الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ رز کوارتز ( کوارتز صورتی ) Rose Quartz :

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم

 • سنگ عشق

 •  سپر امواج منفي

 • تقويت باروري و گردش خون

 • ايجاد آرامش

 • تنظيم سيستم عصبي پاراسمپاتيک

 • تقویت احساس عشق ورزي و محبت

 • تشعشع امواج مثبت

 • درمان بيماريهاي قلبي ، سرطان خون و لکه هاي پوستي و آبسه

 • مفيد جهت کاهش افسردگي و بيخوابي

 • التيام بخش بيماريهاي معده و سيستم گوارشي

 • برای افزایش قدرت باروری و برای محافظت از مادر و جنین

 • کمک به عملکرد صحیح سیستم گردش خون ، کلیه ها ، آدرنال ، اندام تناسلی ، کبد ، ریه و قلب

 • افزایش قدرت باروری

 • نماد عشق

 • بهبود و افزایش قدرت جنسی زنان

 • برای جلوگیری از ابتلا به سرطان خون مفید است

 • چهره زنان را با نشاط و دل گرم مي‌كند و احساسات لطيف آن‌ها را تحت تاثير قرار مي دهد

 • شما مي‌توانيد از اين سنگ براي بهتر شدن روابط عاطفي و مشكلات ارتباطي خود استفاده كنيد

 
سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 2

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 39*27 میلیمتر

وزن : 81 قیراط

قیمت : 399.000 تومان

سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 1

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 21*29 میلیمتر

وزن : 63 قیراط

قیمت : 319.000 تومان


سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 4

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 20*26 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 179.000 تومان

سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 3

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 21*21 میلیمتر

وزن : 43 قیراط

قیمت : 219.000 تومان


سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 6

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 24*31 میلیمتر

وزن : 66 قیراط

قیمت : 339.000 تومان

سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 5

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 21*37 میلیمتر

وزن : 54 قیراط

قیمت : 279.000 تومان


سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 8

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 19*25 میلیمتر

وزن : 41 قیراط

قیمت : 209.000 تومان

سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 7

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 14*27 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 179.000 تومان


سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 10

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 18*25 میلیمتر

وزن : 50 قیراط

قیمت : 249.000 تومان

سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 9

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 27*37 میلیمتر

وزن : 80 قیراط

قیمت : 399.000 تومان


سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 12

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 25*38 میلیمتر

وزن : 93 قیراط

قیمت : 459.000 تومان

سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 11

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 18*31 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 189.000 تومان


سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 14

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 26*31 میلیمتر

وزن : 47 قیراط

قیمت : 239.000 تومان

سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 13

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 22*27 میلیمتر

وزن : 49 قیراط

قیمت : 249.000 تومان

 


سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 16

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 22*28 میلیمتر

وزن : 51 قیراط

قیمت : 259.000 تومان

سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 15

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 21*21 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 139.000 تومان


سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 18

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 28*38 میلیمتر

وزن : 83 قیراط

قیمت : 419.000 تومان

سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 17

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 15*26 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 159.000 تومان


سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 20

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 21*30 میلیمتر

وزن : 55 قیراط

قیمت : 279.000 تومان

سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 19

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 19*29 میلیمتر

وزن : 46 قیراط

قیمت : 229.000 تومان


سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 22

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 19*28 میلیمتر

وزن : 39 قیراط

قیمت : 199.000 تومان

سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 21

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 19*40 میلیمتر

وزن : 51 قیراط

قیمت : 259.000 تومان


سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 24

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 23*41 میلیمتر

وزن : 68 قیراط

قیمت : 339.000 تومان

سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 23

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 19*25 میلیمتر

وزن : 46 قیراط

قیمت : 239.000 تومان


سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 26

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 18*36 میلیمتر

وزن : 46 قیراط

قیمت : 239.000 تومان

سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 25

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 18*40 میلیمتر

وزن : 58 قیراط

قیمت : 289.000 تومان


سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 28

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 22*22 میلیمتر

وزن : 49 قیراط

قیمت : 249.000 تومان

سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 27

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 25*25 میلیمتر

وزن : 49 قیراط

قیمت : 249.000 تومان


سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 30

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 21*29 میلیمتر

وزن : 51 قیراط

قیمت : 259.000 تومان

سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 29

  Na  Natural Rose Quartz

ابعاد : 21*28 میلیمتر

وزن : 67 قیراط

قیمت : 339.000 تومان


سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 32

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 19*32 میلیمتر

وزن : 46 قیراط

قیمت : 239.000 تومان

سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 31

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 22*43 میلیمتر

وزن : 59 قیراط

قیمت : 299.000 تومان


سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 34

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 24*24 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 219.000 تومان

سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 33

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 20*29 میلیمتر

وزن : 36 قیراط

قیمت : 189.000 تومان


سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 36

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 17*26 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 169.000 تومان

سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 35

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 24*43 میلیمتر

وزن : 66 قیراط

 قیمت : 329.000 تومان


سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 38

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 19*36 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قییمت : 179.000 تومان

سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 37

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 21*27 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 179.000 تومان


سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 40

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 20*28 میلیمتر

وزن : 55 قیراط

قیمت : 279.000 تومان

سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 39

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 23*38 میلیمتر

وزن : 64 قیراط

قیمت : 319.000 تومان


سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 42

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 26*39 میلیمتر

وزن : 81 قیراط

قیمت : 399.000 تومان

سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 41

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 20*31 میلیمتر

وزن : 41 قیراط

قیمت : 209.000 تومان


سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 44

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 21*28 میلیمتر

وزن : 41 قیراط

قیمت : 209.000 تومان

سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 43

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 31*41 میلیمتر

وزن : 76 قیراط

قیمت : 389.000 تومان


سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 46

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 22*22 میلیمتر

وزن : 48 قیراط

قیمت : 249.000 تومان

سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 45

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 20*26 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 209.000 تومان


سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 48

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 18*27 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 179.000 تومان

سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 47

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 21*30 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 209.000 تومان


سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 50

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 21*21 میلیمتر

وزن : 36 قیراط

قیمت : 189.000 تومان

سنگ رز کوارتز

سنگ رزکوارتز کد : 49

  Natural Rose Quartz

ابعاد : 20*26 میلیمتر

وزن : 48 قیراط

قیمت : 249.000 تومان

زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad