الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص  سنگ  آکوامارین     Aquamarine  :

 • تعادل و تنظیم چاکرای پنجم

 • تحریک انرژی روانی و سنگ باز کننده ی ذهن

 • آکوامارین سنگ شجاعت و وقار است که به رنگ آبی یا سبزآبی شفاف دیده می شود.

 • قدما این سنگ را سنگ شجاعت می دانستند و حس می کردند که همراه داشتن این سنگ، آنان را در بازگشت صحیح و سالم و موفق از سفرهای دریایی یاری می کند.

 • به همراه مومیایی های مصر باستان مهره هایی از جنس آکوامارین یافت شده است.

 • در شرق بعنوان سنگ پیشگویی و عرفان از احترام بالایی برخوردار است.

 • آکوامارین باعث خلوص و ایجاد آرامش در طبیعت و شخصیت دارنده اش می شود و سمبل آرامش است.

 • هر چند آکوامارین موارد استفاده بسیاری دارد اما قویترین انرژیهای آن در حوزه گشایش روان است. اگر شما به افکار و ارتعاشات دیگر افراد حساسیت دارید، آکوامارین را با کوارتز دودی استفاده کنید، چرا که این ترکیب، دقت تأثیرهای وارده را می کاهد. کوارتز به دفع انرژی منفی و مازاد شما کمک کرده و به این شکل شما بر تأثیرات ناخواسته فایق می آیید

 • آکوامارین وابستگی شخص را به مواد مخدر کاسته و با تقویت کلیه ها، کبد، طحال و تیروئید به دفع اخلاط کمک می کند و به این ترتیب کل جسم را تصفیه می کند. مدتها پیش عینک ها از آکوامارین که تسکین دهنده چشم است، ساخته می شد.

 • اگر روی گردن بعنوان یک گردنبند کوچک استفاده شود، بسیاری از مشکلات گردن و گلو را درمان می کند. اگر بر روی غده یا زخم متورم قرار داده شود، تورم را کاهش می دهد. ورم لوزه مزمن با به گردن انداختن آکوامارین به همراه فیروزه، سودالیت و توپاز آبی، تسکین می یابد. همچنین تأثیر خوبی روی تیروئید دارد و تقریباً برای تسکین تمام دردهای گلو و گردن مفید است.

 • این سنگ با شکوه در جادوگری همراه شخص می شود تا استفاده از قدرتهای روان بینی را تقویت کند. همراه داشتن کریستال آکوآمارین و یا قطعه تراش داده آن در اطراف گردن، تمرکز ذهن خودآگاه را می کاهد و این امکان را فراهم می کند تا  فرکانسهای روان بینی  بیش از پیش وارد ذهن خودآگاهمان شود.

 • با قرار دادن یک تکه آکوامارین در لیوانی از آب نوشیدنی و قرار دادن آن به مدت سه ساعت زیر نور ماه کامل و در صورت امکان در فضای باز، اکسیری آرامش دهنده و تصفیه کننده به دست می آید. سپس سنگ را از آب درآورده، آب را به منظور تصفیه سازی و تقویت روان بینی بنوشید.

 • ایجاد سدی در برابر امواج و ارتعاشات دیگران

 • جلوگیری از تاثیر افکار منفی و جذب امواج مخرب ذهن

 • کمک به کاهش وابستگی فرد به مواد مخدر

 • تقویت کبد، طحال و تیروئید

 • به طور کلی کمک به تصفیه بدن از سموم

 • اثر تسکین دهنده به چشم

 • بسیاری از مشکلات گلو را درمان کنند

 • کاهش تورم لوزه ها و گلو

 • این سنگ همچنین دارای اثر مفید بر روی غده تیروئید است

 • در گذشته به سنگ الهه دریاها مشهور بوده است

 • در سحر و جادو، این سنگ بسیار استفاده می شود به عنوان ایجاد میدانی جهت جلوگیری ار تاثیر طلسمات بر روی فرد

 • جهت ورود به ضمیر ناخودآگاه کاربرد وسیعی دارد

 • کاهش استرس

 • افزایش تسلط بر اعصاب

 • سپر هاله و چاکراها

 • مانع سقط جنین و بسیار مفید برای زنان حامله جهت محافظت از مادر و نوزاد
سنگ آکوامارین زامبیا

سنگ آکوامارین زامبیا کد : 2

Natural Aquamarine

ابعاد : 30*20 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 320.000 تومان

سنگ آکوامارین زامبیا

سنگ آکوامارین زامبیا کد : 1

Natural Aquamarine

ابعاد : 21*21 میلیمتر

وزن : 44 قیراط

قیمت : 359.000 تومان


سنگ آکوامارین زامبیا

سنگ آکوامارین زامبیا کد : 4

Natural Aquamarine

ابعاد : 31*21 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 339.000 تومان

