دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص  سنگ آپاتیت     Apatite  :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم و هفتم

 • استفاده از آپاتیت، حالت معنوی عشق بی قید و شرط به وجود می آورد و اراده ای به شخص می دهد تا فرد، اشیاء و جنبه های بی فایده زندگی را رها سازد. تواناییهای روان بینی و خلاقیت را تقویت می کند.

 • آپاتیت از نظر فیزیکی به درمان مشکلات ناخن، آلرژی، ورم مفاصل، استخوانها، ماهیچه ها و سیستم عصبی کمک میکند و برای تقویت ماهیچه ها و رفع گرسنگی و فشار خون مفید است.

 • آپاتیت چشم باطن، تواناییهای یادگیری و تخیل را تقویت کرده و اعتماد بنفس را افزایش می دهد، همچنین به دستیابی به حالتهای عمیقتر مدیتیشن و احیاء افکار شفاف، کمک می کند.

 • زمانی که شما با رها سازی شخصی یا چیزی مشکل دارید که دیگر جایی در زندگیتان ندارد، استفاده از آپاتیت در زمان مدیتیشن بر روی آن مسئله، بسیار مفید است.

 • آپاتیت آبی، شخص را به سطوح بسیار بالای معنوی که در حالت معمول اغلب قابل دسترس نیست، مرتبط می کند.

 • چاکرای گلو را باز کرده و صحبت در جمع را برای شخص، تسهیل کرده و ارتباطات گروهی را تقویت می کند.

 • این سنگ، قلب و بیماریهای عاطفی را شفا می دهد.

 • استفاده از آپاتیت هنگام کار در ارتباط با دیگر سنگهای معدنی، به رسیدن سریعتر شخص به نتایج دلخواه و نیز رسیدن به هدف کمک می کند.

 • غدد، مریدین ها و اعضای داخلی بدن را درمان کرده و بر فشار خون غلبه می کند. حالتهای جسمی، عاطفی، روحی و معنوی و نیز چاکراها را متعادل می کند.

 •  آپاتیت وقتی با دیگر کریستالها استفاده شود، نتایج بهتری به دست می دهد.

 •  دیدن آپاتیت در خواب به این معناست که چرخش جدیدی در زندگیتان آغاز خواهد شد.

 • آپاتیت به طور اساسی روی چاکرای پنجم یا گلو مؤثر است.

 • وقتی روی چاکرای پنجم گذاشته شود، حسی از گرما و هماهنگی ایجاد می کند و به غلبه بر مشکلات کمک میکند.

 • هنگام مدیتیشن، شهود و بصیرت را تقویت کرده و می تواند خاطرات زندگیهای گذشته را به یاد آورد.

 سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 2

Natural Apatite

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 23*31 میلیمتر

قیمت : 305000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 1

Natural Apatite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 34*13 میلیمتر

قیمت : 150000 تومان
سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 4

Natural Apatite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 36*16 میلیمتر

قیمت : 200000 تومان

 

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 3

Natural Apatite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 26*21 میلیمتر

قیمت : 175000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 6

Natural Apatite

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 38*22 میلیمتر

قیمت : 330000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 5

Natural Apatite

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 39*27 میلیمتر

قیمت : 320000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 8

Natural Apatite

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 38*25 میلیمتر

قیمت : 350000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 7

Natural Apatite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 34*19 میلیمتر

قیمت : 235000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 10

Natural Apatite

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 41*24 میلیمتر

قیمت : 320000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 9

Natural Apatite

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 26*14 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

 


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 12

Natural Apatite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 24*15 میلیمتر

قیمت : 115000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 11

Natural Apatite

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 24*12 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 14

Natural Apatite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 26*17 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 13

Natural Apatite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 28*16 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 16

Natural Apatite

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 43*21 میلیمتر

قیمت : 245000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 15

Natural Apatite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 25*20 میلیمتر

قیمت : 155000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 18

Natural Apatite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 32*21 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 17

Natural Apatite

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 31*16 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان
سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 20

Natural Apatite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 21*20 میلیمتر

قیمت : 165000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 19

Natural Apatite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 31*15 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 22

Natural Apatite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 29*17 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 21

Natural Apatite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 22*16 میلیمتر

قیمت : 115000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 24

Natural Apatite

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 19*19 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 23

Natural Apatite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 31*15 میلیمتر

قیمت : 155000 تومان

 


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 26

Natural Apatite

وزن : 42 قیراط

ابعاد :34*19 میلیمتر

قیمت : 210000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 25

Natural Apatite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 33*19 میلیمتر

قیمت : 180000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 28

Natural Apatite

وزن : 30 قیراط

ابعاد :29*18 میلیمتر

قیمت : 150000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 27

Natural Apatite

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 30*24 میلیمتر

قیمت : 275000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 30

Natural Apatite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 25*16 میلیمتر

قیمت : 115000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 29

Natural Apatite

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 36*30 میلیمتر

قیمت : 335000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 32

Natural Apatite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 33*22 میلیمتر

قیمت : 220000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 31

Natural Apatite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 24*21 میلیمتر

قیمت : 180000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 34

Natural Apatite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 28*20 میلیمتر

قیمت : 185000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 33

Natural Apatite

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 40*27 میلیمتر

قیمت : 350000 تومان
سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 36

Natural Apatite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 32*16 میلیمتر

قیمت : 190000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 35

Natural Apatite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 22*17 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 38

Natural Apatite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 35*19 میلیمتر

قیمت : 225000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 37

Natural Apatite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 28*18 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 40

Natural Apatite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 28*16 میلیمتر

قیمت : 115000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 39

Natural Apatite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 25*11 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 42

Natural Apatite

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 30*19 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 41

Natural Apatite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 25*17 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 44

Natural Apatite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 32*18 میلیمتر

قیمت : 205000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 43

Natural Apatite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 21*16 میلیمتر

قیمت : 150000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 46

Natural Apatite

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 40*27 میلیمتر

قیمت : 355000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 45

Natural Apatite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 28*17 میلیمتر

قیمت : 160000 تومان
سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 48

Natural Apatite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 27*14 میلیمتر

قیمت : 125000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 47

Natural Apatite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 29*17 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 50

Natural Apatite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 21*18 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 49

Natural Apatite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 23*17 میلیمتر

قیمت : 125000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 52

Natural Apatite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 25*20 میلیمتر

قیمت : 160000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 51

Natural Apatite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 37*12 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 54

Natural Apatite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 31*20 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 53

Natural Apatite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 26*22 میلیمتر

قیمت : 175000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 56

Natural Apatite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 28*28 میلیمتر

قیمت : 200000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 55

Natural Apatite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 23*15 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 58

Natural Apatite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 33*21 میلیمتر

قیمت : 205000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 57

Natural Apatite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 32*18 میلیمتر

قیمت : 185000 تومان
سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 60

Natural Apatite

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 39*20 میلیمتر

قیمت : 325000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 59

Natural Apatite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 30*16 میلیمتر

قیمت : 175000 تومان
سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 62

Natural Apatite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 22*17 میلیمتر

قیمت : 170000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 61

Natural Apatite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 27*20 میلیمتر

قیمت : 210000 تومان
سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 64

Natural Apatite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 28*22 میلیمتر

قیمت : 235000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 63

Natural Apatite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 22*16 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان
سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 66

Natural Apatite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 27*15 میلیمتر

قیمت : 175000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 65

Natural Apatite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 22*15 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است