الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemخواص سنگ آمتیست    Amethyst :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای ششم و هفتم

 •  نماد خوشبختي

 • ضد جادو و امواج منفي

 • استفاده جهت مديتيشن

 • متعادل کننده جسم و روح

 • آرام بخش

 •  روشن نمودن چهره

 • الهام بخش

 • اثر پاک کنندگي پوست

 • تصفيه خون

 • تسکين سردرد

 • درمان بي خوابي اگزما و جوش و لک و پيس

 • تقويت مجراهاي تنفسي و مغز و موها و سيستم ايمني

 • کاهش مشکلات ناشي از مصرف الکل

 • از بين برنده خشم و اضطراب و اندوه

 • دارای اثر تسکین دهنده

 • کمک به کنترل افکار منفی

 • برای کمک به بهبود تمرکز

 • تقویت سیستم ایمنی و همچنین متعادل کردن و شفای همه چاکراها

 • افزایش فعالیت مغز در سمت راست و کاهش توهم

 • کمک به توسعه توانایی های روانی

 • تقویت و توسعه شهود ، الهام ، شفا

 •  بالا بردن افکار و آرمان های معنوی

 راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 2

Natural Amethyst

وزن : 86 گرم

قیمت : 172000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 1

Natural Amethyst

وزن : 147 گرم

قیمت : 294000 تومان
راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 4

Natural Amethyst

وزن : 151 گرم

قیمت : 302000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 3

Natural Amethyst

وزن : 77 گرم

قیمت : 154000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 6

Natural Amethyst

وزن : 84 گرم

قیمت : 168000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 5

Natural Amethyst

وزن : 158 گرم

قیمت : 316000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 8

Natural Amethyst

وزن : 177 گرم

قیمت : 354000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 7

Natural Amethyst

وزن : 125 گرم

قیمت : 250000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 10

Natural Amethyst

وزن : 95 گرم

قیمت : 190000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 9

Natural Amethyst

وزن : 157 گرم

قیمت : 314000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 12

Natural Amethyst

وزن : 110 گرم

قیمت : 220000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 11

Natural Amethyst

وزن : 69 گرم

قیمت : 138000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 14

Natural Amethyst

وزن : 47 گرم

قیمت : 94000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 13

Natural Amethyst

وزن : 73 گرم

قیمت : 146000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 16

Natural Amethyst

وزن : 63 گرم

قیمت : 126000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 15

Natural Amethyst

وزن : 61 گرم

قیمت : 122000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 18

Natural Amethyst

وزن : 209 گرم

قیمت : 418000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 17

Natural Amethyst

وزن : 87 گرم

قیمت : 174000 تومان
راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 20

Natural Amethyst

وزن : 128 گرم

قیمت : 256000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 19

Natural Amethyst

وزن : 103 گرم

قیمت : 206000 تومان

 


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 22

Natural Amethyst

وزن : 224 گرم

قیمت : 448000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 21

Natural Amethyst

وزن : 39 گرم

قیمت : 78000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 24

Natural Amethyst

وزن : 50 گرم

قیمت : 100000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 23

Natural Amethyst

وزن : 55 گرم

قیمت : 110000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 26

Natural Amethyst

وزن : 78 گرم

قیمت : 156000 تومان

 

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 25

Natural Amethyst

وزن : 263 گرم

قیمت : 526000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 28

Natural Amethyst

وزن : 83 گرم

قیمت : 166000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 27

Natural Amethyst

وزن : 74 گرم

قیمت : 148000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 30

Natural Amethyst

وزن : 54 گرم

قیمت : 108000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 29

Natural Amethyst

وزن : 62 گرم

قیمت : 124000 تومان

 


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 32

Natural Amethyst

وزن : 56 گرم

قیمت : 112000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 31

Natural Amethyst

وزن : 95 گرم

قیمت : 190000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 34

Natural Amethyst

وزن : 59 گرم

قیمت : 118000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 33

Natural Amethyst

وزن : 77 گرم

قیمت : 154000 تومان
راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 36

Natural Amethyst

وزن : 171 گرم

قیمت : 342000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 35

Natural Amethyst

وزن : 45 گرم

قیمت : 90000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 38

Natural Amethyst

وزن : 72 گرم

قیمت : 144000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 37

Natural Amethyst

وزن : 118 گرم

قیمت : 236000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 40

Natural Amethyst

وزن : 56 گرم

قیمت : 112000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 39

Natural Amethyst

وزن : 137 گرم

قیمت : 274000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 42

Natural Amethyst

وزن : 94 گرم

قیمت : 188000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 41

Natural Amethyst

وزن : 272 گرم

قیمت : 544000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 44

Natural Amethyst

وزن : 94 گرم

قیمت : 188000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 43

Natural Amethyst

وزن : 238 گرم

قیمت : 476000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 46

Natural Amethyst

وزن : 69 گرم

قیمت : 138000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 45

Natural Amethyst

وزن : 156 گرم

قیمت : 312000 تومان
راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 48

Natural Amethyst

وزن : 58 گرم

قیمت : 116000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 47

Natural Amethyst

وزن : 180 گرم

قیمت : 360000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 50

Natural Amethyst

وزن : 135 گرم

قیمت : 270000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 49

Natural Amethyst

وزن : 54 گرم

قیمت : 108000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 52

Natural Amethyst

وزن : 91 گرم

قیمت : 182000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 51

Natural Amethyst

وزن : 79 گرم

قیمت : 158000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 54

Natural Amethyst

وزن : 40 گرم

قیمت : 80000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 53

Natural Amethyst

وزن : 51 گرم

قیمت : 102000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 56

Natural Amethyst

وزن : 35 گرم

قیمت : 70000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 55

Natural Amethyst

وزن : 59 گرم

قیمت : 118000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 58

Natural Amethyst

وزن : 42 گرم

قیمت : 84000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 57

Natural Amethyst

وزن : 89 گرم

قیمت : 178000 تومان
راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 60

Natural Amethyst

وزن : 112 گرم

قیمت : 224000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 59

Natural Amethyst

وزن : 52 گرم

قیمت : 104000 تومان
راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 62

Natural Amethyst

وزن : 97 گرم

قیمت : 194000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 61

Natural Amethyst

وزن : 64 گرم

قیمت : 128000 تومان
راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 64

Natural Amethyst

وزن : 56 گرم

قیمت : 112000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 63

Natural Amethyst

وزن : 120 گرم

قیمت : 240000 تومان
راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 66

Natural Amethyst

وزن : 102 گرم

قیمت : 204000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 65

Natural Amethyst

وزن : 124 گرم

قیمت : 248000 تومان
راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 72

Natural Amethyst

وزن : 122 گرم

قیمت : 183000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 71

Natural Amethyst

وزن : 95 گرم

قیمت : 143000 تومان
راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 74

Natural Amethyst

وزن : 109 گرم

قیمت : 164000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 73

Natural Amethyst

وزن : 100 گرم

قیمت : 150000 تومان
راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 76

Natural Amethyst

وزن : 94 گرم

قیمت : 141000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 75

Natural Amethyst

وزن : 71 گرم

قیمت : 107000 تومان
راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 78

Natural Amethyst

وزن : 60 گرم

قیمت : 90000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 77

Natural Amethyst

وزن : 87 گرم

قیمت : 131000 تومان
راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 79

Natural Amethyst

وزن : 99 گرم

قیمت : 149000 تومان
بخش دوم