دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

کوکب سلیمانیه

مدال کوکب سلیمانیه به همراه سنگ طبیعی مریم جاسپر

روی سنگ خاتم عظیم ستاره سلیمان و پشت سنگ طلسم عین علی

اکسیری عظیم جهت کسب قدرت و جاه و مال و ثروت

جهت عزت و رفعت نزد خلایق

ابعاد : 4*4 سانتیمتر

همراه با زنجیر استیل درجه یک

قیمت : 333.000 تومان

کوکب سلیمانیه

مدال کوکب سلیمانیه به همراه سنگ طبیعی چشم ببر

روی سنگ خاتم عظیم ستاره سلیمان و پشت سنگ طلسم عین علی

اکسیری عظیم جهت کسب قدرت و جاه و مال و ثروت

جهت عزت و رفعت نزد خلایق

ابعاد : 4*4 سانتیمتر

همراه با زنجیر استیل درجه یک

قیمت : 333.000 تومان


مدال سنگ حدید صینی ، طلسم عین علی

مدال سنگ حدید صینی ، طلسم عین علی

اگر نزد کسی حاجتی دارد و نزد شخص رود حاجتش روا شود

اگر بخت دختری بسته باشد ، جهت گشایش بخت همراه دارد

كسب جاه و جلال و ثروت و قدرت

ابعاد : 2 سانتیمتر

همراه با زنجیر استیل درجه یک

قیمت : 89.000 تومان

مدال حدید صینی ، آیت الکرسی

مدال حدید صینی ، آیت الکرسی

آیت الکرسی نور است و باعث نورانی شدن قلب می گردد

برای رفع فقر و کمک الهی از غیب

دور شدن شیطان و حفظ مال و جان

ابعاد : 2 سانتیمتر

همراه با زنجیر استیل درجه یک

قیمت : 89.000 تومان


مدال حدید صینی ، اکسیر خاتم ستاره سلیمان و طلسم عین علی

مدال حدید صینی ، اکسیر خاتم ستاره سلیمان و طلسم عین علی

روی سنگ خاتم عظیم ستاره سلیمان و پشت سنگ طلسم عین علی

اکسیری عظیم جهت کسب قدرت و جاه و مال و ثروت

جهت عزت و رفعت نزد خلایق

ابعاد : 2 سانتیمتر

همراه با زنجیر استیل درجه یک

قیمت : 119.000 تومان

اکسیر اعظم ستاره سلیمان رایگان بنام فرد مورد نظر می شود
برای این منظور نام و نام مادر شخص مورد نیاز است
در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید

مدال حدید صینی ، حرز عظیم هفت جلاله

مدال حدید صینی ، حرز عظیم هفت جلاله

همراه داشتن این حرز سبب در امان ماندن از جن و انس میگردد.

سپر فوق العاده قوی در برابر چشم زخم و امواج منفی

همراه داشتن این حرز سبب در امان ماندن از جن و انس میگردد.

ابعاد : 2 سانتیمتر

همراه با زنجیر استیل درجه یک

قیمت : 89.000 تومان

حرز هفت جلاله رایگان بنام فرد مورد نظر می شود
برای این منظور نام و نام مادر شخص مورد نیاز است
در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید


دستبند هفت چاکرا و حرز هفت جلاله

دستبند هفت چاکرا و حرز هفت جلاله

مجموعه ایی از خواص هشت نوع سنگ مختلف

دروازه ای به روی نیروهای کیهانی ، رفع انسدادهای انرژیک بدن

هولیت ، آمتیست ، لاجورد ، یشم ، چشم ببر ، عقیق زرد ، عقیق قرمز

تماما سنگ طبیعی ، پاکسازی و تعادل عالی برای هر هفت چاکرا

سپر قوی امواج منفی ، فول انرژیک

قیمت : 139.000 تومان

سایز مدنظرتان را در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید
در غیراینصورت سایز متوسط زنانه ( 17 سانت ) ارسال می گردد
برای بنام شدن ، نام شخص و نام مادر را اعلام فرمائید

مدال حدید صینی ، لوح اعظم انبیا

مدال حدید صینی ، لوح اعظم انبیا

روی سنگ خاتم ستاره سلیمان و پشت سنگ خاتم ستاره داود

تسخیر قلوب و مجمع الخواص

اگر خواهي تمام خلق مسخر و مطيع تو شوند

ابعاد : 2 سانتیمتر

همراه با زنجیر استیل درجه یک

قیمت : 110.000 تومان

لوح اعظم انبیا رایگان بنام فرد مورد نظر می شود
برای این منظور نام و نام مادر شخص مورد نیاز است
در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید


دستبند اسپرت حدید صینی آبکاری طلایی و حرز هفت جلاله

دستبند اسپرت حدید صینی آبکاری طلایی و حرز هفت جلاله

مانع از جذب امواج منفی از دیگران است

تقویت و تنظیم جریان خون ، کمک به شفا و پاکسازی خون

رفع بزدلی و ترسویی ، تقویت اعتماد به نفس

تحریک جذب آهن و تشکیل سلول های قرمز خون

تقویت اراده و قابلیت اطمینان، تقویت تمرکز و حافظه و فکر

قیمت : 139.000 تومان

سایز مدنظرتان را در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید
در غیراینصورت سایز متوسط زنانه ( 17 سانت ) ارسال می گردد
برای بنام شدن، نام شخص و نام مادر را اعلام فرمائید

دستبند اسپرت حدید صینی و حرز هفت جلاله

دستبند اسپرت حدید صینی و حرز هفت جلاله

مانع از جذب امواج منفی از دیگران است

تقویت و تنظیم جریان خون ، کمک به شفا و پاکسازی خون

رفع بزدلی و ترسویی ، تقویت اعتماد به نفس

تحریک جذب آهن و تشکیل سلول های قرمز خون

تقویت اراده و قابلیت اطمینان، تقویت تمرکز و حافظه و فکر

قیمت : 139.000 تومان

سایز مدنظرتان را در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید
در غیراینصورت سایز متوسط زنانه ( 17 سانت ) ارسال می گردد
برای بنام شدن، نام شخص و نام مادر را اعلام فرمائید


دستبند اسپرت حدید صینی آبکاری طلایی با اکسیر اعظم خاتم ستاره سلیمان و عین علی

دستبند حدید طلایی با اکسیر خاتم ستاره سلیمان و عین علی

روی سنگ خاتم عظیم ستاره سلیمان و پشت سنگ طلسم عین علی

اکسیری عظیم جهت کسب قدرت و جاه و مال و ثروت

جهت عزت و رفعت نزد خلایق

تقویت اراده و قابلیت اطمینان، تقویت تمرکز و حافظه و فکر

تقویت و تنظیم جریان خون ، کمک به شفا و پاکسازی خون

قیمت : 169.000 تومان

سایز مدنظرتان را در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید
در غیراینصورت سایز متوسط زنانه ( 17 سانت ) ارسال می گردد
برای بنام شدن ، نام شخص و نام مادر را اعلام فرمائید

دستبند اسپرت حدید صینی با اکسیر اعظم خاتم ستاره سلیمان و عین علی

دستبند حدید صینی با اکسیر خاتم ستاره سلیمان و عین علی

روی سنگ خاتم عظیم ستاره سلیمان و پشت سنگ طلسم عین علی

اکسیری عظیم جهت کسب قدرت و جاه و مال و ثروت

جهت عزت و رفعت نزد خلایق

تقویت اراده و قابلیت اطمینان، تقویت تمرکز و حافظه و فکر

تقویت و تنظیم جریان خون ، کمک به شفا و پاکسازی خون

قیمت : 169.000 تومان

سایز مدنظرتان را در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید
در غیراینصورت سایز متوسط زنانه ( 17 سانت ) ارسال می گردد
برای بنام شدن ، نام شخص و نام مادر را اعلام فرمائید


دستبند اسپرت حدید صینی آبکاری طلایی با لوح اعظم انبیا

دستبند اسپرت حدید صینی آبکاری طلایی با لوح اعظم انبیا

روی سنگ خاتم ستاره سلیمان و پشت سنگ خاتم ستاره داود

تسخیر قلوب و مجمع الخواص

اگر خواهي تمام خلق مسخر و مطيع تو شوند

تقویت اراده و قابلیت اطمینان، تقویت تمرکز و حافظه و فکر

تقویت و تنظیم جریان خون ، کمک به شفا و پاکسازی خون

قیمت : 169.000 تومان

سایز مدنظرتان را در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید
در غیراینصورت سایز متوسط زنانه ( 17 سانت ) ارسال می گردد
برای بنام شدن ، نام شخص و نام مادر را اعلام فرمائید

