دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما


خواص سنگ ابسیدیان    Obsidian    :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول

 • سنگ ماه تولد شهریور ، مهر ، آبان ، آذر ، دی ، اسفند

 • سنگ سپر امواج منفي ، محافظ ، قدرت

 • دفع استرس و تنش روانی

 • تحریک ذهن و قوه خلاقیت

 • حل انسداد هیجانی و تروما

 • افزایش حس محبت و شفقت

 • کمک به هضم و سم زدایی

 • درد آرتروز را کاهش می دهد

 • حل مشکلات مفاصل و گرفتگی عضلات

 • سنگ محافظ و پشتيبان در برابر چشم زخم

 • کاهش درد

 • کاهش تنش و آزاد کردن انرژی

 • برای حفاظت در برابر حملات روانی

 • از بین بردن عادت های بد

 • افزایش میل جنسی

 سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 2

Natural Obsidian

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 23*29 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 1

Natural Obsidian

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 24*33 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان
سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 4

Natural Obsidian

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 21*28 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

 

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 3

Natural Obsidian

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 32*23 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 6

Natural Obsidian

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 26*32 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 5

Natural Obsidian

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 19*24 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان


سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 8

Natural Obsidian

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 37*20 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 7

Natural Obsidian

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 25*25 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان


سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 10

Natural Obsidian

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 20*26 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 9

Natural Obsidian

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 41*25 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان


سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 12

Natural Obsidian

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 19*27 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 11

Natural Obsidian

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 32*20 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان


سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 14

Natural Obsidian

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 27*19 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 13

Natural Obsidian

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 26*21 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان


سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 16

Natural Obsidian

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 33*21 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 15

Natural Obsidian

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 26*33 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان


سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 18

Natural Obsidian

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 30*23 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 17

Natural Obsidian

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 32*22 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان
سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 20

Natural Obsidian

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 17*32 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 19

Natural Obsidian

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 30*26 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان


سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 22

Natural Obsidian

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 28*25 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 21

Natural Obsidian

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 23*28 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان


سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 24

Natural Obsidian

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 22*29 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 23

Natural Obsidian

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 18*30 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 26

Natural Obsidian

وزن : 26 قیراط

ابعاد :31*24 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 25

Natural Obsidian

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 30*24 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان


سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 28

Natural Obsidian

وزن : 13 قیراط

ابعاد :32*13 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 27

Natural Obsidian

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 29*22 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان


سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 30

Natural Obsidian

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 26*17 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 29

Natural Obsidian

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 23*23 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان


سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 32

Natural Obsidian

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 31

Natural Obsidian

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 20*35 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان


سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 34

Natural Obsidian

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 34*24 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 33

Natural Obsidian

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 25*22 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان
سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 36

Natural Obsidian

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 33*22 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 35

Natural Obsidian

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 24*32 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان


سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 38

Natural Obsidian

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 27*21 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 37

Natural Obsidian

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 34*27 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان


سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 40

Natural Obsidian

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 21*31 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 39

Natural Obsidian

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 19*24 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 42

Natural Obsidian

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 31*19 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 41

Natural Obsidian

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 26*18 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان


سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 44

Natural Obsidian

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 28*25 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 43

Natural Obsidian

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 22*30 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان


سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 46

Natural Obsidian

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 20*21 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 45

Natural Obsidian

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 19*22 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان
سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 48

Natural Obsidian

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 25*23 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 47

Natural Obsidian

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 17*29 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان


سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 50

Natural Obsidian

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 25*19 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 49

Natural Obsidian

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 29*18 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 52

Natural Obsidian

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 20*20 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 51

Natural Obsidian

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 14*26 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 54

Natural Obsidian

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 21*27 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 53

Natural Obsidian

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 25*17 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 56

Natural Obsidian

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 17*20 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 55

Natural Obsidian

وزن : 9 قیراط

ابعاد : 17*20 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 58

Natural Obsidian

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 19*15 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 57

Natural Obsidian

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 20*14 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان
سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 60

Natural Obsidian

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 18*22 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ ابسیدیان

سنگ ابسیدیان مکزیک کد : 59

Natural Obsidian

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 23*14 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است