دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

سنگ بال فرشته ، سنگ اسرافیل

خواص سنگ  سرافینیت    Seraphinite :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم

 • سنگ مناسب همه ماه های تولد

 • معروف به بال فرشته ، کاربردی برای رسیدن به درجات بالای انرژی

 • سیلیکات منیزیم، آهن و آلمینیوم است که با تغییر زاویه سنگ منعکس کننده نور زیبای سبز رنگی است.

 • جادوگران و کاهنان مصری سرافینیت را به دلیل نمایان شدن بالهای فرشته آسمانی در این سنگ (اسرافیل) ، قدرت اعجازانگیزی بدان نسبت داده اند.

 • استخراج در منطقه بایکال سیبری روسیه

 • افزایش روحیه همدلی و همکاری و عشق و محبت در محیط کار و خانه

 • بازکردن کانال ارتباطی و انرژی بین قلمرو انسان و فرشته

 • سنگ مناسب مراقبه و روشن گری

 • اتحریک قوه تخیل و فعال سازی ذهن

 • افزایش مهارت های اجتماعی

 • ارتباط با عناصر هوا و زمین

 • کمک به رفع انسداد چاکراهای بدن

 • افزایش انرژی کندالینی

 • کمک به تقویت شهود و ارتقا توانایی های روانی

 • تقویت سیستم گردش خون

 • رهایی از تنش های عضلانی و لرز و تب

 •  از بین برنده مواد سمی بدن

 • تقویت سیستم عصبی

 •  سم زدایی کبد و کلیه
سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 2

  Natural Seraphinite

ابعاد : 37*25 میلیمتر

وزن : 49 قیراط

قیمت : 249.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 1

Natural Seraphinite

ابعاد : 28*22 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 170.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 4

  Natural Seraphinite

ابعاد : 15*39 میلیمتر

وزن : 22.5 قیراط

قیمت : 79.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 3

  Natural Seraphinite

ابعاد : 35*19 میلیمتر

وزن : 31.5 قیراط

قیمت : 159.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 6

  Natural Seraphinite

ابعاد : 24*37 میلیمتر

وزن : 42.5 قیراط

قیمت : 219.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 5

  Natural Seraphinite

ابعاد : 56*32 میلیمتر

وزن : 72 قیراط

قیمت : 360.000 تومان 


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 8

  Natural Seraphinite

ابعاد : 28*30 میلیمتر

وزن : 45.5 قیراط

قیمت : 229.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 7

  Natural Seraphinite

ابعاد : 27*41 میلیمتر

وزن : 41.5 قیراط

قیمت : 209.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 10

  Natural Seraphinite

ابعاد : 30*20 میلیمتر

وزن : 23.5 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 9

  Natural Seraphinite

ابعاد : 18*33 میلیمتر

وزن : 25.5 قیراط

قیمت : 129.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 12

  Natural Seraphinite

ابعاد : 26*48 میلیمتر

وزن : 43 قیراط

قیمت : 219.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 11

  Natural Seraphinite

ابعاد : 20*22 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 120.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 14

  Natural Seraphinite

ابعاد : 22*20 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 120.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 13

  Natural Seraphinite

ابعاد : 38*23 میلیمتر

وزن : 34.5 قیراط

قیمت : 179.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 16

  Natural Seraphinite

ابعاد : 28*19 میلیمتر

وزن : 25.5 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 15

  Natural Seraphinite

ابعاد : 33*19 میلیمتر

وزن : 38 قیراط

قیمت : 190.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 18

  Natural Seraphinite

ابعاد : 25*41 میلیمتر

وزن : 47 قیراط

قیمت : 239.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 17

  Natural Seraphinite

ابعاد : 24*22 میلیمتر

وزن : 28.5 قیراط

قیمت : 149.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 20

  Natural Seraphinite

ابعاد : 37*26 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 210.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 19

  Natural Seraphinite

ابعاد : 25*35 میلیمتر

وزن : 49 قیراط

قیمت : 249.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 22

  Natural Seraphinite

ابعاد : 43*27 میلیمتر

وزن : 49.5 قیراط

قیمت : 249.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 21

  Natural Seraphinite

ابعاد : 37*24 میلیمتر

وزن : 39 قیراط

قیمت : 199.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 24

  Natural Seraphinite

ابعاد : 21*23 میلیمتر

وزن : 27.5 قیراط

قیمت : 139.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 23

  Natural Seraphinite

ابعاد : 24*19 میلیمتر

وزن : 19 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 26

  Natural Seraphinite

ابعاد : 30*58 میلیمتر

وزن : 66 قیراط

قیمت : 330.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 25

  Natural Seraphinite

ابعاد : 28*10 میلیمتر

وزن : 9.5 قیراط

قیمت : 49.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 28

  Natural Seraphinite

ابعاد : 22*26 میلیمتر

وزن : 20 قیراط

قیمت : 100.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 27

  Natural Seraphinite

ابعاد : 35*22 میلیمتر

وزن : 26.5 قیراط

قیمت : 139.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 30

  Natural Seraphinite

ابعاد : 22*12 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 89.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 29