دستبند اسپرت حدید صینی با لوح اعظم انبیا

دستبند اسپرت حدید صینی با لوح اعظم انبیا

روی سنگ خاتم ستاره سلیمان و پشت سنگ خاتم ستاره داود س

تسخیر قلوب و مجمع الخواص

اگر خواهي تمام خلق مسخر و مطيع تو شوند

تقویت اراده و قابلیت اطمینان، تقویت تمرکز و حافظه و فکر

تقویت و تنظیم جریان خون ، کمک به شفا و پاکسازی خون

قیمت : 169.000 تومان

سایز مدنظرتان را در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید
در غیراینصورت سایز متوسط زنانه ( 17 سانت ) ارسال می گردد
برای بنام شدن، نام شخص و نام مادر را اعلام فرمائید


دستبند هفت چاکرا با لوح اعظم انبیا

دستبند هفت چاکرا با لوح اعظم انبیا

مجموعه ایی از خواص هشت نوع سنگ مختلف

روی سنگ خاتم ستاره سلیمان و پشت سنگ خاتم ستاره داود د

اگر خواهي تمام خلق مسخر و مطيع تو شوند

دروازه ای به روی نیروهای کیهانی ، رفع انسدادهای انرژیک بدن اتری

هولیت ، آمتیست ، لاجورد ، یشم ، چشم ببر ، عقیق زرد ، عقیق قرمز

تماما سنگ طبیعی ، پاکسازی و تعادل عالی برای هر هفت چاکرا

سپر قوی امواج منفی ، فول انرژیک

قیمت : 169.000 تومان

سایز مدنظرتان را در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید
در غیراینصورت سایز متوسط زنانه ( 17 سانت ) ارسال می گردد
برای بنام شدن ، نام شخص و نام مادر را اعلام فرمائید

دستبند هفت چاکرا با اکسیر اعظم ستاره سلیمان و طلسم عین علی

دستبند هفت چاکرا با اکسیر ستاره سلیمان و طلسم عین علی

مجموعه ایی از خواص هشت نوع سنگ مختلف

روی سنگ خاتم عظیم ستاره سلیمان و پشت سنگ طلسم عین علی

اکسیری عظیم جهت کسب قدرت و جاه و مال و ثروت

دروازه ای به روی نیروهای کیهانی ، رفع انسدادهای انرژیک بدن اتری

هولیت ، آمتیست ، لاجورد ، یشم ، چشم ببر ، عقیق زرد ، عقیق قرمز

تماما سنگ طبیعی ، پاکسازی و تعادل عالی برای هر هفت چاکرا

سپر قوی امواج منفی ، فول انرژیک

قیمت : 169.000 تومان

سایز مدنظرتان را در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید
ددر غیراینصورت سایز متوسط زنانه ( 17 سانت ) ارسال می گردد
برای بنام شدن، نام شخص و نام مادر را اعلام فرمائید 
 مدال نقره طلسم عین علی

 مدال نقره طلسم عین علی

روی سنگ حکاکی طلسم عین علی

اگر نزد کسی حاجتی دارد و نزد شخص رود حاجتش روا شود

كسب جاه و جلال و ثروت و قدرت

قیمت : 249.000 تومان

برای بنام شدن ، نام شخص و نام مادر را در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید

مدال نقره خاتم ستاره سلیمان

مدال نقره خاتم ستاره سلیمان

روی سنگ  حکاکی خاتم ستاره سلیمان

اگر خواهي تمام خلق مسخر و مطيع تو شوند

سپر قوی امواج منفی ، فول انرژیک

قیمت : 249.000 تومان

برای بنام شدن ، نام شخص و نام مادر را در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید 
مدال نقره آیت الکرسی

مدال نقره آیت الکرسی

روی سنگ حکاکی آیت الکرسی

آیت الکرسی نور است و باعث نورانی شدن قلب می گردد

دور شدن شیطان و حفظ مال و جان

قیمت : 249.000 تومان

برای بنام شدن ، نام شخص و نام مادر را در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید 
 مدال نقره خاتم ستاره سلیمان و طلسم عین علی

 مدال نقره خاتم ستاره سلیمان و طلسم عین علی

روی سنگ خاتم عظیم ستاره سلیمان و پشت سنگ طلسم عین علی

اکسیری عظیم جهت کسب قدرت و جاه و مال و ثروت

جهت عزت و رفعت نزد خلایق

قیمت : 289.000 تومان

برای بنام شدن ، نام شخص و نام مادر را در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید

مدال نقره لوح اعظم انبیا

مدال نقره لوح اعظم انبیا

روی سنگ خاتم ستاره سلیمان پشت سنگ ستاره داوود

تسخیر قلوب و مجمع الخواص

اگر خواهي تمام خلق مسخر و مطيع تو شوند

قیمت : 289.000 تومان

برای بنام شدن ، نام شخص و نام مادر را در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید 
انگشتر نقره خاتم ستاره سلیمان

 انگشتر نقره خاتم ستاره سلیمان

روی سنگ خاتم ستاره سلیمان

اگر خواهي تمام خلق مسخر و مطيع تو شوند

سپر قوی امواج منفی ، فول انرژیک

قیمت : 299.000 تومان

سایز مدنظرتان را در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید
 برای بنام شدن ، نام شخص و نام مادر را اعلام فرمائید

انگشتر نقره طلسم عین علی

انگشتر نقره طلسم عین علی

روی سنگ طلسم عین علی

اکسیری عظیم جهت کسب قدرت و جاه و مال و ثروت

سپر قوی امواج منفی ، فول انرژیک

قیمت : 299.000 تومان

سایز مدنظرتان را در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید
 برای بنام شدن ، نام شخص و نام مادر را اعلام فرمائید 

انگشتر نقره آیت الکرسی

انگشتر نقره آیت الکرسی

روی سنگ حکاکی آیت الکرسی

گفته شده است آیت الکرسی در رفع گرفتاری ها  بسیار موثر است.

استجابت دعا

قیمت : 299.000 تومان

سایز مدنظرتان را در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید
 برای بنام شدن ، نام شخص و نام مادر را اعلام فرمائید 

 

انگشتر طلاروسی خاتم ستاره سلیمان

انگشتر طلاروسی جواهری خاتم ستاره سلیمان

روی سنگ خاتم عظیم ستاره سلیمان

اکسیری عظیم جهت کسب قدرت و جاه و مال و ثروت

سپر قوی امواج منفی ، فول انرژیک

قیمت : 199.000 تومان

سایز مدنظرتان را در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید
 برای بنام شدن ، نام شخص و نام مادر را اعلام فرمائید 
انگشتر نقره ستاره سلیمان طلسم عین علی

 انگشتر نقره ستاره سلیمان و طلسم عین علی

روی سنگ خاتم ستاره سلیمان پشت سنگ طلسم عین علی

اگر خواهي تمام خلق مسخر و مطيع تو شوند

سپر قوی امواج منفی ، فول انرژیک

قیمت : 299.000 تومان

سایز مدنظرتان را در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید
 برای بنام شدن ، نام شخص و نام مادر را اعلام فرمائید

انگشتر نقره لوح اعظم انبیا

انگشتر نقره لوح اعظم انبیا

روی سنگ خاتم ستاره سلیمان پشت سنگ ستاره داوود

اکسیری عظیم جهت کسب قدرت و جاه و مال و ثروت

سپر قوی امواج منفی ، فول انرژیک

قیمت : 299.000 تومان

سایز مدنظرتان را در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید
 برای بنام شدن ، نام شخص و نام مادر را اعلام فرمائید 

خواص خاتم ستاره سلیمان :

 • گر خواهي تمام خلق مسخر و مطيع تو شوند و هر چه گويي انجام دهند ، اين طلسم را همراه خود نگه دار.
 • اگر ميخواهي شخصي را احضار نمايي و مطيع خود گرداني كه هر چه به زبان آوري نه نگويد
 • بدان كه اين طلسم ستاره سليمان نبي ( ع ) است و در اين طلسم هزاران خواص مي باشد. اساتيد اهل فن به اين طلسم اكسير اعظم مي گويند .
 •  از جمله خواص اين طلسم افزايش مال و ثروت و افزايش رزق و روزي ، جلب قلوب بين ديگران و جلب عشق و محبت و زيادشدن مهر و محبت و رسيدن به معشوق يا مطلوب مي باشد.
 • اگر به كسي علاقه داري و ميخواهي به نزد تو بيايد اين طلسم ستاره سليماني را به گردن بیاویز
 •  از جمله خواص این خاتم این است که هر که در نزد خود نگاه دارد از شر جن و انس در امان باشد و از نظر جمیع خلایق عزیز و محترم باشد ، اگر در ظرف آب اندازد و صورت خود رابشورد هر که او را بیند دوست او شود ، سحر و جادو بر دارنده این طلسم اثر نمی کند ، زبان دشمنان و بدگویان بر دارنده این خاتم بسته شود ، کارهای بسته وی گشاده شود ، رزق و روزی وی رونق گیرد
 • هرکه این خاتم را همراه خود کند اگر سحر کرده باشند یا زبانش را بسته باشند،دفع سحر و جادو گردد .اگر در کار خود مانده باشد و نداند که چه کند این خاتم را همراه کند در کار و زندگیش گشایش شود
 • هر که خاتم ستاره سلیمان را همراه خود کند اگر در فقر به سر می برد و رزق و روزی اش کم بود خداوند رزق و روزی اش را فزونی بخشد .اگر دشمن و بدگو بسیار داشت و ظالمان در پی وی بودند این خاتم را در دست کند از شر ظالمان و حسودان در امان خواهد بود

خواص خاتم ستاره داود :

 • هر کس بخواهد کسی را به دوستی خویش مایل سازد چنانکه ساعتی بی او تحمل نداشته باشد این خاتم را به همراه داشته باشد
 • امام باقر (ع) فرمود : امیر المومنین (ع) شبی بعد از نماز عشا بیرون رفت و می فرمود : همهمه است همهمه ، و شبی تاریک است . امام بر شما خروج می کند ، در حالی که پیراهن آدم را پوشیده و خاتم سلیمان و عصای موسی (ع) در دستش است . اصول کافی ج 1 ص 231
 • امام صادق (ع) فرمود : هر کس در طلب گذشته است و می خواهد از خبری معرفت حاصل کند پس این حروف را در کف دستش بنویسد و سپس بخوابد . پس همانا که گروهی از ارواح نزد او بروند و از هر چه از آنها سوال کند به او جواب می دهند : بسم الله … سپس دو بار ستاره ی داوود (ع) را زیر آن بکشد . دار السلام الشیخ میرزا حسین النوری ج 3 ص 20 - و تصویر ستاره شش گوش را در توضیح شکل ستاره داوود (ع) در کتابش آورده است
 • وشاء گوید : شخصی خدمت امام رضا (ع) رسید . پس امام رضا ع به او فرمود : چه شده است که تو زرد شده و رنگت پریده است ؟ عرض کرد : چهار روز است که تب به من فشار می آورد . پس امام رضا (ع) کاغذ و دواتی خواست و این متن را بر روی کاغذ نوشت : بسم الله الرحمن الرحیم ، باسم الله و بالله ابجد هوز حتی از فلان ابن فلان به اذن الله تعالی . سپس زیر آن نوشته هفت مرتبه با خاتم سلیمان (ع) مهر کرد و آن کاغذ را تا کرد … . مکارم الاخلاق الشیخ الطبرسی ص 401
 • شیخ طبرسی در حاشیه ی همین صفحه ذکر می کند که آن ستاره ی معروف داوود (ع) یعنی ستاره ی شش گوش است و عکس این ستاره ی شش گوش را نیز در کتابش کشیده است
 • حسین بن موسی بن جعفر گوید : در دست محمد بن علی الرضا (ع) ( یعنی امام جواد (ع) ) خاتمی از نقره و براق دیدم . پس به ایشان عرض کردم : کسی همچون شما چنین خاتمی در دست دارد : ایشان (ع) فرمود : این خاتم سلیمان بن داوود (ع) است . مستدرک الوسائل ج 3 ص 284
 • امام علی (ع) در ذکر علامات آخر الزمان فرمود : … خروج دابة الارض از صفا که با او خاتم سلیمان بن داوود و عصای موسی (ع) است . کمال الدین ص 525
 • امام مهدی (ع) در جواب سوال ابن مازیار از ایشان (ع) درباره علامات خروج ایشان فرمود : در سال فلان و فلان دابه الارض بین صفا و مروه خروج کند در حالی که عصای موسی و خاتم سلیمان در نزد اوست ، مردم را به سمت محشر حرکت می دهد . الغیبة الطوسی ص 263
 • امیر المومنین در ذکر مهدی (ع) فرمود : … بلال در پنجاه ستاره ظاهر شود ، که آنها در آسمان نیستند . بلکه در سرزمینی بزرگ هستند (آمریکا و پرچمش) . لیکن ستاره ی بنی اسرائیل که در خطوطی در سپر رسم شده است همه آنها را می بلعد و از بین می برد . ماذا قال علی (ع) عن آخر الزمان ص 385
 • آیات نورانی قرآن کریم که بر روی این لوح حک شده است :
  ولَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ( سوره نمل آیه 15 )
  و وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَ قالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ أُوتينا مِنْ کُلِّ شَيْ‏ءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبينُ ( سوره نمل آیه 16 )
 • این آیات شریف لوح اعظم داوود (ع) بر روی سنگ حدید حک شده است و همراه داشتن آن حفاظت شدن در برابر خطرات وشیطان و آفت ها ، شرف و بزرگی در دنیا و آخرت ، مورد احترام واقع شدن ، سعادت در زندگی دنیوی ، ایجاد مهر و محبت بین زن و شوهر ، جلب قلوب ، تقویت حرارت قلبی و مهر و محبت فراوان را به لطف و مرحمت خداوند عالم همراه خواهد داشت

خواص طلسم قوی عین علی :

 • طلسم عین علی خواص بی شماری دارد که به برخی از آن ها در اینجا اشاره می کنیم جهت مشاهده خواص آن به کتاب جامع الفواید مراجعه نمایید .

 • كسب جاه و جلال و ثروت و قدرت، در صورتي كه بر بازوي راست بسته شود.

 • اگر شخصی به سفر رود و این طلسم را با خود دارد ، به سلامت به خانه بازگردد .

 • جهت عزت و رفعت با خود دارد نزد خلائق عزیز گردد .

 • اگر بخت دختری بسته باشد ، چهل صباح بر طلسم نظر کند و بگوید یا مفتح الابواب بخت او گشاده شود .

 • جهت ترس در خواب یا بیداری همراه خود دارد هیچ خوف و ترسی بر او نرسد .

 • جهت گشایش کارها هر صباح بر این طلسم نگاه کند کارهایش گشایش پیدا شود .

 • جهت زبان بند اگر کسی با خود دارد زبان اعدا بر وی بسته شود .

 • اگر کسی را جن گرفته باشد بر او بندد خلاص شود .

 • اگر نزد کسی حاجتی دارد این طلسم را بر سینه خود بچسباند و نزد شخص رود حاجتش روا شود .

 • اگر در میان زن و شوهر اختلاف باشد این را نوشته و در بالشت بگذارد دوستی و محبت عظیم پیدا شود .

 • جهت چشم زخم با خود دارد چشم بد مردمان در امان باشد

 • رفع دشمني و كدورت محبت و صداقت : براي اين كار بايد لوح را شسته و در آب آن غسل شود


خواص حرز عظیم هفت جلاله :

حرز عظیم هفت جلاله بر روی این حلقه به طرز زیبایی حک شده  است

 اَعُوذُ بِجَلالِ اللّهِ

 اَعُوذُ بِکَلِماتِ اللّهِ

 اَعُوذُ بِرَسوُلِ اللّهِ

 امَنْتُ بِاللّهِ و کتبه

  اِنّى واثِقٌ بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ

  اَشْهَدُ اَنْ لا اله اِلاّ اللّهُ مُخْلِصا

 • هركس دعاي هفت جلاله را بر روي سنگ حديد نقش كند و آن را همراه دارد از شر اجنه و افراد مبتلا به جن در امان مي ماند و گشايش در كارهايش پيدا مي شود

 • براي مسئولين مملکتي ونيز اشخاصي که گرفتاريهاي بسيار شديدي دارند استفاده از آن توصيه مي گردد

 • در مناقب آمده است که يکي از انگشترهاي حضرت علي (ع) انگشتر حديد سيني بوده که براي قوتش دست مي کرده است

 • حديد سيني هنگام رويايي با اهل شر، آن ها را خاموش و نيز دشمني هاي جن و انس را از بين مي برد

 •  جهت نيرومندي و قوت مفید است

 • باعث دوري اجانين و شياطين مي شود

 • از شر هر موجودي در امان مي دارد

 • اثر چشم بد را از بين مي برد

 • باعث آساني وضع حمل مي شود. (البته اين نگین به هيچ وجه به زنان باردار توصيه نمي شود چون براي جنين خطر دارد.)

 • براي اجابت حاجات دشوار نيك است

 • باعث ايمني از ترس مي شود

 • امام صادق (ع): بد نمی دانم در دست كردن انگشتر حدید را وقتی كه به دیدن كسی رود كه از او ترسد از اهل شر برای آنكه شر او ساكن می شود و انگشتر حدید شیاطین را دور می كندزیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است