الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagem انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   9001

سنگ لابرادوریت

 سایز : 64

 قیمت فقط : 449.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   9000

سنگ مون استون خاکستری

سایز : 60

 قیمت فقط : 389.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   9003

سنگ عقیق سلیمانی

 سایز : 63

 قیمت فقط : 349.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   9002

سنگ فیروزه نیشابور

سایز : 64

 قیمت فقط : 1.100.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   9005

سنگ مون استون هلویی

 سایز : 64

 قیمت فقط : 359.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   9004

سنگ یاقوت سرخ

سایز : 63

 قیمت فقط : 960.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   9008

سنگ عقیق سرخ

 سایز : 65/66

 قیمت فقط : 269.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   9007

سنگ فیروزه نیشابور

سایز : 63

 قیمت فقط : 1.100.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   9010

سنگ عقیق باباقوری

 سایز : 61

 قیمت فقط : 329.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   9009

سنگ فیروزه

سایز : 62

 قیمت فقط : 285.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8053

سنگ لابرادوریت

 سایز : 63

 قیمت فقط : 319.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8054

سنگ آکوامارین

سایز : 59

 قیمت فقط : 329.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8057 

سنگ مون استون هلویی

 سایز : 60

 قیمت فقط : 315.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8056 

سنگ عقیق سلیمانی

سایز : 63

 قیمت فقط : 389.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8033

سنگ لاجورد

 سایز : 63

قیمت فقط : 289.000 تومان

 قیمت فقط : 289.000 تومان

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8062

سنگ لاجورد

سایز : 59

 قیمت فقط : 289.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8043

سنگ عقیق قرمز

 سایز : 60 , 65

& قیمت فقط : 309.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8042 

سنگ یاقوت زرد

سایز : 62

 قیمت فقط : 690.000 تومان
انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8010 

سنگ لابرادوریت

سایز 67

& قیمت فقط : 327.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8006 

سنگ یشم

سایز : 64

 قیمت فقط : 419.000 تومان

  

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7003 

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 60 الی 65

&n قیمت فقط : 309.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7011 

سنگ لاجورد

سایز : 68

قیمت فقط : 359.000 تومان
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7055

سنگ عقیق سیاه

سایز : 64

 قیمت فقط : 219.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7016

سنگ لابرادوریت

سایز : 65

 قیمت فقط : 449.000 تومان

 
انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   7087

سنگ لابرادوریت

سایز : 59

قیمت فقط : 239.000 تومان

 

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7086

سنگ عقیق زرد

سایز :62

قیمت فقط : 399.000 تومان
 

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7089

سنگ جواهر سیترین

سایز : 60

قیمت فقط : 340.000 تومان

 

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7088

سنگ جواهر یاقوت

سایز : 62

قیمت فقط : 590.000 تومان

 

 

انگشترحدید

انگشتر نقره کد : 7091

سنگ لابرادوریت

سایز : 64

قیمت : 449.000 تومان

انگشترحدید

انگشتر نقره کد : 7090

سنگ مون استون

سایز : 64

قیمت : 449.000 تومان
انگشترحدید

انگشتر نقره مردانه کد : 7093

سنگ فیروزه نیشابور

سایز : 60

قیمت : 1.100.000تومان

انگشترحدید

انگشتر نقره مردانه کد : 7092

سنگ لابرادوریت

سایز : 64

قیمت : 449.000 تومان


 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7095

سنگ لابرادوریت

سایز63

 قیمت فقط : 369.000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7094

سنگ فیروزه نیشابور

سایز65

 قیمت فقط : 299.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   602

سنگ عقیق سیاه

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 63 و 64)

قیمت فقط : 229.000 تومان

 انگشتر نقره

اانگشتر نقره مردانه  کد   7096

سنگ لابرادوریت/p>

سایز

ققیمت فقط : 249.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   645 

سنگ عقیق سیاه

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 64 و 65 )

 قیمت فقط : 129.000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   648

سنگ عقیق سبز

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 63 و 64 )

 قیمت فقط : 229.000 تومان