  Natural Seraphinite

ابعاد : 28*52 میلیمتر

وزن : 53 قیراط

قیمت : 269.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 32

  Natural Seraphinite

ابعاد : 21*40 میلیمتر

وزن : 38.5 قیراط

قیمت : 199.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 31

  Natural Seraphinite

ابعاد : 24*16 میلیمتر

وزن : 16.5 قیراط

قیمت : 89.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 34

  Natural Seraphinite

ابعاد : 37*29 میلیمتر

وزن : 39 قیراط

قیمت : 199.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 33

  Natural Seraphinite

ابعاد : 29*27 میلیمتر

وزن : 59.5 قیراط

قیمت : 299.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 36

  Natural Seraphinite

ابعاد : 17*33 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 170.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 35

  Natural Seraphinite

ابعاد : 33*20 میلیمتر

وزن : 25 قیراط

قیمت : 129.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 38

  Natural Seraphinite

ابعاد : 14*22 میلیمتر

وزن : 9 قیراط

قیمت : 49.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 37

  Natural Seraphinite

ابعاد : 44*24 میلیمتر

وزن : 51 قیراط

قیمت : 259.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 40

  Natural Seraphinite

ابعاد : 20*24 میلیمتر

وزن : 16 قیراط

قیمت : 80.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 39

  Natural Seraphinite

ابعاد : 37*27 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 189.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 42

  Natural Seraphinite

ابعاد : 43*25 میلیمتر

وزن : 49 قیراط

قیمت : 249.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 41

  Natural Seraphinite

ابعاد : 30*20 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 159.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 44

  Natural Seraphinite

ابعاد : 37*21 میلیمتر

وزن : 37.5 قیراط

قیمت : 189.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 43

  Natural Seraphinite

ابعاد : 31*43 میلیمتر

وزن : 59.5 قیراط

قیمت : 299.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 46

  Natural Seraphinite

ابعاد : 24*24 میلیمتر

وزن : 31.5 قیراط

قیمت : 159.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 45

  Natural Seraphinite

ابعاد : 30*22 میلیمتر

وزن : 29.5 قیراط

قیمت : 149.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 48

  Natural Seraphinite

ابعاد : 32*22 میلیمتر

وزن : 28.5 قیراط

قیمت : 149.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 47

  Natural Seraphinite

ابعاد : 19*34 میلیمتر

وزن : 30 قیراط

قیمت : 150.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 50

  Natural Seraphinite

ابعاد : 25*42 میلیمتر

وزن : 49.5 قیراط

قیمت : 219.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 49

  Natural Seraphinite

ابعاد : 36*21 میلیمتر

وزن : 33.5 قیراط

قیمت : 169.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 52

  Natural Seraphinite

ابعاد : 31*19 میلیمتر

وزن : 31.5 قیراط

قیمت : 159.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 51

  Natural Seraphinite

ابعاد : 30*28 میلیمتر

وزن : 50 قیراط

قیمت : 150.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 54

  Natural Seraphinite

ابعاد : 30*26 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 160.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 53

  Natural Seraphinite

ابعاد : 34*17 میلیمتر

وزن : 23 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 56

  Natural Seraphinite

ابعاد : 21*13 میلیمتر

وزن : 13.5 قیراط

قیمت : 69.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 55

  Natural Seraphinite

ابعاد : 40*25 میلیمتر

وزن : 52 قیراط

قیمت : 260.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 58

  Natural Seraphinite

ابعاد : 29*20 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 120.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 57

  Natural Seraphinite

ابعاد : 34*19 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 140.000 تومان


سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 60

  Natural Seraphinite

ابعاد : 18*26 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 130.000 تومان

سنگ سرافینیت روسیه

سنگ سرافینیت روسیه کد : 59

  Natural Seraphinite

ابعاد : 18*34 میلیمتر

وزن : 25 قیراط

قیمت : 129.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است