الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagem انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   9001

سنگ مون استون

 سایز : 61

 قیمت فقط : 359.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   9000

سنگ مون استون خاکستری

سایز : 60

 قیمت فقط : 389.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   9003

سنگ مون استون

 سایز : 61 . 62

 قیمت فقط : 259.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   9002

سنگ عقیق مراکش

سایز : 62

 قیمت فقط : 239.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   9005

سنگ مون استون هلویی

 سایز : 64

 قیمت فقط : 359.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   9004

سنگ آپاتیت

سایز : 62

 قیمت فقط : 226.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   9008

سنگ لابرادوریت

 سایز : 65

 قیمت فقط : 289.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   9007

سنگ حجرالقمر(سنگ ماه )

سایز : 62

 قیمت فقط : 244.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   9010

سنگ عقیق باباقوری

 سایز : 61

 قیمت فقط : 329.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   9009

سنگ درونوس

سایز : 63

 قیمت فقط : 239.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8053

سنگ چشم ببر

 سایز : 60

 قیمت فقط : 229.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8054

سنگ مون استون خاکستری

سایز : 61

 قیمت فقط : 222.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8057

سنگ مون استون خاکستری

 سایز : 62

 قیمت فقط : 219.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8056

سنگ چشم ببر

سایز : 62

 قیمت فقط : 229.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8033

سنگ اپال

 سایز : 63

 قیمت فقط : 285.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8062

سنگ مون استون هلویی

سایز : 63

 قیمت فقط : 294.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8043

سنگ عقیق قرمز

 سایز : 60 , 65

 قیمت فقط : 309.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8042

سنگ عقیق قرمز

سایز : 61

 قیمت فقط : 209.000 تومان
انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8010

سنگ لابرادوریت

سایز 67

 قیمت فقط : 327.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8006

سنگ استارسان استون

سایز : 62

 قیمت فقط : 344.000 تومان

  

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7003

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 60 الی 65

 قیمت فقط : 309.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7011

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 62

قیمت فقط : 209.000 تومان
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7055

سنگ عقیق سیاه

سایز : 63

 قیمت فقط : 189.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7016

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 59 و 62

 قیمت فقط : 209.000 تومان

 
 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   7087

سنگ جواهر آمتیست

سایز : 60

قیمت فقط : 240.000 تومان

 

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7086

سنگ جواهر یاقوت کبود

سایز :61  

قیمت فقط : 340.000 تومان
 

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7089

سنگ جواهر سیترین

سایز : 60

قیمت فقط : 340.000 تومان

 

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7088

سنگ جواهر توپاز سوئیس

سایز : 60 و 61

قیمت فقط : 240.000 تومان

 

انگشترحدید

انگشتر سنگ حدید کد : 32

حکاکی قمربنی هاشم

سایز : 60

قیمت : 159.000 تومان

انگشترحدید

انگشتر سنگ حدید کد : 31

حکاکی سلسله الذهب

سایز : 64

قیمت : 159.000تومان
انگشترحدید

انگشتر سنگ حدید کد : 33

حکاکی نادعلی

سایز : 60

قیمت : 159.000تومان

انگشترحدید

انگشتر سنگ حدید کد : 34

حکاکی هفت جلاله

سایز : 64

قیمت : 159.000 تومان


 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   597

سنگ عقیق سیاه

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 59 )

 قیمت فقط : 129.000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   546

سنگ عقیق سیاه

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 61)

 قیمت فقط : 129.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   602

سنگ عقیق سیاه

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 63 و 64)

قیمت فقط : 229.000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   608

سنگ عقیق سیاه

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 59 )

قیمت فقط : 129.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   645

سنگ عقیق سیاه

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 64 و 65 )

 قیمت فقط : 129.000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   648

سنگ عقیق سبز

سایزهای موجود فقط متوسط مردانه ( 63 و 64 )

 قیمت فقط : 229.000 تومان