الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemانواع سنگ  زبراجاسپر هندوستان

 
هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد


 

 

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 2

Natural Zebra Jasper

وزن : 84 قیراط

ابعاد : 32*51 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان

 

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 1

Natural Zebra Jasper

وزن : 81 قیراط

ابعاد : 38*38 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان

 

 سنگ زبراجاسپر

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 4

Natural Zebra Jasper

وزن : 107 قیراط

ابعاد : 44*44 میلیمتر

قیمت : 107000 تومان

 

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 3

Natural Zebra Jasper

وزن : 74 قیراط

ابعاد : 39*39 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

 

 

 سنگ زبراجاسپر

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 6

Natural Zebra Jasper

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 25*39 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 5

Natural Zebra Jasper

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 23*33 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

 

 

 سنگ زبراجاسپر

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 8

Natural Zebra Jasper

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 28*46 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 7

Natural Zebra Jasper

وزن : 86 قیراط

ابعاد : 34*52 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

 

 

 سنگ زبراجاسپر

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 10

Natural Zebra Jasper

وزن : 117 قیراط

ابعاد : 38*65 میلیمتر

قیمت : 117000 تومان

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 9

Natural Zebra Jasper

وزن : 68 قیراط

ابعاد : 29*46 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

 

 

 سنگ زبراجاسپر

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 12

Natural Zebra Jasper

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 23*45 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 11

Natural Zebra Jasper

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 27*51 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

 

 

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 14

Natural Zebra Jasper

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 28*34 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 13

Natural Zebra Jasper

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 26*30 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 

 

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 16

Natural Zebra Jasper

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 29*49 میلیمتر

قیمت : 67000 تومان

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 15

Natural Zebra Jasper

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 28*44 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

 

 

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 18

Natural Zebra Jasper

وزن : 96 قیراط

ابعاد : 45*45 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 17

Natural Zebra Jasper

وزن : 88 قیراط

ابعاد : 31*51 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

 

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 20

Natural Zebra Jasper

وزن : 80 قیراط

ابعاد : 32*50 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 19

Natural Zebra Jasper

وزن : 95 قیراط

ابعاد : 34*51 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان

 

 

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 22

Natural Zebra Jasper

وزن : 69 قیراط

ابعاد : 30*47 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سنگ زبراجاسپر

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 21

Natural Zebra Jasper

وزن : 68 قیراط

ابعاد : 30*47 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

 

 

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 24

Natural Zebra Jasper

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 29*45 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 23

Natural Zebra Jasper

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 26*40 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

 

 

سنگ زبراجاسپر

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 26

Natural Zebra Jasper

وزن : 84 قیراط

ابعاد :33*51 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 25

Natural Zebra Jasper

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 45*27 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

 

 

سنگ زبراجاسپر

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 28

Natural Zebra Jasper

وزن : 63 قیراط

ابعاد :27*41 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

 

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 27

Natural Zebra Jasper

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 27*47 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

 

 

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 30

Natural Zebra Jasper

وزن : 69 قیراط

ابعاد : 30*42 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 29

Natural Zebra Jasper

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 30*30 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

 

 

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 32

Natural Zebra Jasper

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 28*45 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 31

Natural Zebra Jasper

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 27*30 میلیمتر

قیمت :  41000 تومان

 

 

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 34

Natural Zebra Jasper

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 31*45 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 33

Natural Zebra Jasper

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 28*44 میلیمتر

قیمت :  62000 تومان
 سنگ زبراجاسپر

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 36

Natural Zebra Jasper

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 29*30 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 35

Natural Zebra Jasper

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 28*45 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

 

 

 سنگ زبراجاسپر

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 38

Natural Zebra Jasper

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 28*42 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

 

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 37

Natural Zebra Jasper

وزن : 78 قیراط

ابعاد : 30*47 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

 

 

 سنگ زبراجاسپر

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 40

Natural Zebra Jasper

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 26*41 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 39

Natural Zebra Jasper

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 25*42 میلیمتر

قیمت : 61000 تومان

 

 

 

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 42

Natural Zebra Jasper

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 31*41 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 41

Natural Zebra Jasper

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 26*43 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

 

 

 سنگ زبراجاسپر

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 44

Natural Zebra Jasper

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 30*32 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 43

Natural Zebra Jasper

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 25*42 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

 

 

 

 سنگ زبراجاسپر

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 46

Natural Zebra Jasper

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 32*32 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 45

Natural Zebra Jasper

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 25*35 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان
 سنگ زبراجاسپر

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 48

Natural Zebra Jasper

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 21*36 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 47

Natural Zebra Jasper

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 32*32 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

 

 

 سنگ زبراجاسپر

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 50

Natural Zebra Jasper

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 27*27 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 49

Natural Zebra Jasper

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 14*33 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

سنگ زبراجاسپر 

سنگ  زبراجاسپر هندوستان کد : 51

Natural Zebra Jasper

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 31*18 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد