دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

 خواص سنگ  برنزیت    Bronzite :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول و دوم

 • برنزیت نام علمی ماده معدنی معمولی به نام انستاتیت است.

 • برنزیت جواهری به رنگ شکلاتی دوست داشتنی با چرخشهای طلایی است که روشنایی دارند و این سنگ را یکی از سنگ جواهرهای شگفت انگیز ساخته اند.

 • رومی های باستان برنزیت پودر شده را برای محافظت در برابر بیماریهای روانی و بعنوان روشی مؤثر در تقویت اعصاب استفاده می کردند.

 • برنزیت از منیزیم و سیلیکات آهن منیزیم تشکیل شده، هر چند از نظر یک زمین شناس، این سنگ از ترکیبی از انستاتیت و هایپراستین است که در سنگهای آذرین یافت می شود و بطور معمول از اعماق زمین بدست می آید

 • به عنوان سنگ "تواضع" شناخته شده و در دارنده اش، عشق ورزی و بصیرت را تقویت می کند.

 • برنزیت به شخص کمک می کند تا در تمامی حوزه های مربوط به خدمت، پیشرفت کند و در کسب یقین در تصمیم گیری ها و کنترل اعمال بسیار مفید است

 • مانند دیگر سنگهای جواهر دارای ترکیبات آهن، محافظ به شمار می رود؛ و نیز مانند دیگر سنگهای دارای ترکیبات آهن، نه تنها محافظ است بلکه اراده بیمار یا نیت پلید فرستنده را با سه برابر تأثیر به خود فرستنده بازمیگرداند !

 • همراه داشتن آن بویژه در موقعیتهای ناسازگار که دارنده حس میکند در آن شرایط، کنترلی روی اوضاع ندارد، مفید است.

 • برنزیت، بهترین حالت تعادل PH را برای بدن به ارمغان می آورد که برای بیشتر بیماریها مفید است.

 • به درمان کیست و اختلالات پوستی مثل جوش، اگزما و نیز پیری زودرس و از دست رفتن آب پوست، کمک می کند

 • به دگرگونیهای معنوی کمک می کند

 • وجود برنزیت هنگام کار با چاکراها بخصوص چاکرای اول یا ریشه ای و چاکرای دوم یا خاجی، بسیار مفید است.

 • حسی از دفع انرژی منفی به دارنده اش می دهد و باعث تقویت عزت نفسش می شودسنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 2

Natural Bronzite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 38*21 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 1

Natural Bronzite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 22*35 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان
سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 4

Natural Bronzite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 38*21 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 3

Natural Bronzite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 37*23 میلیمتر

قیمت : 114000 تومان


سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 6

Natural Bronzite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 41*21 میلیمتر

قیمت : 144000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 5

Natural Bronzite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 29*22 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان


سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 8

Natural Bronzite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 37*23 میلیمتر

قیمت : 138000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 7

Natural Bronzite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 41*21 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

 


سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 10

Natural Bronzite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 36*21 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 9

Natural Bronzite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 40*20 میلیمتر

قیمت : 129000 تومان


سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 12

Natural Bronzite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 36*24 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 11

Natural Bronzite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان


سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 14

Natural Bronzite

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 34*29 میلیمتر

قیمت : 213000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 13

Natural Bronzite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 35*24 میلیمتر

قیمت : 126000 تومان


سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 16

Natural Bronzite

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 43*31 میلیمتر

قیمت : 189000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 15

Natural Bronzite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 14*41 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان


سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 18

Natural Bronzite

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 41*27 میلیمتر

قیمت : 198000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 17

Natural Bronzite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 36*22 میلیمتر

قیمت : 123000 تومان
سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 20

Natural Bronzite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 33*19 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 19

Natural Bronzite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 141000 تومان


سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 22

Natural Bronzite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 34*20 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 21

Natural Bronzite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان


سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 24

Natural Bronzite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 33*20 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 23

Natural Bronzite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 34*20 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان


سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 26

Natural Bronzite

وزن : 50 قیراط

ابعاد :35*28 میلیمتر

قیمت : 150000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 25

Natural Bronzite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 23*19 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان


سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 28

Natural Bronzite

وزن : 24 قیراط

ابعاد :36*20 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 27

Natural Bronzite

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 22*20 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان


سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 30

Natural Bronzite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 42*23 میلیمتر

قیمت : 126000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 29

Natural Bronzite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 37*18 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان


سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 32

Natural Bronzite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 27*18 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 31

Natural Bronzite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 37*18 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان


سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 34

Natural Bronzite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 32*16 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 33

Natural Bronzite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 31*18 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان
سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 36

Natural Bronzite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 29*21 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 35

Natural Bronzite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 36*24 میلیمتر

قیمت : 129000 تومان


سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 38

Natural Bronzite

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 38*22 میلیمتر

قیمت : 147000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 37

Natural Bronzite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 36*17 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان


سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 40

Natural Bronzite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 38*27 میلیمتر

قیمت : 153000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 39

Natural Bronzite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 32*19 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان


سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 42

Natural Bronzite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 26*21 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 41

Natural Bronzite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 38*24 میلیمتر

قیمت : 126000 تومان


سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 44

Natural Bronzite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 26*19 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 43

Natural Bronzite

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 33*14 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان


سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 46

Natural Bronzite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 31*19 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 45

Natural Bronzite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 32*19 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان
سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 48

Natural Bronzite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 34*20 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 47

Natural Bronzite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 25*19 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان


سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 50

Natural Bronzite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 25*18 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 49

Natural Bronzite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 30*16 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان


سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 52

Natural Bronzite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 29*19 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 51

Natural Bronzite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 29*16 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 54

Natural Bronzite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 29*14 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 53

Natural Bronzite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 29*18 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان


سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 56

Natural Bronzite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 31*18 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 55

Natural Bronzite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 35*20 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان


سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 58

Natural Bronzite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 24*17 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 57

Natural Bronzite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 31*17 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان
سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 60

Natural Bronzite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 19*14 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 59

Natural Bronzite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 25*15 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان
سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 62

Natural Bronzite

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 19*19 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 61

Natural Bronzite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 19*15 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان
سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 64

Natural Bronzite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 27*11 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 63

Natural Bronzite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 25*13 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان
سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 66

Natural Bronzite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 21*33 میلیمتر

قیمت : 111000 تومان

سنگ برنزیت

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 65

Natural Bronzite

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 25*8 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است