الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemانواع حلقه های تنگستن و سرامیک

حلقه تنگستن

حلقه سرامیک کد : 2

سایز : 61 ، 58 ،

قیمت : 219000 تومان

 

حلقه تنگستن

حلقه تنگستن کد : 1

سایز : 62 ، ، 58

قیمت : 219000 تومان

حلقه تنگستن

حلقه تنگستن کد : 4

سایز : 62 ، 59

قیمت : 219000 تومان

حلقه تنگستن

حلقه تنگستن کد : 3

سایز : 61 ، 54

قیمت : 219000 تومان


حلقه تنگستن

حلقه سرامیک کد : 6

سایز : 60 ، 62

قیمت : 219000 تومان

 

حلقه تنگستن

حلقه سرامیک کد : 5

سایز : 59

قیمت : 219000 تومان

 


حلقه تنگستن

حلقه تنگستن کد : 8

سایز : 59 ، 62

قیمت : 219000 تومان

 

حلقه تنگستن

حلقه سرامیک کد : 7

سایز : 61

قیمت : 219000 تومان

 


حلقه تنگستن

حلقه سرامیک کد : 10

سایز : 59 ، 62

قیمت : 219000 تومان

 

حلقه تنگستن

حلقه سرامیک کد : 9

سایز : 54 ، 62

قیمت : 219000 تومان

 


حلقه تنگستن

حلقه تنگستن کد : 12

سایز : 60 ، 61

قیمت : 219000 تومان

 

حلقه تنگستن

حلقه سرامیک کد : 11

سایز : 58

قیمت : 219000 تومان

 


حلقه تنگستن

حلقه سرامیک کد : 13

سایز : 60

قیمت : 219000 تومان