دانا گوهر

صفحه اول فروشگاه    |    درباره ما    |    سبد خرید شما    |    پرداخت وجه     |    سنگ درمانی و خواص سنگها


مشهد - برج سلمان - طبقه 6 - واحد 8 - داناگوهر - 05138482270 - 05138482271 - 09155105244

انواع سنگ جاسپراقیانوسیهر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 2

Natural Ocean Jasper

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 36*25 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 1

Natural Ocean Jasper

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 45*27 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان
سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 4

Natural Ocean Jasper

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 41*30 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 3

Natural Ocean Jasper

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 38*28 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 6

Natural Ocean Jasper

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 28*30 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 5

Natural Ocean Jasper

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 32*24 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 8

Natural Ocean Jasper

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 42*27 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 7

Natural Ocean Jasper

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 42*28 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 10

Natural Ocean Jasper

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 38*32 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 9

Natural Ocean Jasper

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 42*27 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 12

Natural Ocean Jasper

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 23*38 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 11

Natural Ocean Jasper

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 29*36 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 14

Natural Ocean Jasper

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 44*30 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 13

Natural Ocean Jasper

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 37*21 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 16

Natural Ocean Jasper

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 29*30 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 15

Natural Ocean Jasper

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 32*32 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 18

Natural Ocean Jasper

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 27*37 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 17

Natural Ocean Jasper

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 45*27 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان
سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 20

Natural Ocean Jasper

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 37*25 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 19

Natural Ocean Jasper

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 24*39 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 22

Natural Ocean Jasper

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 37*25 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 21

Natural Ocean Jasper

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 34*24 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 24

Natural Ocean Jasper

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 35*25 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 23

Natural Ocean Jasper

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 36*24 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 26

Natural Ocean Jasper

وزن : 49 قیراط

ابعاد :40*28 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 25

Natural Ocean Jasper

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 24*30 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 28

Natural Ocean Jasper

وزن : 68 قیراط

ابعاد :44*31 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 27

Natural Ocean Jasper

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 32*27 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 30

Natural Ocean Jasper

وزن : 84 قیراط

ابعاد : 37*40 میلیمتر

قیمت : 126000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 29

Natural Ocean Jasper

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 32

Natural Ocean Jasper

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 39*29 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 31

Natural Ocean Jasper

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 30*40 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 34

Natural Ocean Jasper

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 41*24 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 33

Natural Ocean Jasper

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 35*28 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان
سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 36

Natural Ocean Jasper

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 30*15 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 35

Natural Ocean Jasper

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 39*27 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 38

Natural Ocean Jasper

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 33*22 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 37

Natural Ocean Jasper

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 35*25 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 40

Natural Ocean Jasper

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 37*28 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 39

Natural Ocean Jasper

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 20*33 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 42

Natural Ocean Jasper

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 34*38 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 41

Natural Ocean Jasper

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 30*17 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 44

Natural Ocean Jasper

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 34*22 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 43

Natural Ocean Jasper

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 27*36 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 46

Natural Ocean Jasper

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 21*35 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 45

Natural Ocean Jasper

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 36*22 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان
سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 48

Natural Ocean Jasper

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 34*25 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 47

Natural Ocean Jasper

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 42*28 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 50

Natural Ocean Jasper

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 24*39 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 49

Natural Ocean Jasper

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 28*29 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 52

Natural Ocean Jasper

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 28*39 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 51

Natural Ocean Jasper

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 22*36 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 54

Natural Ocean Jasper

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 37*19 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 53

Natural Ocean Jasper

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 25*36 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 56

Natural Ocean Jasper

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 33*22 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 55

Natural Ocean Jasper

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 36*24 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان


سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 58

Natural Ocean Jasper

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 34*22 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 57

Natural Ocean Jasper

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 36*24 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان
سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 60

Natural Ocean Jasper

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 37*26 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 59

Natural Ocean Jasper

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 20*39 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان
سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 62

Natural Ocean Jasper

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 40*26 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 61

Natural Ocean Jasper

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 37*21 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان
سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 64

Natural Ocean Jasper

وزن : 74 قیراط

ابعاد : 42*31 میلیمتر

قیمت : 111000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 63

Natural Ocean Jasper

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 41*27 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان
سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 66

Natural Ocean Jasper

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 38*27 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

سنگ جاسپراقیانوسی اندونزی

جاسپر اقیانوسی اندونزی کد : 65

Natural Ocean Jasper

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 26*32 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگرددزیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است