سنگ آکوامارین زامبیا

سنگ آکوامارین زامبیا کد : 3

Natural Aquamarine

ابعاد : 21*31 میلیمتر

وزن : 36 قیراط

قیمت : 289.000 تومان


سنگ آکوامارین زامبیا

سنگ آکوامارین زامبیا کد : 6

Natural Aquamarine

ابعاد : 27*17 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 169.000 تومان

سنگ آکوامارین زامبیا

سنگ آکوامارین زامبیا کد : 5

Natural Aquamarine

ابعاد : 17*23 میلیمتر

ووزن : 19 قیراط

قیمت : 159.000 تومان


سنگ آکوامارین زامبیا

سنگ آکوامارین زامبیا کد : 8

Natural Aquamarine

ابعاد : 12*10 میلیمتر

وزن : 8 قیراط

قیمت : 69.000 تومان

سنگ آکوامارین زامبیا

سنگ آکوامارین زامبیا کد : 7

Natural Aquamarine

ابعاد : 27*27 میلیمتر

وزن : 55 قیراط

قیمت : 440.000 تومان


سنگ آکوامارین زامبیا

سنگ آکوامارین زامبیا کد : 10

Natural Aquamarine

ابعاد : 15*26 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 279.000 تومان

سنگ آکوامارین زامبیا

سنگ آکوامارین زامبیا کد : 9

Natural Aquamarine

ابعاد : 28*22 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 249.000 تومان


سنگ آکوامارین زامبیا

سنگ آکوامارین زامبیا کد : 12

Natural Aquamarine

ابعاد : 19*33 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 229.000 تومان

سنگ آکوامارین زامبیا

سنگ آکوامارین زامبیا کد : 11

Natural Aquamarine

ابعاد : 33*20 میلیمتر

وزن : 39 قیراط

قیمت : 319.000 تومان


سنگ آکوامارین زامبیا

سنگ آکوامارین زامبیا کد : 14

Natural Aquamarine

ابعاد : 26*14 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 139.000 تومان

سنگ آکوامارین زامبیا

سنگ آکوامارین زامبیا کد : 13

Natural Aquamarine

ابعاد : 18*32 میلیمتر

ووزن : 36 قیراط

قیمت : 289.000 تومان


سنگ آکوامارین زامبیا

سنگ آکوامارین زامبیا کد : 16

Natural Aquamarine

ابعاد : 18*15 میلیمتر

وزن : 18 قیراط

قیمت : 149.000 تومان

سنگ آکوامارین زامبیا

سنگ آکوامارین زامبیا کد : 15

Natural Aquamarine

ابعاد : 18*31 میلیمتر

وزن : 35 قیراط

قیمت : 280.000 تومان


سنگ آکوامارین زامبیا

سنگ آکوامارین زامبیا کد : 18

Natural Aquamarine

ابعاد : 12*12 میلیمتر

وزن : 11 قیراط

قیمت : 89.000 تومان

سنگ آکوامارین زامبیا

سنگ آکوامارین زامبیا کد : 17

Natural Aquamarine

ابعاد : 30*20 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 299.000 تومان


سنگ آکوامارین زامبیا

سنگ آکوامارین زامبیا کد : 20

Natural Aquamarine

ابعاد : 13*14 میلیمتر

وزن : 12 قیراط

قیمت : 79.000 تومان

سنگ آکوامارین زامبیا

سنگ آکوامارین زامبیا کد : 19

Natural Aquamarine

ابعاد : 9*14 میلیمتر

وزن : 10 قیراط

قیمت : 80.000 تومان


سنگ آکوامارین زامبیا

سنگ آکوامارین زامبیا کد : 22

Natural Aquamarine

ابعاد : 25*15 میلیمتر

وزن : 20 قیراط

قیمت : 160.000 تومان

سنگ آکوامارین زامبیا

سنگ آکوامارین زامبیا کد : 21

Natural Aquamarine

ابعاد : 12*19 میلیمتر

وزن : 15 قیراط

قیمت : 120.000 تومان


سنگ آکوامارین زامبیا

سنگ آکوامارین زامبیا کد : 24

Natural Aquamarine

ابعاد : 14*11 میلیمتر

وزن : 10 قیراط

قیمت : 109.000 تومان

سنگ آکوامارین زامبیا

سنگ آکوامارین زامبیا کد : 23

Natural Aquamarine

ابعاد : 14*17 میلیمتر

وزن : 15 قیراط

قیمت : 149.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad