الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ برنزیت Bronzite :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول و دوم

 • برنزیت نام علمی ماده معدنی معمولی به نام انستاتیت است.

 • برنزیت جواهری به رنگ شکلاتی دوست داشتنی با چرخشهای طلایی است که روشنایی دارند و این سنگ را یکی از سنگ جواهرهای شگفت انگیز ساخته اند.

 • رومی های باستان برنزیت پودر شده را برای محافظت در برابر بیماریهای روانی و بعنوان روشی مؤثر در تقویت اعصاب استفاده می کردند.

 • برنزیت از منیزیم و سیلیکات آهن منیزیم تشکیل شده، هر چند از نظر یک زمین شناس، این سنگ از ترکیبی از انستاتیت و هایپراستین است که در سنگهای آذرین یافت می شود و بطور معمول از اعماق زمین بدست می آید

 • به عنوان سنگ "تواضع" شناخته شده و در دارنده اش، عشق ورزی و بصیرت را تقویت می کند.

 • برنزیت به شخص کمک می کند تا در تمامی حوزه های مربوط به خدمت، پیشرفت کند و در کسب یقین در تصمیم گیری ها و کنترل اعمال بسیار مفید است

 • مانند دیگر سنگهای جواهر دارای ترکیبات آهن، محافظ به شمار می رود؛ و نیز مانند دیگر سنگهای دارای ترکیبات آهن، نه تنها محافظ است بلکه اراده بیمار یا نیت پلید فرستنده را با سه برابر تأثیر به خود فرستنده بازمیگرداند !

 • همراه داشتن آن بویژه در موقعیتهای ناسازگار که دارنده حس میکند در آن شرایط، کنترلی روی اوضاع ندارد، مفید است.

 • برنزیت، بهترین حالت تعادل PH را برای بدن به ارمغان می آورد که برای بیشتر بیماریها مفید است.

 • به درمان کیست و اختلالات پوستی مثل جوش، اگزما و نیز پیری زودرس و از دست رفتن آب پوست، کمک می کند

 • به دگرگونیهای معنوی کمک می کند

 • وجود برنزیت هنگام کار با چاکراها بخصوص چاکرای اول یا ریشه ای و چاکرای دوم یا خاجی، بسیار مفید است.

 • حسی از دفع انرژی منفی به دارنده اش می دهد و باعث تقویت عزت نفسش می شود
سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 2

  Natural Bronzite

ابعاد : 28*13 میلیمتر

وزن : 19 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 1

Natural Bronzite

ابعاد : 18*30 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 110.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 4

  Natural Bronzite

ابعاد : 15*29 میلیمتر

وزن : 19 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 3

  Natural Bronzite

ابعاد : 19*32 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 139.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 6

  Natural Bronzite

ابعاد : 19*30 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 140.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 5

  Natural Bronzite

ابعاد : 27*18 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 110.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 8

  Natural Bronzite

ابعاد : 16*30 میلیمتر

وزن : 19 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 7

  Natural Bronzite

ابعاد : 24*16 میلیمتر

وزن : 16 قیراط

قیمت : 80.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 10

  Natural Bronzite

ابعاد : 35*19 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 139.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 9

  Natural Bronzite

ابعاد : 27*20 میلیمتر

وزن : 39 قیراط

قیمت : 199.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 12

  Natural Bronzite

ابعاد : 23*38 میلیمتر

وزن : 41 قیراط

قیمت : 205.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 11

  Natural Bronzite

ابعاد : 28*13 میلیمتر

وزن : 16 قیراط

قیمت : 80.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 14

  Natural Bronzite

ابعاد : 15*25 میلیمتر

وزن : 16 قیراط

قیمت : 80.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 13

  Natural Bronzite

ابعاد : 19*32 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 130.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 16

  Natural Bronzite

ابعاد : 20*14 میلیمتر

وزن : 15 قیراط

قیمت : 79.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 15

  Natural Bronzite

ابعاد : 30*19 میلیمتر

وزن : 30 قیراط

قیمت : 150.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 18

  Natural Bronzite

ابعاد : 16*32 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 139.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 17

  Natural Bronzite

ابعاد : 27*16 میلیمتر

وزن : 15 قیراط

قیمت : 79.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 20

  Natural Bronzite

ابعاد : 35*15 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 120.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 19

  Natural Bronzite

ابعاد : 20*30 میلیمتر

وزن : 25 قیراط

قیمت : 129.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 22

  Natural Bronzite

ابعاد : 28*15 میلیمتر

وزن : 19 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 21

  Natural Bronzite

ابعاد : 27*20 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 110.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 24

  Natural Bronzite

ابعاد : 21*32 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 149.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 23

  Natural Bronzite

ابعاد : 26*30 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 160.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 26

  Natural Bronzite

ابعاد : 32*21 میلیمتر

وزن : 25 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 25

  Natural Bronzite

ابعاد : 29*17 میلیمتر

وزن : 20 قیراط

قیمت : 100.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 28

  Natural Bronzite

ابعاد : 39*22 میلیمتر

وزن : 51 قیراط

قیمت : 259.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 27

  Natural Bronzite

ابعاد : 18*28 میلیمتر

وزن : 19 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 30

  Natural Bronzite

ابعاد : 28*18 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 109.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 29

  Natural Bronzite

ابعاد : 33*22 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 200.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 32

  Natural Bronzite

ابعاد : 18*35 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 110.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 31

  Natural Bronzite

ابعاد : 36*20 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 160.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 34

  Natural Bronzite

ابعاد : 18*32 میلیمتر

وزن : 25 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 33

  Natural Bronzite

ابعاد : 31*18 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 140.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 36

  Natural Bronzite

ابعاد : 21*23 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 120.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 35

  Natural Bronzite

ابعاد : 36*23 میلیمتر

وزن : 47 قیراط

قیمت : 239.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 38

  Natural Bronzite

ابعاد : 39*23 میلیمتر

وزن : 35 قیراط

قیمت : 179.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 37

  Natural Bronzite

ابعاد : 40*24 میلیمتر

وزن : 36 قیراط

قیمت : 180.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 40

  Natural Bronzite

ابعاد : 22*12 میلیمتر

وزن : 12 قیراط

قیمت : 60.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 39

  Natural Bronzite

ابعاد : 13*28 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 110.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 42

  Natural Bronzite

ابعاد : 31*17 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 139.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 41

  Natural Bronzite

ابعاد : 19*24 میلیمتر

وزن : 12 قیراط

قیمت : 60.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 44

  Natural Bronzite

ابعاد : 38*22 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 189.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 43

  Natural Bronzite

ابعاد : 20*34 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 140.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 46

  Natural Bronzite

ابعاد : 34*16 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 120.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 45

  Natural Bronzite

ابعاد : 35*22 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 149.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 48

  Natural Bronzite

ابعاد : 32*25 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 140.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 47

  Natural Bronzite

ابعاد : 16*32 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 120.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 50

  Natural Bronzite

ابعاد : 28*18 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 140.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 49

  Natural Bronzite

ابعاد : 27*19 میلیمتر

وزن : 25 قیراط

قیمت : 129.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 52

  Natural Bronzite

ابعاد : 24*30 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 170.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 51

  Natural Bronzite

ابعاد : 19*32 میلیمتر

وزن : 25 قیراط

قیمت : 129.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 54

  Natural Bronzite

ابعاد : 32*32 میلیمتر

وزن : 51 قیراط

قیمت : 259.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 53

  Natural Bronzite

ابعاد : 16*26 میلیمتر

وزن : 16 قیراط

قیمت : 80.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 56

  Natural Bronzite

ابعاد : 34*20 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 109.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 55

  Natural Bronzite

ابعاد : 26*40 میلیمتر

وزن : 39 قیراط

قیمت : 199.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 58

  Natural Bronzite

ابعاد : 29*18 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 140.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 57

  Natural Bronzite

ابعاد : 20*16 میلیمتر

وزن : 13 قیراط

قیمت : 69.000 تومان


سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 60

  Natural Bronzite

ابعاد : 33*22 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 189.000 تومان

سنگ برنزیت نامیبیا

سنگ برنزیت نامیبیا کد : 59

  Natural Bronzite

ابعاد : 34*26 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 189.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad