الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemخواص سنگ آمتیست    Amethyst :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای ششم و هفتم

 •  نماد خوشبختي

 • ضد جادو و امواج منفي

 • استفاده جهت مديتيشن

 • متعادل کننده جسم و روح

 • آرام بخش

 •  روشن نمودن چهره

 • الهام بخش

 • اثر پاک کنندگي پوست

 • تصفيه خون

 • تسکين سردرد

 • درمان بي خوابي اگزما و جوش و لک و پيس

 • تقويت مجراهاي تنفسي و مغز و موها و سيستم ايمني

 • کاهش مشکلات ناشي از مصرف الکل

 • از بين برنده خشم و اضطراب و اندوه

 • دارای اثر تسکین دهنده

 • کمک به کنترل افکار منفی

 • برای کمک به بهبود تمرکز

 • تقویت سیستم ایمنی و همچنین متعادل کردن و شفای همه چاکراها

 • افزایش فعالیت مغز در سمت راست و کاهش توهم

 • کمک به توسعه توانایی های روانی

 • تقویت و توسعه شهود ، الهام ، شفا

 •  بالا بردن افکار و آرمان های معنوی

 راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 2

Natural Amethyst

وزن : 74 گرم

قیمت : 148000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 1

Natural Amethyst

وزن : 97 گرم

قیمت : 194000 تومان
راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 4

Natural Amethyst

وزن : 95 گرم

قیمت : 190000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 3

Natural Amethyst

وزن : 52 گرم

قیمت : 102000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 6

Natural Amethyst

وزن : 137 گرم

قیمت : 274000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 5

Natural Amethyst

وزن : 135 گرم

قیمت : 270000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 8

Natural Amethyst

وزن : 83 گرم

قیمت : 166000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 7

Natural Amethyst

وزن : 238 گرم

قیمت : 476000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 10

Natural Amethyst

وزن : 72 گرم

قیمت : 144000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 9

Natural Amethyst

وزن : 54 گرم

قیمت : 108000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 12

Natural Amethyst

وزن : 128 گرم

قیمت : 256000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 11

Natural Amethyst

وزن : 94 گرم

قیمت : 188000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 14

Natural Amethyst

وزن : 42 گرم

قیمت : 49000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 13

Natural Amethyst

وزن : 102 گرم

قیمت : 204000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 16

Natural Amethyst

وزن : 147 گرم

قیمت : 294000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 15

Natural Amethyst

وزن : 156 گرم

قیمت : 312000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 18

Natural Amethyst

وزن : 62 گرم

قیمت : 114000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 17

Natural Amethyst

وزن : 28 گرم

قیمت : 56000 تومان
راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 20

Natural Amethyst

وزن : 38 گرم

قیمت : 76000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 19

Natural Amethyst

وزن : 91 گرم

قیمت : 182000 تومان

 


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 22

Natural Amethyst

وزن : 126 گرم

قیمت : 252000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 21

Natural Amethyst

وزن : 110 گرم

قیمت : 220000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 24

Natural Amethyst

وزن : 149 گرم

قیمت : 298000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 23

Natural Amethyst

وزن : 142 گرم

قیمت : 284000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 26

Natural Amethyst

وزن : 97 گرم

قیمت : 194000 تومان

 

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 25

Natural Amethyst

وزن : 45 گرم

قیمت : 90000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 28

Natural Amethyst

وزن : 104 گرم

قیمت : 208000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 27

Natural Amethyst

وزن : 152 گرم

قیمت : 304000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 30

Natural Amethyst

وزن : 73 گرم

قیمت : 146000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 29

Natural Amethyst

وزن : 169 گرم

قیمت : 338000 تومان

 


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 32

Natural Amethyst

وزن : 103 گرم

قیمت : 206000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 31

Natural Amethyst

وزن : 87 گرم

قیمت : 174000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 34

Natural Amethyst

وزن : 165 گرم

قیمت : 330000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 33

Natural Amethyst

وزن : 105 گرم

قیمت : 210000 تومان
راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 36

Natural Amethyst

وزن : 46 گرم

قیمت : 92000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 35

Natural Amethyst

وزن : 53 گرم

قیمت : 106000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 38

Natural Amethyst

وزن : 138 گرم

قیمت : 276000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 37

Natural Amethyst

وزن : 47 گرم

قیمت : 94000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 40

Natural Amethyst

وزن : 106 گرم

قیمت : 212000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 39

Natural Amethyst

وزن : 149 گرم

قیمت : 298000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 42

Natural Amethyst

وزن : 158 گرم

قیمت : 316000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 41

Natural Amethyst

وزن : 60 گرم

قیمت : 120000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 44

Natural Amethyst

وزن : 145 گرم

قیمت : 290000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 43

Natural Amethyst

وزن : 72 گرم

قیمت : 144000 تومان


راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 46

Natural Amethyst

وزن : 52 گرم

قیمت : 104000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 45

Natural Amethyst

وزن : 155 گرم

قیمت : 310000 تومان
راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 48

Natural Amethyst

وزن : 49 گرم

قیمت : 98000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 47

Natural Amethyst

وزن : 113 گرم

قیمت : 226000 تومان

راف سنگ آمتیست

راف سنگ آمتیست برزیل کد : 79

Natural Amethyst

وزن : 99 گرم

قیمت : 149000 تومان
بخش دوم