الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع راف های سنگ طبیعیراف سنگ طبیعی

راف سنگ طبیعی کد : 2

قلوه سنگ پولیش نخورده لابرادورریت

وزن سنگ ها : حدودا 15 تا 17 گرم

قیمت : 29.000 تومان

راف سنگ طبیعی

راف سنگ طبیعی کد : 1

قلوه سنگ پولیش نخورده سودالیت

وزن سنگ ها : حدودا 15 تا 17 گرم

قیمت : 29.000 تومان


راف سنگ طبیعی

راف سنگ طبیعی کد : 4

قلوه سنگ پولیش نخورده رزکوارتز

وزن سنگ ها : حدودا 15 تا 17 گرم

قیمت : 29.000 تومان

راف سنگ طبیعی

راف سنگ طبیعی کد : 3

قلوه سنگ پولیش نخورده هولیت

وزن سنگ ها : حدودا 15 تا 17 گرم

قیمت : 29.000 تومان


راف سنگ طبیعی

راف سنگ طبیعی کد : 6

قلوه سنگ پولیش نخورده آونتورین سبز

وزن سنگ ها : حدودا 15 تا 17 گرم

قیمت : 29.000 تومان

راف سنگ طبیعی

راف سنگ طبیعی کد : 5

قلوه سنگ پولیش نخورده کریستال کوارتز

وزن سنگ ها : حدودا 15 تا 17 گرم

قیمت : 29.000 تومان


راف سنگ طبیعی

راف سنگ طبیعی کد : 8

قلوه سنگ پولیش نخورده آونتورین نارنجی

وزن سنگ ها : حدودا 15 تا 17 گرم

قیمت : 29.000 تومان

راف سنگ طبیعی

راف سنگ طبیعی کد : 7

قلوه سنگ پولیش نخورده آمتیست

وزن سنگ ها : حدودا 15 تا 17 گرم

قیمت : 29.000 تومان


راف سنگ طبیعی

راف سنگ طبیعی کد : 10

قلوه سنگ پولیش نخورده سیترین

وزن سنگ ها : حدودا 15 تا 17 گرم

قیمت : 39.000 تومان

راف سنگ طبیعی

راف سنگ طبیعی کد : 9

قلوه سنگ پولیش نخورده جاسپر قرمز

وزن سنگ ها : حدودا 15 تا 17 گرم

قیمت : 29.000 تومان


راف سنگ طبیعی

راف سنگ طبیعی کد : 11

قلوه سنگ پولیش نخورده عقیق

وزن سنگ ها : حدودا 15 تا 17 گرم

قیمت : 29.000 تومان


راف سنگ طبیعی

راف سنگ طبیعی کد : 13

پک هفت سنگ چاکرا

شامل سنگ های : جاسپر قرمز ، آونتورین نارنجی - سیترین - آونتورین سبز - سودالیت - آمتیست - هولیت

وزن سنگ ها : حدودا 110 تا 116 گرم

قیمت : 185.000 تومان

راف سنگ طبیعی

راف سنگ طبیعی کد : 12

پک ده سنگ چاکرا

شامل سنگ های : جاسپرقرمز - آونتورین نارنجی - سیترین - آونتورین سبز -سودالیت - آمتیست - هولیت - لابرادوریت - کریستال کوارتز - رز کوارتز

وزن سنگ ها : حدودا 160 تا 170 گرم

قیمت : 255.000 تومانزیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad