دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

جشنواره فروش ویژه ولنتاین  
ولنتاین


انواع دستبند سنگی به همراه بند چرم طبیعی

ارائه ای جدید و اختصاصی از داناگوهر

ترکیبی از سنگ طبیعی و چرم طبیعی در طیف رنگی گسترده


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 2

راف سنگ طبیعی آمتیست

قیمت : 89.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 1

راف سنگ طبیعی لاجورد

قیمت : 89.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 4

سنگ طبیعی تولیت

قیمت : 179.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 3

سنگ طبیعی سرافینیت

قیمت : 239.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 6

سنگ طبیعی یودالیت

قیمت : 189.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 5

سنگ طبیعی بامبل بی جاسپر

قیمت : 269.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 8

سنگ طبیعی کریزوکولا

قیمت : 199.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 7

سنگ طبیعی چشم ببر

قیمت : 159.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 10

سنگ طبیعی مون استون

قیمت : 209.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 9

سنگ طبیعی گلدن ابسیدیان

قیمت : 149.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 12

سنگ طبیعی چشم ببر

قیمت : 159.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 11

سنگ طبیعی درونوس

قیمت : 299.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 14

سنگ طبیعی عقیق زرد (حکاکی شرف الشمس)

قیمت : 179.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 13

سنگ طبیعی سنگ خون

قیمت : 180.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 16

سنگ طبیعی لاجورد

قیمت : 179.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 15

سنگ طبیعی پیترسیت

قیمت : 160.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 18

سنگ طبیعی پاپی جاسپر

قیمت : 119.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 17

سنگ طبیعی یشم

قیمت : 210.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 20

سنگ طبیعی عقیق مراکش

قیمت : 139.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 19

سنگ طبیعی برنزیت

قیمت : 210.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 22

سنگ طبیعی عقیق بوتسوانا

قیمت : 149.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 21

سنگ طبیعی مون استون

قیمت : 219.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 24

سنگ طبیعی رز کوارتز

قیمت : 199.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 23

سنگ طبیعی مریم جاسپر

قیمت : 199.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 26

سنگ طبیعی لاجورد

قیمت : 149.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 25

سنگ طبیعی آپاتیت

قیمت : 180.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 28

سنگ طبیعی آمتیست

قیمت : 189.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 27

سنگ طبیعی یشم

قیمت : 170.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 30

سنگ طبیعی یودالیت

قیمت : 160.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 29

سنگ طبیعی چشم ببر

قیمت : 159.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 32

سنگ طبیعی لاجورد

قیمت : 169.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 31

سنگ طبیعی آمتیست

قیمت : 219.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 34

سنگ طبیعی یودالیت

قیمت : 169.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 33

سنگ طبیعی عقیق بوتسوانا

قیمت : 139.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 36

سنگ طبیعی چشم ببر

قیمت : 159.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 35

سسنگ طبیعی کوپریت کریزوکولا

قیمت : 179.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 38

سنگ طبیعی آمتیست

قیمت : 179.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 37

سنگ طبیعی سان استون کوارتز

قیمت : 109.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 40

سنگ طبیعی برنزیت

قیمت : 159.000 تومان

 

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 39

سنگ طبیعی لاجورد

قیمت : 199.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 42

سسنگ طبیعی آمتیست

قیمت : 150.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 41

سنگ طبیعی یشم

قیمت : 179.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 44

سنگ طبیعی عقیق خزه ای

قیمت : 149.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 43

سنگ طبیعی یشم

قیمت : 159.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 46

سنگ طبیعی لاجورد

قیمت : 159.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 45

سنگ طبیعی لابرادوریت

قیمت : 200.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 48

سنگ طبیعی عقیق سرخ

قیمت : 129.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 47

سنگ طبیعی آکوامارین

قیمت : 199.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 50

سنگ طبیعی لابرادوریت

قیمت : 149.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 49

سنگ طبیعی لابرادوریت

قیمت : 120.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 52

سنگ طبیعی عقیق سلیمانی خراسان

قیمت : 129.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 51

سنگ طبیعی لاجورد

قیمت : 119.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 54

سنگ طبیعی مون استون

قیمت : 159.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 53

سنگ طبیعی استرابری کوارتز

قیمت : 159.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 56

سنگ طبیعی سان استون کوارتز

قیمت : 179.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 55

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت

قیمت : 149.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 58

سنگ طبیعی سان استون

قیمت : 129.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 57

سنگ طبیعی لابرادوریت

قیمت : 189.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 60

سنگ طبیعی فسیل مرجان

قیمت : 239.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 59

سنگ طبیعی لابرادوریت

قیمت : 279.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 62

سنگ طبیعی لابرادوریت

قیمت : 189.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 61

سنگ طبیعی لابرادوریت

قیمت : 209.000 تومانجشنواره فروش ویژه ولنتاین  
ولنتاین
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است