الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ آپاتیت Apatite:

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم و هفتم

 • استفاده از آپاتیت، حالت معنوی عشق بی قید و شرط به وجود می آورد و اراده ای به شخص می دهد تا فرد، اشیاء و جنبه های بی فایده زندگی را رها سازد. تواناییهای روان بینی و خلاقیت را تقویت می کند.

 • آپاتیت از نظر فیزیکی به درمان مشکلات ناخن، آلرژی، ورم مفاصل، استخوانها، ماهیچه ها و سیستم عصبی کمک میکند و برای تقویت ماهیچه ها و رفع گرسنگی و فشار خون مفید است.

 • آپاتیت چشم باطن، تواناییهای یادگیری و تخیل را تقویت کرده و اعتماد بنفس را افزایش می دهد، همچنین به دستیابی به حالتهای عمیقتر مدیتیشن و احیاء افکار شفاف، کمک می کند.

 • زمانی که شما با رها سازی شخصی یا چیزی مشکل دارید که دیگر جایی در زندگیتان ندارد، استفاده از آپاتیت در زمان مدیتیشن بر روی آن مسئله، بسیار مفید است.

 • آپاتیت آبی، شخص را به سطوح بسیار بالای معنوی که در حالت معمول اغلب قابل دسترس نیست، مرتبط می کند.

 • چاکرای گلو را باز کرده و صحبت در جمع را برای شخص، تسهیل کرده و ارتباطات گروهی را تقویت می کند.

 • این سنگ، قلب و بیماریهای عاطفی را شفا می دهد.

 • استفاده از آپاتیت هنگام کار در ارتباط با دیگر سنگهای معدنی، به رسیدن سریعتر شخص به نتایج دلخواه و نیز رسیدن به هدف کمک می کند.

 • غدد، مریدین ها و اعضای داخلی بدن را درمان کرده و بر فشار خون غلبه می کند. حالتهای جسمی، عاطفی، روحی و معنوی و نیز چاکراها را متعادل می کند.

 •  آپاتیت وقتی با دیگر کریستالها استفاده شود، نتایج بهتری به دست می دهد.

 •  دیدن آپاتیت در خواب به این معناست که چرخش جدیدی در زندگیتان آغاز خواهد شد.

 • آپاتیت به طور اساسی روی چاکرای پنجم یا گلو مؤثر است.

 • وقتی روی چاکرای پنجم گذاشته شود، حسی از گرما و هماهنگی ایجاد می کند و به غلبه بر مشکلات کمک میکند.

 • هنگام مدیتیشن، شهود و بصیرت را تقویت کرده و می تواند خاطرات زندگیهای گذشته را به یاد آورد.
سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 2

  Natural Apatite

ابعاد : 14*15 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 105.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 1

  Natural Apatite

ابعاد : 30*36 میلیمتر

وزن : 68 قیراط

قیمت : 339.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 4

  Natural Apatite

ابعاد : 16*21 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 149.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 3

  Natural Apatite

ابعاد : 24*18 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 130.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 6

  Natural Apatite

ابعاد : 35*19 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 210.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 5

  Natural Apatite

ابعاد : 15*19 میلیمتر

وزن : 23 قیراط

قیمت : 115.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 8

  Natural Apatite

ابعاد : 20*14 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 7

  Natural Apatite

ابعاد : 17*22 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 135.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 10

  Natural Apatite

ابعاد : 24*30 میلیمتر

وزن : 55 قیراط

قیمت : 275.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 9

  Natural Apatite

ابعاد : 15*18 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 109.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 12

  Natural Apatite

ابعاد : 17*28 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 139.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 11

  Natural Apatite

ابعاد : 21*40 میلیمتر

وزن : 67 قیراط

قیمت : 335.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 14

  Natural Apatite

ابعاد : 27*17 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 139.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 13

  Natural Apatite

ابعاد : 29*20 میلیمتر

وزن : 41 قیراط

قیمت : 209.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 16

  Natural Apatite

ابعاد : 22*19 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 210.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 15

  Natural Apatite

ابعاد : 16*37 میلیمتر

وزن : 44 قیراط

قیمت : 220.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 18

  Natural Apatite

ابعاد : 27*39 میلیمتر

وزن : 64 قیراط

قیمت : 319.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 17

  Natural Apatite

ابعاد : 30*17 میلیمتر

وزن : 43 قیراط

قیمت : 219.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 20

  Natural Apatite

ابعاد : 19*24 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 139.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 19

  Natural Apatite

ابعاد : 20*31 میلیمتر

وزن : 54 قیراط

قیمت : 269.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 22

  Natural Apatite

ابعاد : 22*17 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 160.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 21

  Natural Apatite

ابعاد : 30*19 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 159.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 24

  Natural Apatite

ابعاد : 18*21 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 210.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 23

  Natural Apatite

ابعاد : 15*26 میلیمتر

وزن : 16 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 26

  Natural Apatite

ابعاد : 18*21 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 120.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 25

  Natural Apatite

ابعاد : 24*36 میلیمتر

وزن : 59 قیراط

قیمت : 295.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 28

  Natural Apatite

ابعاد : 18*25 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 170.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 27

  Natural Apatite

ابعاد : 17*28 میلیمتر

وزن : 33 قیراط

قیمت : 165.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 30

  Natural Apatite

ابعاد : 13*25 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 29

  Natural Apatite

ابعاد : 26*12 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 109.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 32

  Natural Apatite

ابعاد : 19*19 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 170.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 31

  Natural Apatite

ابعاد : 18*22 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 109.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 34

  Natural Apatite

ابعاد : 15*25 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 109.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 33

  Natural Apatite

ابعاد : 19*28 میلیمتر

وزن : 38 قیراط

قیمت : 190.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 36

  Natural Apatite

ابعاد : 18*20 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 109.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 35

  Natural Apatite

ابعاد : 24*15 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 109.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 38

  Natural Apatite

ابعاد : 16*33 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 140.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 37

  Natural Apatite

ابعاد : 15*24 میلیمتر

وزن : 23 قیراط

قیمت : 119.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 40

  Natural Apatite

ابعاد : 21*27 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 209.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 39

  Natural Apatite

ابعاد : 15*17 میلیمتر

وزن : 15 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 42

  Natural Apatite

ابعاد : 17*13 میلیمتر

وزن : 15 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 41

  Natural Apatite

ابعاد : 21*23 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 189.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 44

  Natural Apatite

ابعاد : 17*15 میلیمتر

وزن : 13 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 43

  Natural Apatite

ابعاد : 13*19 میلیمتر

وزن : 14 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 46

  Natural Apatite

ابعاد : 16*14 میلیمتر

وزن : 13 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 45

  Natural Apatite

ابعاد : 12*18 میلیمتر

وزن : 16 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 48

  Natural Apatite

ابعاد : 17*17 میلیمتر

وزن : 14 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 47

  Natural Apatite

ابعاد : 24*28 میلیمتر

وزن : 47 قیراط

قیمت : 239.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 50

  Natural Apatite

ابعاد : 27*21 میلیمتر

وزن : 35 قیراط

قیمت : 179.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 49

  Natural Apatite

ابعاد : 18*16 میلیمتر

وزن : 18 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 52

  Natural Apatite

ابعاد : 14*19 میلیمتر

وزن : 14 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 51

  Natural Apatite

ابعاد : 21*19 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 160.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 54

  Natural Apatite

ابعاد : 19*29 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 200.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 53

  Natural Apatite

ابعاد : 21*29 میلیمتر

وزن : 41 قیراط

قیمت : 209.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 56

  Natural Apatite

ابعاد : 23*21 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 210.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 55

  Natural Apatite

ابعاد : 25*20 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 140.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 58

  Natural Apatite

ابعاد : 30*23 میلیمتر

وزن : 55 قیراط

قیمت : 279.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 57

  Natural Apatite

ابعاد : 12*21 میلیمتر

وزن : 12 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 60

  Natural Apatite

ابعاد : 13*24 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 110.000 تومان

سنگ آپاتیت

سنگ آپاتیت ماداگاسکار کد : 59

  Natural Apatite

ابعاد : 21*21 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 109.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad