الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemانواع دستبند سنگی دورقاب نقره به همراه بند چرم طبیعیدستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 2

سنگ چشم ببر

قیمت : 269000 تومان

دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 1

سنگ عقیق زرد حکاکی شرف الشمس

قیمت : 379000 تومان
دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 4

سنگ در ونوس

قیمت : 269000 تومان

دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 3

سنگ لابرادوریت


قیمت : 269000 تومان


دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 6

سنگ چشم ببر

قیمت : 249000 تومان

دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 5

سنگ عقیق زرد حکاکی شرف الشمس

قیمت : 379000 تومان

 


دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 8

سنگ لابرادوریت

قیمت : 349000 تومان

دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 7

سنگ چشم ببر

قیمت : 249000 تومان


دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 10

سنگ چشم ببر

قیمت : 269000 تومان

دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 9

سنگ چشم ببر

قیمت : 269000 تومان

 


دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 12

سنگ آپاتیت

قیمت : 379000 تومان

دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 18

سنگ چشم ببر

قیمت : 269000 تومان


دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 14

سنگ عقیق کریزیلیس

قیمت : 299000 تومان

دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 13

سنگ چشم ببر

قیمت : 249000 تومان


دستبند چرم

دستبند تمام نقره  کد : 16

سنگ لابرادوریت

قیمت : 294000 تومان

دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 15

سنگ لاجورد

قیمت : 249000 تومان


دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 17

سنگ خون هندوستان

قیمت : 249000 تومان

دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 19

سنگ لابرادوریت

قیمت : 379000 تومان
دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 22

سنگ لابرادوریت

قیمت : 379000 تومان

دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 21

سنگ لاجورد

قیمت : 249000 تومان
دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 24

سنگ لابرادوریت

قیمت : 379000 تومان

دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 23

سنگ لابرادوریت

قیمت : 379000 تومان
دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 26

سنگ لابرادوریت

قیمت : 379000 تومان

دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 25

سنگ لابرادوریت

قیمت : 379000 تومان
دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 28

سنگ لابرادوریت

قیمت : 379000 تومان

دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 27

سنگ خون هندوستان

قیمت : 269000 تومان
دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 30

سنگ لابرادوریت

قیمت : 379000 تومان

دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 29

سنگ لابرادوریت

قیمت : 379000 تومان
دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 32

سنگ چشم ببر

قیمت : 249000 تومان

دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 31

سنگ عقیق مراکش

قیمت : 249000 تومان
دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 34

سنگ چشم ببر

قیمت : 249000 تومان

دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 33

سنگ چشم ببر

قیمت : 249000 تومان
دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 36

سنگ آپاتیت

قیمت : 349000 تومان

 

دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 35

سنگ در ونوس

قیمت : 319000 تومان
دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 38

سنگ در ونوس

قیمت : 289000 تومان

 

دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 37

سنگ فیروزه نیشابور

قیمت : 659000 تومان
دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 40

سنگ بامبل بی جاسپر

قیمت : 320000 تومان

 

دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 39

سنگ فیروزه نیشابور

قیمت : 659000 تومان
دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 42

سنگ فیروزه نیشابور

قیمت : 659000 تومان

دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 41

سنگ فیروزه نیشابور

قیمت : 659000 تومان
دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 44

سنگ فیروزه نیشابور

قیمت : 659000 تومان

دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 43

سنگ فیروزه نیشابور

قیمت : 659000 تومان
دستبند چرم دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 46

سنگ بامبل بی جاسپر

قیمت : 349000 تومان

 

دستبند چرم

دستبند دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 45

سنگ عقیق بوتسوانا

قیمت : 249000 تومان
دستبند چرم

دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 48

سنگ مریم جاسپر

قیمت : 269.000 تومان

 

دستبند چرم

دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 47

سنگ لاجورد

قیمت : 249.000 تومان

 
دستبند چرم

دستبند تمام نقره کد : 50

سنگ عقیق زرد حکاکی شرف الشمس

قیمت : 379000 تومان

دستبند چرم

دستبند تمام نقره کد : 49

سنگ عقیق زرد حکاکی شرف الشمس

قیمت : 379000 تومان

 
دستبند چرم

دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 52

سنگ رزکوارتز

قیمت : 249000 تومان

 

دستبند چرم

دستبند تمام نقره کد : 51

سنگ لاجورد

قیمت : 249000 تومان
دستبند چرم

دستبند تمام نقره کد : 54

سنگ چشم ببر

قیمت : 299.000 تومان

دستبند چرم

دستبند تمام نقره کد : 53

سنگ چشم ببر

قیمت : 210.000 تومان
دستبند چرم

دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 56

سنگ لابرادوریت

قیمت : 379000 تومان

دستبند چرم

دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 55

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

قیمت : 267000 تومان

 
دستبند چرم

دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 58

سنگ فسیل مرجان

قیمت : 279000 تومان

 

دستبند چرم

دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 57

سنگ بامبل بی جاسپر

قیمت : 349000 تومان

 
دستبند چرم

دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 60

سنگ عقیق زرد حکاکی شرف الشمس

قیمت : 379000 تومان

 

دستبند چرم

دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 59

سنگ عقیق زرد حکاکی شرف الشمس

قیمت : 379000 تومان

 
دستبند چرم

دورقاب نقره چرم طبیعیکد : 62

سنگ عقیق زرد حکاکی شرف الشمس

قیمت : 379000 تومان

 

دستبند چرم

دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 61

سنگ عقیق زرد حکاکی شرف الشمس

قیمت : 379000 تومان

 
دستبند چرم

دورقاب نقره چرم طبیعیکد : 64

سنگ لاجورد

قیمت : 249000 تومان

 

دستبند چرم

دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 63

سنگ بامبل بی جاسپر

قیمت : 349000 تومان

 
دستبند چرم

دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 66

سنگ عقیق زرد حکاکی شرف الشمس

قیمت : 379000 تومان

 

دستبند چرم

دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 65

سنگ مریم جاسپر

قیمت : 269000 تومان

 
دستبند چرم

دورقاب نقره چرم طبیعی کد : 67

سنگ عقیق زرد حکاکی شرف الشمس

قیمت : 379000 تومان