000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3076

سنگ لابرادوریت

سایز : 55

قیمت : 249000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3079

سنگ چشم ببر

سایز : 57

قیمت : 289000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3078

سنگ چشم ببر

سایز : 60

قیمت : 289000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3081

سنگ خون

سایز : 49

قیمت : 289000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3080

سنگ لاجورد

سایز : 52

قیمت : 289000 تومانانگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3083

سنگ گلدن ابسیدیان

سایز : 58

قیمت : 289000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد : 3082

سنگ مون استون (حجرالقمر)

سایز : 52

قیمت : 289000 تومان

بخش دوم

بخش سوم