الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ توپاز طبیعی

 • توپاز آبی : تعادل و تنظیم چاکرای پنجم و چاکرای ششم

 • توپاز زرد : تعادل و تنظیم چاکرای سوم

 • تحریک و شارژ کانالهای انرژی بدن

 • سنگ هوشمندی است که انرژی را به محلی که بیشتر مورد نیاز است هدایت می کند

 • سنگ نماد عشق و ثروت

 • کمک به هضم غذا و رفع اختلالات سیستم گوارش

 • تقویت اعصاب

 • تنظیم سوخت و ساز بدن

 • برای کاهش التهاب ، ناراحتی و درد و ورم مفاصل

 • توپاز برای درمان عفونت ، ناشنوایی ، گواتر، خونریزی ، نقرس ، مشکلات گردش خون  نیز مفید است.

 • سنگی عالی برای هنرمندان جهت افزایش حس خلاقیت و ابتکار

 • توپاز برای درمان افسردگی بسیار مفید است

 • توپاز می تواند شخص را به حفظ یک چشم انداز روشن در زندگی تحریک می کند

 • در هندوستان قدیم برای مقابله با جادوگران و باطل السحر استفاده می شده است

 • برای افرادی که از عصبانیت و تنش رنج می برند کاربرد وسیعی دارد

 • دور کردن رویاهای بد

 • حفاظت در برابر حسادت ، بیماری ، سحر و جادو منفی و مرگ نابهنگام

 • در سحر و جادو ، توپاز یکی از سنگهای است که دارای خواص محافظتی قوی است

 • در یوگا ، توپاز در مدیتیشن مورد استفاده قرار می گیرد برای اتصال همه جانبه با ذهن جهانی

 • کمک به اتحاد ذهن و روان و روح

 • بهبود بینایی

 • ارتقاء سطح سلامت در سیستم غددی بدن

 • در قدیم به عنوان سنگ تب بر استفاده می شده است

 • توپاز آبی حقیقت و حکمت را به ارمغان می آورد

 • توپاز زرد تقویت ایمان و خوش بینی است

 • توپاز زرد جهت بازسازی ساختارهای سلولی استسنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 4

Natural Topaz

وزن : 2.7 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 243.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 5

Natural Topaz

وزن : 3.1 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 279.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 8

Natural Topaz

وزن : 0.9 قیراط

ابعاد : 5*7 میلیمتر

قیمت : 81.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 7

Natural Topaz

وزن : 4 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 360.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 10

Natural Topaz

وزن : 4.4 قیراط

ابعاد : 9*11 میلیمتر

قیمت : 396.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 12

Natural Topaz

وزن : 3.2 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 288.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 19

Natural Topaz

وزن : 3.4 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 306.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 17

Natural Topaz

وزن : 3.5 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 315.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 22

Natural Topaz

وزن : 3.5 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 315.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 21

Natural Topaz

وزن : 3.3 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 297.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 24

Natural Topaz

وزن : 3.5 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 315.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 33

Natural Topaz

وزن : 3.3 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 297.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 26

Natural Topaz

وزن : 3.2 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 288.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 25

Natural Topaz

وزن : 0.9 قیراط

ابعاد : 5*7 میلیمتر

قیمت : 81.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 28

Natural Topaz

وزن : 3 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 270.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 27

Natural Topaz

وزن : 1.5 قیراط

ابعاد : 8*6 میلیمتر

قیمت : 135.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 30

Natural Topaz

وزن : 3.2 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 288.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 29

Natural Topaz

وزن : 2.2 قیراط

ابعاد : 7*9 میلیمتر

قیمت : 198.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 32

Natural Topaz

وزن : 2.5 قیراط

ابعاد : 7*9 میلیمتر

قیمت : 225.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 31

Natural Topaz

وزن : 2 قیراط

ابعاد : 7*9 میلیمتر

قیمت : 180.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 35

Natural Topaz

وزن : 7.2 قیراط

ابعاد : 9*12 میلیمتر

قیمت : 649.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 34

Natural Topaz

وزن : 10.1 قیراط

ابعاد : 11*13 میلیمتر

قیمت : 899.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 38

Natural Topaz

وزن : 3.4 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 299.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 36

Natural Topaz

وزن : 6.7 قیراط

ابعاد : 12*9 میلیمتر

قیمت: 599.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 40

Natural Topaz

وزن : 12.3 قیراط

ابعاد : 13*15 میلیمتر

قیمت : 1.109.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 39

Natural Topaz

وزن : 9.7 قیراط

ابعاد : 10*13 میلیمتر

قیمت : 879.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 42

Natural Topaz

وزن : 8.1 قیراط

ابعاد : 10*13 میلیمتر

قیمت: 729.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 41

Natural Topaz

وزن : 7.9 قیراط

ابعاد : 10*13 میلیمتر

قیمت : 719.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 44

Natural Topaz

وزن : 5.1 قیراط

ابعاد : 107*8 میلیمتر

قیمت : 459.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 43

Natural Topaz

وزن : 7.1 قیراط

ابعاد : 10*12 میلیمتر

قیمت : 639.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 46

Natural Topaz

وزن : 9 قیراط

ابعاد : 11*13 میلیمتر

قیمت : 819.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 45

Natural Topaz

وزن : 8.8 قیراط

ابعاد : 11*14 میلیمتر

قیمت : 799.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 48

Natural Topaz

وزن : 8.1 قیراط

ابعاد : 10*13 میلیمتر

قیمت : 729.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 47

Natural Topaz

وزن : 4.9 قیراط

ابعاد : 10*9 میلیمتر

قیمت : 449.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 50

Natural Topaz

وزن : 9.5 قیراط

ابعاد : 11*14 میلیمتر

قیمت : 859.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 49

Natural Topaz

وزن : 4.2 قیراط

ابعاد : 78*11 میلیمتر

قیمت : 379.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 52

Natural Topaz

وزن : 7.4 قیراط

ابعاد : 10*13 میلیمتر

قیمت : 669.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 51

Natural Topaz

وزن : 9.8 قیراط

ابعاد : 11*13 میلیمتر

قیمت : 889.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 54

Natural Topaz

وزن : 5.6 قیراط

ابعاد : 10*11 میلیمتر

قیمت : 509.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 53

Natural Topaz

وزن : 9.2 قیراط

ابعاد : 12*13 میلیمتر

قیمت : 829.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 56

Natural Topaz

وزن : 5.6 قیراط

ابعاد : 10*11 میلیمتر

قیمت : 509.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 55

Natural Topaz

وزن : 6.5 قیراط

ابعاد : 10*13 میلیمتر

قیمت : 589.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 58

Natural Topaz

وزن : 4.7 قیراط

ابعاد : 8*9 میلیمتر

قیمت : 429.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 57

Natural Topaz

وزن : 6.1 قیراط

ابعاد : 9*11 میلیمتر

قیمت : 549.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 60

Natural Topaz

وزن : 6.1 قیراط

ابعاد : 9*12 میلیمتر

قیمت : 549.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 59

Natural Topaz

وزن : 7.5 قیراط

ابعاد : 9*12 میلیمتر

قیمت : 679.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 62

Natural Topaz

وزن : 4.7 قیراط

ابعاد : 10*9 میلیمتر

قیمت : 429.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 61

Natural Topaz

وزن : 2.9 قیراط

ابعاد : 8*8 میلیمتر

قیمت : 269.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 64

Natural Topaz

وزن : 6.4 قیراط

ابعاد : 10*12 میلیمتر

قیمت : 579.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 63

Natural Topaz

وزن : 5 قیراط

ابعاد : 12*9 میلیمتر

قیمت : 449.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 66

Natural Topaz

وزن : 7 قیراط

ابعاد : 12*9 میلیمتر

قیمت: 639.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 65

Natural Topaz

وزن : 5 قیراط

ابعاد : 8*9 میلیمتر

قیمت: 449.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 68

Natural Topaz

وزن : 4.3 قیراط

ابعاد : 8*10 میلیمتر

قیمت : 389.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 67

Natural Topaz

وزن : 6.5 قیراط

ابعاد : 12*9 میلیمتر

قیمت : 589.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 70

Natural Topaz

وزن : 4.1 قیراط

ابعاد : 7*10 میلیمتر

قیمت : 369.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 69

Natural Topaz

وزن : 3.6 قیراط

ابعاد : 7*9 میلیمتر

قیمت : 239.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 72

Natural Topaz

وزن : 5.6 قیراط

ابعاد : 11*9 میلیمتر

قیمت : 509.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 71

Natural Topaz

وزن : 4 قیراط

ابعاد : 7*10 میلیمتر

قیمت : 359.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 74

Natural Topaz

وزن : 7.1 قیراط

ابعاد : 13*10 میلیمتر

قیمت : 639.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 73

Natural Topaz

وزن : 6.3 قیراط

ابعاد : 11*9 میلیمتر

قیمت : 569.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 76

Natural Topaz

وزن : 4.7 قیراط

ابعاد : 8*11 میلیمتر

قیمت : 429.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 75

Natural Topaz

وزن : 7 قیراط

ابعاد : 12*10 میلیمتر

قیمت : 639.000 تومان


سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 78

Natural Topaz

وزن : 4.6 قیراط

ابعاد : 8*11 میلیمتر

قیمت : 419.000 تومان

سنگ توپاز

سنگ توپاز طبیعی کد : 77

Natural Topaz

وزن : 3.5 قیراط

ابعاد : 7*8 میلیمتر

قیمت : 319.000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad