الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

 

انواع مختلفی از دستبند های سنگی


سایز متوسط دستبند زنانه 17 سانتی متر می باشد این عدد بیانگر محیط مچ دست است

برای اندازه گرفتن محیط مچ دستتان ، کافیست نخی را به دور مچ خود بپیچید سپس آن را باز کرده و در کنار خط کش قرار دهید

سایز هر دستبند را در قسمت توضیحات سفارش بنویسید.

دستبند سنگی

سایزهای مختلف مهره ها کنار هم  : از سمت راست مهره های سایز 10 میلیمتر ، بعدی 8 میلیمتر ، دوتای سمت چپ 6 میلیمتر هستند


در صورت نیاز به سایز بزرگتر یا کوچکتر در قسمت توضیحات سبد خرید بنویسید و یا تلفنی اطلاع دهیدبخش اولدستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 2

 سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : 1 عدد

سنگهای بکار رفته : لاجورد ، لابرادوریت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 289.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 1

 سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : 1 عدد

سنگهای بکار رفته : آکوامارین ، لابرادوریت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 289.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 4

 سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : 1 عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق سلیمانی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 269.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 3

 سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : 1 عدد

سنگهای بکار رفته : آمازونیت ، لابرادوریت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 239.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 6

 سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : 1 عدد

سنگهای بکار رفته : آمتیست ، لابرادوریت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 289.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 5

 سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : 1 عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق سلیمانی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

ققیمت : 299.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 8

 سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : کوارتز آبی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 159.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 7

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : اونیکس مات،هولیت،حدید

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 75.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 10

 سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : چشم ببر

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 219.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 9

 سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : انیکس مات،عقیق قرمز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 75.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 12

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : دو عدد

سنگهای بکار رفته : سلنایت و اونیکس

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 169.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 11

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : یشم سبز،اونیکس

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت :252.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 14

 سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : 1 عدد

سنگهای بکار رفته : اونیکس،عقیق سلیمانی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 95.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 13

 سایز مهره ها : 4 و 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 1عدد

سنگهای بکار رفته : مون استون.لاجورد.گارنت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 189.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 16

 سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : چشم ببر،اونیکس مات،حدید

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 75.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 15

 سایز مهره ها : 8و4 میلیمتر

تعداد دستبندها : 1عدد

سنگهای بکار رفته :  چشم ببر،حدید

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 129.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 18

سایز مهره ها : 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : چشم ببر،جاسپرقرمز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 149.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 17

 سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : اونیکس،آونتورین نارنجی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 75.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 20

 سایز مهره ها : 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق قرمز مات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 149.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 19

 سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : اونیکس

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 75.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 22

 سایز مهره ها : 10و8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : چشم ببر،اونیکس مات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 75.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 21

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : 1عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق سلیمانی،اونیکس

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 99.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 24

 سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : 1 عدد

سنگهای بکار رفته : مرجان،اونیکس،عقیق سلیمانی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 149.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 23

 سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 3 عدد

سنگهای بکار رفته : رزکوارتز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 299.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 26

سایز مهره ها : 10میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : کوارتزمات،لاجورد

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 206.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 25

 سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : آونتورین نارنجی،اونیکس،جاسپر چوبی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 129.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 28

 سایز مهره ها : 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ حدید،چشم ببر

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 89.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 27

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : کریستال کوارتزمات و اونیکس مات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 139.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 30

 سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 3 عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق زرد

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 299.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 29

 سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق سبز،اونیکس مات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 75.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 32

سایز مهره ها : 8 و 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق زرد،لاجورد

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 149.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 31

 سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : حدید دلفینی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 75.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 34

 سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : جاسپرچوبی،کوارتزدودی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 139.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 33

 سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : کوارتزآبی،کوارتززرد،رزکوارتز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 129.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 36

   سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : ککوارتز آبی ، زرد و صورتی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 159.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 35

  سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : سه عدد

سنگهای بکار رفته : کوارتز آبی - آمتیست

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 149.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 38

  سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : جید بنفش

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 149.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 37

  سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : هولیت - آمتیست

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 179.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 40

 سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : لاجورد

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 141.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 39

  سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : آمتیست

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 144.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 42

 سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : اونیکس مات،دلربا

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 99.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 41

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : آونتورین،کریستال کوارتزمات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 179.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 44

 سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : حدید دلفینی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 75.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 43

 سایز مهره ها : 8  میلیمتر

تعداد دستبندها : دو عدد

سنگهای بکار رفته : اونیکس،آونتورین نارنجی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 159.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 46

 سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق قرمزمات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 139.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 45

 سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 3 عدد

سنگهای بکار رفته : لاجورد

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 430.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 48

 سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 2 عدد

سنگهای بکار رفته : فلوریت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 279.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 47

 سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : رزکوارتزمات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 139.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 50

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : لاجورد ، چشم ببر ، کلسیت زرد

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 75.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 49

 سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : جاسپرچوبی،دالماتیان

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 139.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 52

 سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : رودونیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت :120.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 51

 سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : آمتیست

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 189.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 54

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : 2 عدد

سنگهای بکار رفته : آمتیست

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 359.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 53

 سایز مهره ها : 8 و 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 1 عدد

سنگهای بکار رفته : حدید،آمتیست،لاجورد،کوارتز آبی،انواع عقیق،چشم ببر،اونیکس

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 139.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 56

 سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : آمتیست،رودونیت،رزکوارتزمات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 159.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 55

 سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : 1 عدد

سنگهای بکار رفته : رودراکشا،هفت چاکرا

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 169.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 58

 سایز مهره ها : 6و 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : اونیکس،عقیق قرمز،حدید

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 75.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 57

 سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : لاجورد،صدف

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 199.000 تومان


دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 60

 سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : چشم ببر

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 159.000 تومان

دستبند سنگی

دستبند سنگ طبیعی  کد : 59

 سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : مارسنگ،عقیق قرمزمات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد.

قیمت : 159.000 تومان
بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم 

بخش پنجم


زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad