الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع دستبند سنگی به همراه بند چرم طبیعی

ارائه ای جدید و اختصاصی از داناگوهر

ترکیبی از سنگ طبیعی و چرم طبیعی در طیف رنگی گسترده


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 2

راف سنگ طبیعی آمتیست

قیمت : 89.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 1

سنگ طبیعی چاروییت

قیمت : 159.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 4

سنگ طبیعی تولیت

قیمت : 179.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 3

سنگ طبیعی سرافینیت

قیمت : 239.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 6

سنگ طبیعی یودالیت

قیمت : 189.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 5

سنگ طبیعی بامبل بی جاسپر

قیمت : 269.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 8

سنگ طبیعی کریزوکولا

قیمت : 199.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 7

سنگ طبیعی چشم ببر

قیمت : 159.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 10

سنگ طبیعی مون استون

قیمت : 209.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 9

سنگ طبیعی گلدن ابسیدیان

قیمت : 149.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 12

سنگ طبیعی چشم ببر

قیمت : 159.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 11

سنگ طبیعی درونوس

قیمت : 299.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 14

سنگ طبیعی عقیق زرد (حکاکی شرف الشمس)

قیمت : 179.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 13

سنگ طبیعی سنگ خون

قیمت : 180.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 16

سنگ طبیعی لاجورد

قیمت : 179.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 15

سنگ طبیعی پیترسیت

قیمت : 160.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 18

سنگ طبیعی پاپی جاسپر

قیمت : 119.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 17

سنگ طبیعی یشم

قیمت : 210.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 20

سنگ طبیعی عقیق مراکش

قیمت : 139.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 19

سنگ طبیعی برنزیت

قیمت : 210.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 22

سنگ طبیعی عقیق بوتسوانا

قیمت : 149.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 21

سنگ طبیعی مون استون

قیمت : 219.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 24

سنگ طبیعی رز کوارتز

قیمت : 199.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 23

سنگ طبیعی مریم جاسپر

قیمت : 199.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 26

سنگ طبیعی لاجورد

قیمت : 149.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 25

سنگ طبیعی آپاتیت

قیمت : 180.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 28

سنگ طبیعی آمتیست

قیمت : 189.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 27

سنگ طبیعی یشم

قیمت : 170.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 30

سنگ طبیعی یودالیت

قیمت : 160.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 29

سنگ طبیعی چشم ببر

قیمت : 159.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 32

سنگ طبیعی لاجورد

قیمت : 169.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 31

سنگ طبیعی آمتیست

قیمت : 219.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 34

سنگ طبیعی یودالیت

قیمت : 169.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 33

سنگ طبیعی عقیق بوتسوانا

قیمت : 139.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 36

سنگ طبیعی چشم ببر

قیمت : 159.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 35

سسنگ طبیعی کوپریت کریزوکولا

قیمت : 179.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 38

سنگ طبیعی آمتیست

قیمت : 179.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 37

سنگ طبیعی سان استون کوارتز

قیمت : 109.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 40

سنگ طبیعی برنزیت

قیمت : 159.000 تومان

 

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 39

سنگ طبیعی لاجورد

قیمت : 199.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 42

سسنگ طبیعی آمتیست

قیمت : 150.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 41

سنگ طبیعی یشم

قیمت : 179.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 44

سنگ طبیعی عقیق خزه ای

قیمت : 149.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 43

سنگ طبیعی یشم

قیمت : 159.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 46

سنگ طبیعی لاجورد

قیمت : 159.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 45

سنگ طبیعی لابرادوریت

قیمت : 200.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 48

سنگ طبیعی عقیق سرخ

قیمت : 129.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 47

سنگ طبیعی آکوامارین

قیمت : 199.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 50

سنگ طبیعی لابرادوریت

قیمت : 149.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 49

سنگ طبیعی لابرادوریت

قیمت : 120.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 52

سنگ طبیعی عقیق سلیمانی خراسان

قیمت : 129.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 51

سنگ طبیعی لاجورد

قیمت : 119.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 54

سنگ طبیعی مون استون

قیمت : 159.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 53

سنگ طبیعی استرابری کوارتز

قیمت : 159.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 56

سنگ طبیعی سان استون کوارتز

قیمت : 179.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 55

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت

قیمت : 149.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 58

سنگ طبیعی سان استون

قیمت : 129.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 57

سنگ طبیعی لابرادوریت

قیمت : 189.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 60

سنگ طبیعی فسیل مرجان

قیمت : 239.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 59

سنگ طبیعی لابرادوریت

قیمت : 279.000 تومان


دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 62

سنگ طبیعی لابرادوریت

قیمت : 189.000 تومان

دستبند چرم سنگ طبیعی

دستبند چرم کد : 61

سنگ طبیعی لابرادوریت

قیمت : 209.000 تومان


زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad