الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص  سنگ  بولدراوپال     Boulder Opal:

  • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای ششم و هفتم

  • اوپال ژل سیلیس سخت شده است که معمولاً بین 5 تا 10 درصد آب دارد. بنابراین بر خلاف دیگر سنگهای جواهر، نامتبلور است و دو گونه از آن وجود دارد. یکی اوپال قیمتی است که بسته به زاویه نگاه و نور، تلألویی از رنگ دارد یا به اصطلاح رنگین کمانی است. همچنین گونه معمولی که کدر است و رنگین کمانی نیست.

  • اوپال قیمتی تنوع رنگ بسیاری دارد مانند اوپال سفید، اوپال سیاه، اوپال آتشین، اوپال شبکه ای، اوپال آبی ، اوپال آبی پِرویی ، اوپال صورتی، که این فهرست همچنان ادامه دارد.

  • اوپال به درجه حرارت و تغییر درجه ناگهانی بسیار حساس است. هرگز اوپال را با پاک کننده های فراصوت تمیز نکنید چرا که اوپال شما ترک خواهد خورد.

  • اوپال سنگ الهام و شهود است و خلاقیت، تخیل و حافظه را تقویت می کند. همچنین فرد را از حصارهای خودساخته رها می سازد.

  • این سنگ یک سیلیس حاوی آب است که با احساسات ما ارتباط برقرار می کند و با تقویت و بازتاب احساسات و عواطف و امیال سرکوب شده (شامل عشق و شهوت)، آنها را نمایان می کند و به این ترتیب خودداری کمتر، خودجوشی بیشتر، تخیل رهاتر، تصورات واضحتر و خوابهایی روشنتر به ارمغان می آورد.

  •  اوپال در تقویت امید به زندگی شناخته شده است. با قلب ارتباط دارد و غدد را تحریک کرده و سوخت و ساز را تنظیم می کند.

  •  اوپال تأثیر سودمندی روی روان انسان دارد و انرژی شفادهی را در سراسر بدن می پراکند و هماهنگی ایجاد می کند.

  • اوپال در طی هر سفر ماورایی همراه فرد می شود تا این فرایند را تسهیل کند. این سنگ برای یادآوری تناسخهای قبلی استفاده می شود و مورد علاقه همه کسانی است که می خواهند قدرتهای روان بینی شان را تقویت کنند؛ برای این منظور استفاده از این سنگ در جواهرات بخصوص گوشواره، مفید است.

  • اوپال برای عینیت بخشیدن به زیبایی درون استفاده می شود.

 


 

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 2

Natural Boulder Opal

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 13*32 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 1

Natural Boulder Opal

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 25*30 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

 


 

 سنگ بولدر اوپال استرالیا

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 4

Natural Boulder Opal

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 19*31 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

 

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 3

Natural Boulder Opal

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 22*35 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

 

 

 سنگ بولدر اوپال استرالیا

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 6

Natural Boulder Opal

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 25*29 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

 

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 5

Natural Boulder Opal

وزن : 77 قیراط

ابعاد : 52*31 میلیمتر

قیمت : 347.000 تومان

 

 

 سنگ بولدر اوپال استرالیا

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 8

Natural Boulder Opal

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 20*31 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 7

Natural Boulder Opal

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 24*29 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

 

 
 سنگ بولدر اوپال استرالیا

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 10

Natural Boulder Opal

وزن : 78 قیراط

ابعاد : 26*54 میلیمتر

قیمت : 349.000 تومان

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 9

Natural Boulder Opal

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 17*44 میلیمتر

قیمت : 175.000 تومان

 

 

 سنگ بولدر اوپال استرالیا

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 12

Natural Boulder Opal

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 20*36 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 11

Natural Boulder Opal

وزن : 97 قیراط

ابعاد : 34*59 میلیمتر

قیمت : 439.000 تومان

 

 

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 14

Natural Boulder Opal

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 17*31 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 13

Natural Boulder Opal

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 11*26 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

 

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 16

Natural Boulder Opal

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 33*21 میلیمتر

قیمت : 153.000 تومان

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 15

Natural Boulder Opal

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 26*24 میلیمتر

قیمت : 113.000 تومان

 

 

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 18

Natural Boulder Opal

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 20*22 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 17

Natural Boulder Opal

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 17*27 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 


 

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 20

Natural Boulder Opal

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 41*23 میلیمتر

قیمت : 185.000 تومان

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 19

Natural Boulder Opal

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 22*23 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

 

 

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 22

Natural Boulder Opal

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 38*23 میلیمتر

قیمت : 176.000 تومان

سنگ بولدر اوپال استرالیا

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 21

Natural Boulder Opal

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 19*44 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

