الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع سنگ  روبی فال هندوستان

 

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 17

Natural Ruby Fall India

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 36*20 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 5

Natural Ruby Fall India

وزن : 73 قیراط

ابعاد : 48*33 میلیمتر

قیمت : 219.000 تومان

 

 

 

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 20

Natural Ruby Fall India

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 35*35 میلیمتر

قیمت : 219.000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 18

Natural Ruby Fall India

وزن : 73 قیراط

ابعاد : 28*51 میلیمتر

قیمت : 219.000 تومان

 


 

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 22

Natural Ruby Fall India

وزن : 82 قیراط

ابعاد : 40*40 میلیمتر

قیمت : 249.000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 25

Natural Ruby Fall India

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 25*28 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

 

 

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 31

Natural Ruby Fall India

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 26*40 میلیمتر

قیمت :  159.000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 29

Natural Ruby Fall India

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 27*27 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

 

 

 

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 34

Natural Ruby Fall India

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 18*35 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 32

Natural Ruby Fall India

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

 

 

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 41

Natural Ruby Fall India

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 24*28 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 39

Natural Ruby Fall India

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 23*36 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

 

 

 

 روبی فال

سنگ روبی فال هندوستان کد : 48

Natural Ruby Fall India

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 36*36 میلیمتر

قیمت : 219.000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان کد : 42

Natural Ruby Fall India

وزن : 74 قیراط

ابعاد : 31*40 میلیمتر

قیمت : 229.000 تومان

 

 

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان  کد : 53

Natural Ruby Fall India

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 25*38 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان  کد : 51

Natural Ruby Fall India

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 54*30 میلیمتر

قیمت : 219.000 تومان

 

 

 

 روبی فال

سنگ روبی فال هندوستان  کد : 58

Natural Ruby Fall India

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 24*39 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

 

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان  کد : 55

Natural Ruby Fall India

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 20*28 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومان

 

 

روبی فال 

سنگ روبی فال هندوستان  کد : 59

Natural Ruby Fall India

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 26*26 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad