دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع جاسوئیچی های سنگی


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 51

سنگ سیترین

قیمت : 99.000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 50

سنگ کوارتزیخی

قیمت : 59.000 تومان
جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 53

سنگ آمتیست،گارنت،پیکاسو و دلربا

قیمت : 39000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 52

سنگ چشم ببر، هفت سنگ چاکرا

قیمت : 99.000 تومان
جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 55

سنگ چشم ببر

قیمت : 69000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 54

سنگ جاسپر،برنزیت و دالماتیان

قیمت : 40000 تومان
جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 57

سنگ عقیق،حدید و کوارتزدودی

قیمت : 82000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 56

سنگ جاسپرچوبی و عقیق سفید

قیمت : 71000 تومان
جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 59

سنگ عقیق،کلسیت،آونتورین،جاسپرپیکاسو،رودونیت

قیمت : 40000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 58

سنگ جیدشاه مقصود،عقیق سبز و حدید

قیمت : 40000 تومان
جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 61

منشور سنگ کوارتز یخی و عقیق قرمز، عقیق زرد ، یشم ،آمتیست لاجورد ، کوارتز دودی
قیمت : 69.000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 60

منشور سنگ کریستال کوارتز و خرده سنگ چشم

قیمت : 88000 تومان
جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 63

سنگ جاسپر قرمز

قیمت : 59.000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 62

سنگ لابرادوریت

قیمت : 59.000 تومان
جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 65

سنگ رزکوارتز، رودونیت، جیدصورتی و آمتیست

قیمت : 57000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 64

سنگ جیدصورتی، عقیق سفید، عقیق زرد، عقیق سبز، عقیق قرمز، عقیق سلیمانی

قیمت : 39000 تومان
جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 67

سنگ عقیق سیاه و جاسپرقرمز

قیمت : 36000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 66

سنگ عقیق کارنلیان،چشم ببر،دلربا،حدید و جاسپرچوبی

قیمت : 46000 تومان
جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 69

سنگ عقیق سفید،رودونیت،کوارتزآبی، اوناکیت و چشم ببر

قیمت : 56000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 68

سنگ جاسپرچوبی و چشم ببر

قیمت : 36000 تومان
جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 3

سنگ چشم ببر،هولیت،مرجان،رزکوارتز

قیمت : 58000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 24

سنگ جیدصورتی،عقیق و کریستال کوارتز

قیمت : 69000 تومان
جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 8

سنگ آونتورین سبز

قیمت : 59000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 7

سنگ آونتورین نارنجی

قیمت : 59.000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 16

سنگ جیدصورتی،هولیت و رویال جاسپر

قیمت : 59000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 13

خرده سنگ های آمتیست، رز کوارتز، مرجان، یشم، آمازونیت، جاسپر چوبی و آونتورین

قیمت : 39000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 38

سنگ آمتیست،رودونیت و جیدصورتی

قیمت : 58000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 37

سنگ عقیق خزه ای،آونتورین،عقیق سبز،مارسنگ

قیمت : 66000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 40

هفت چاکرا،یشم،عقیق سبز و رزکوارتز

قیمت : 66000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 35

سنگ حدید،جاسپر قرمز،عقیق،کلسیت،دلربا،آونتورین نارنجی

قیمت : 58000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 42

سنگ چشم ببر،عقیق کارنلیان

قیمت : 64000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 41

سنگ سیترین

قیمت : 49000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 44

سنگ آمتیست

قیمت : 99000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 43

سنگ کریستال کوارتز ،صدف ،عقیق سفید، هولیت

قیمت : 58000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 47

سنگ آمتیست،جیدصورتی،رودونیت و رزکوارتز

قیمت : 58000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 45

سنگ عقیق قرمز ، مرجان

قیمت : 56000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 51

سنگ آمتیست

قیمت : 59.000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد :50

سنگ لاجورد

قیمت : 59.000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد :52

سنگ کریستال کوارتز

قیمت : 59.000 تومانزیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است