 

 

 

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 24

Natural Boulder Opal

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 33*26 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 23

Natural Boulder Opal

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 36*23 میلیمتر

قیمت : 162.000 تومان

 

 

سنگ بولدر اوپال استرالیا

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 26

Natural Boulder Opal

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 26*30 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 25

Natural Boulder Opal

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 20*32 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

 

 

سنگ بولدر اوپال استرالیا

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 28

Natural Boulder Opal

وزن : 42 قیراط

ابعاد :38*19 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان

 

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 27

Natural Boulder Opal

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 37*18 میلیمتر

قیمت : 144.000 تومان

 

 

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 30

Natural Boulder Opal

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 21*31 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 29

Natural Boulder Opal

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 18*30 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

 

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 32

Natural Boulder Opal

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 33*20 میلیمتر

قیمت : 140.000 تومان

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 31

Natural Boulder Opal

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 20*31 میلیمتر

قیمت :  109.000 تومان

 

 

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 34

Natural Boulder Opal

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 14*20 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 33

Natural Boulder Opal

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 36*17 میلیمتر

قیمت :  108.000 تومان

 


 

 سنگ بولدر اوپال استرالیا

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 36

Natural Boulder Opal

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 10*39 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 35

Natural Boulder Opal

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 31*22 میلیمتر

قیمت : 153.000 تومان

 

 

 سنگ بولدر اوپال استرالیا

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 38

Natural Boulder Opal

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

 

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 37

Natural Boulder Opal

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 33*20 میلیمتر

قیمت : 122.000 تومان

 

 

 سنگ بولدر اوپال استرالیا

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 40

Natural Boulder Opal

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 31*19 میلیمتر

قیمت : 131.000 تومان

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 39

Natural Boulder Opal

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 23*37 میلیمتر

قیمت : 209.000 تومان

 

 

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 42

Natural Boulder Opal

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 13*48 میلیمتر

قیمت : 175.000 تومان

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 41

Natural Boulder Opal

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 15*19 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

 

 سنگ بولدر اوپال استرالیا

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 44

Natural Boulder Opal

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 33*16 میلیمتر

قیمت : 122.000 تومان

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 43

Natural Boulder Opal

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 31*17 میلیمتر

قیمت : 108.000 تومان

 

 

 سنگ بولدر اوپال استرالیا

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 46

Natural Boulder Opal

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 29*23 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 45

Natural Boulder Opal

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 25*16 میلیمتر

قیمت : 95.000 تومان

 
 

 سنگ بولدر اوپال استرالیا

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 48

Natural Boulder Opal

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 16*16 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 47

Natural Boulder Opal

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 25*19 میلیمتر

قیمت : 95.000 تومان

 

 

 سنگ بولدر اوپال استرالیا

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 50

Natural Boulder Opal

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 13*21 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا کد : 49

Natural Boulder Opal

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 18*32 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

 

 

 سنگ بولدر اوپال استرالیا

سنگ بولدر اوپال استرالیا  کد : 52

Natural Boulder Opal

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 14*35 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا  کد : 51

Natural Boulder Opal

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 16*28 میلیمتر

قیمت : 95.000 تومان

 

 

 

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا  کد : 54

Natural Boulder Opal

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 28*14 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا  کد : 53

Natural Boulder Opal

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 17*22 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

 

 

 سنگ بولدر اوپال استرالیا

سنگ بولدر اوپال استرالیا  کد : 56

Natural Boulder Opal

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 22*25 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

 

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا  کد : 55

Natural Boulder Opal

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 24*17 میلیمتر

قیمت : 108.000 تومان

 

 

 سنگ بولدر اوپال استرالیا

سنگ بولدر اوپال استرالیا  کد : 58

Natural Boulder Opal

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 24*40 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا  کد : 57

Natural Boulder Opal

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 19*27 میلیمتر

قیمت : 109.000 تومان
 
سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا  کد : 60

Natural Boulder Opal

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 20*34 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا  کد : 59

Natural Boulder Opal

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 15*32 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان
 
سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا  کد : 62

Natural Boulder Opal

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 19*11 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا  کد : 61

Natural Boulder Opal

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 19*19 میلیمتر

قیمت : 90.000 تومان
 
سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا  کد : 64

Natural Boulder Opal

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 22*14 میلیمتر

قیمت : 89.000 تومان

سنگ بولدر اوپال استرالیا 

سنگ بولدر اوپال استرالیا  کد : 63

Natural Boulder Opal

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 18*37 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad