الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemانواع سنگ بابموجاسپر اندونزی


 

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 2

Natural BambooJasper

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 39*21 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 1

Natural BambooJasper

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 34*24 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

 


 

 سنگ بامبوجاسپر اندونزی

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 4

Natural BambooJasper

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 43*24 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 3

Natural BambooJasper

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 33*26 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

 

 

 سنگ بامبوجاسپر اندونزی

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 6

Natural BambooJasper

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 39*29 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 5

Natural BambooJasper

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 39*27 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

 

 

 

 سنگ بامبوجاسپر اندونزی

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 8

Natural BambooJasper

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 29*24 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 7

Natural BambooJasper

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 40*22 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

 

 
 سنگ بامبوجاسپر اندونزی

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 10

Natural BambooJasper

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 39*24 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 9

Natural BambooJasper

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 40*21 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

 

 

 سنگ بامبوجاسپر اندونزی

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 12

Natural BambooJasper

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 44*23 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 11

Natural BambooJasper

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 30*25 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

 

 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 14

Natural BambooJasper

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 49*25 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 13

Natural BambooJasper

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 39*22 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

 

 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 16

Natural BambooJasper

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 41*24 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 15

Natural BambooJasper

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 38*22 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

 

 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 18

Natural BambooJasper

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 37*20 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 17

Natural BambooJasper

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 37*24 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 


 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 20

Natural BambooJasper

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 28*17 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 19

Natural BambooJasper

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 34*19 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

 

 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 22

Natural BambooJasper

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 36*22 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 21

Natural BambooJasper

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 50*24 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

 

 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 24

Natural BambooJasper

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 42*22 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 23

Natural BambooJasper

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 36*17 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 26

Natural BambooJasper

وزن : 44 قیراط

ابعاد :39*22 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 25

Natural BambooJasper

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 32*26 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 

 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 28

Natural BambooJasper

وزن : 37 قیراط

ابعاد :27*25 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 27

Natural BambooJasper

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 32*26 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

 

 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 30

Natural BambooJasper

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 37*24 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 29

Natural BambooJasper

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 27*25 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

 

 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 32

Natural BambooJasper

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 31*24 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 31

Natural BambooJasper

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 42*24 میلیمتر

قیمت :  44000 تومان

 

 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 34

Natural BambooJasper

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 34*21 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 33

Natural BambooJasper

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 27*22 میلیمتر

قیمت :  31000 تومان

 


 

 سنگ بامبوجاسپر اندونزی

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 36

Natural BambooJasper

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 25*19 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 35

Natural BambooJasper

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 25*20 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

 

 

 سنگ بامبوجاسپر اندونزی

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 38

Natural BambooJasper

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 38*20 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 37

Natural BambooJasper

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 30*25 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

 

 

 سنگ بامبوجاسپر اندونزی

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 40

Natural BambooJasper

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 38*21 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 39

Natural BambooJasper

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 30*25 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 

 

 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 42

Natural BambooJasper

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 35*22 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 41

Natural BambooJasper

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 41*24 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

 

 

 سنگ بامبوجاسپر اندونزی

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 44

Natural BambooJasper

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 41*27 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 43

Natural BambooJasper

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 25*22 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

 

 

 سنگ بامبوجاسپر اندونزی

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 46

Natural BambooJasper

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 25*14 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 45

Natural BambooJasper

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 28*23 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

 
 

 سنگ بامبوجاسپر اندونزی

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 48

Natural BambooJasper

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 30*22 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 47

Natural BambooJasper

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 24*21 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 سنگ بامبوجاسپر اندونزی

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 50

Natural BambooJasper

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 30*19 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی کد : 49

Natural BambooJasper

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 31*22 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 سنگ بامبوجاسپر اندونزی

سنگ بامبوجاسپر اندونزی  کد : 52

Natural BambooJasper

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 38*19 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی  کد : 51

Natural BambooJasper

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 27*19 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی  کد : 54

Natural BambooJasper

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 32*24 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی  کد : 53

Natural BambooJasper

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 38*21 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

 

 

 سنگ بامبوجاسپر اندونزی

سنگ بامبوجاسپر اندونزی  کد : 56

Natural BambooJasper

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 37*20 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی  کد : 55

Natural BambooJasper

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 32*23 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 سنگ بامبوجاسپر اندونزی

سنگ بامبوجاسپر اندونزی  کد : 58

Natural BambooJasper

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 40*22 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی  کد : 57

Natural BambooJasper

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 40*24 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان
 
سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی  کد : 60

Natural BambooJasper

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 22*21 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی  کد : 59

Natural BambooJasper

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 33*21 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان
 
سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی  کد : 62

Natural BambooJasper

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 18*16 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی  کد : 61

Natural BambooJasper

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 20*19 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان
 
سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی  کد : 64

Natural BambooJasper

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 29*19 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی  کد : 63

Natural BambooJasper

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 15*20 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان
 
سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی  کد : 66

Natural BambooJasper

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 43*24 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی  کد : 65

Natural BambooJasper

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 29*23 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان
 
سنگ بامبوجاسپر اندونزی 

سنگ بامبوجاسپر اندونزی  کد : 67

Natural BambooJasper

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 33*16 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد