الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemهر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

 

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 2

Natural Dalmatian

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 24*44 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 1

Natural Dalmatian

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 45*31 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

 

 

 سنگ دالماتیان

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 4

Natural Dalmatian

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 38*38 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

 

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 3

Natural Dalmatian

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 22*35 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

 

 

 سنگ دالماتیان

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 6

Natural Dalmatian

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 36*36 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 5

Natural Dalmatian

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 26*36 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

 

 

 سنگ دالماتیان

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 8

Natural Dalmatian

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 29*35 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 7

Natural Dalmatian

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 29*30 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

 


 سنگ دالماتیان

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 10

Natural Dalmatian

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 24*29 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 9

Natural Dalmatian

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 20*34 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 سنگ دالماتیان

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 12

Natural Dalmatian

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 37*25 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 11

Natural Dalmatian

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 37*24 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 14

Natural Dalmatian

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 41*28 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 13

Natural Dalmatian

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 38*36 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

 

 

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 16

Natural Dalmatian

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 39*27 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 15

Natural Dalmatian

وزن : 81 قیراط

ابعاد : 51*38 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان

 

 

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 18

Natural Dalmatian

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 32*23 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 17

Natural Dalmatian

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 38*17 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 


 

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 20

Natural Dalmatian

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 38*25 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 19

Natural Dalmatian

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 43*26 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

 

 

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 22

Natural Dalmatian

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 37*25 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ دالماتیان

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 21

Natural Dalmatian

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 39*24 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 

 

 

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 24

Natural Dalmatian

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 48*27 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 23

Natural Dalmatian

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 38*38 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

 

 

سنگ دالماتیان

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 26

Natural Dalmatian

وزن : 73 قیراط

ابعاد :30*61 میلیمتر

قیمت : 73000 تومان

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 25

Natural Dalmatian

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 40*24 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

 

 

سنگ دالماتیان

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 28

Natural Dalmatian

وزن : 35 قیراط

ابعاد :25*33 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

 

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 27

Natural Dalmatian

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 21*32 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

 

 

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 30

Natural Dalmatian

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 44*28 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 29

Natural Dalmatian

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 30*42 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

 

 

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 32

Natural Dalmatian

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 40*25 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 31

Natural Dalmatian

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 28*25 میلیمتر

قیمت :  27000 تومان

 

 

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 34

Natural Dalmatian

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 29*26 میلیمتر

قیمت :  25000 تومان

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 33

Natural Dalmatian

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 43*29 میلیمتر

قیمت :  52000 تومان

 


 

 سنگ دالماتیان

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 36

Natural Dalmatian

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 32*22 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 35

Natural Dalmatian

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 21*43 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

 

 

 سنگ دالماتیان

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 38

Natural Dalmatian

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 30*44 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

 

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 37

Natural Dalmatian

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 17*34 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 سنگ دالماتیان

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 40

Natural Dalmatian

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 25*44 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 39

Natural Dalmatian

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 28*3393 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

 

 

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 42

Natural Dalmatian

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 48*30 میلیمتر

قیمت : 61000 تومان

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 41

Natural Dalmatian

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 23*30 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 سنگ دالماتیان

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 44

Natural Dalmatian

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 36*35 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 43

Natural Dalmatian

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 30*39 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 

 

 

 سنگ دالماتیان

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 46

Natural Dalmatian

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 47*27 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 45

Natural Dalmatian

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 28*37 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 
 

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 48

Natural Dalmatian

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 21*31 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک کد : 47

Natural Dalmatian

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 26*47 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

 

 

 سنگ دالماتیان

سنگ دالماتیان مکزیک  کد : 50

Natural Dalmatian

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 36*32 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

 

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک  کد : 49

Natural Dalmatian

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 30*24 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 سنگ دالماتیان

سنگ دالماتیان مکزیک  کد : 52

Natural Dalmatian

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 29*45 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک  کد : 51

Natural Dalmatian

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 27*36 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

 

 

 

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک  کد : 54

Natural Dalmatian

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 28*43 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

 

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک  کد : 53

Natural Dalmatian

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 34*39 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

 

 

 سنگ دالماتیان

سنگ دالماتیان مکزیک  کد : 56

Natural Dalmatian

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 26*42 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

 

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک  کد : 55

Natural Dalmatian

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 34*34 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

 

 

 سنگ دالماتیان

سنگ دالماتیان مکزیک  کد : 58

Natural Dalmatian

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 26*37 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک  کد : 57

Natural Dalmatian

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 25*32 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان
 
سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک  کد : 60

Natural Dalmatian

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 33*44 میلیمتر

قیمت : 61000 تومان

سنگ دالماتیان 

سنگ دالماتیان مکزیک  کد : 59

Natural Dalmatian

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 16*36 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد