دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ سلنایت Selenite:

  • هر چند نام سلنایت به معنی "سنگ ماه" است اما هیچ ارتباطی با سنگ زیبا و پایدار "مون استون" ندارد. ممکن است کیفیت نقره ای رنگ این سنگ و یا نام الهه ماه یونانی "سلن " باعث شده باشد که آن را سنگ ماه بنامند

  • سلنایت سنگ قدرتمندی برای ارتباطات با دنیای ارواح است و به تعامل با اجداد خردمند، فرشتگان، ارواح راهنما و افرادی درگذشته ای که دوستشان داشته ایم، کمک می کند

  • سلنایت ارتعاش خوبی دارد و به ذهن وضوح می بخشد، با دستیابی به خودآگاه فرشتگان و ارواح راهنما، چاکراهای بالایی و تاجی را باز می کند

  • سلنایت رابط روح است و به اتصال آن به ارتعاش زمین کمک می کند.

  • سلنایت سلولهای بدن را درمان و جریان مایعات بدن مانند مایع نخاعی را هماهنگ می کند. ستون مهره ها را تنظیم کرده و به انعطاف پذیری آن کمک کرده و از حملات صرعی جلوگیری می کند

  • سلنایت پوست را بهبود بخشیده و ظرفیت بدن برای جذب کلسیم را افزایش می دهد. به بدن کمک می کند تا ویتامین ها و املاح معدنی مورد نیاز را جذب کند اما به هضم آن کمک نمی کند.

  • سلنایت سنگ باروری است و از جنین و مادر تا زمانی که نوزاد سلامت به دنیا بیاید محافظت می کند

  • سلنایت مؤثرترین سنگ برای شارژ و پاکسازی دیگر سنگهاست و هرگز نباید به صورت اکسیر خورده شود اما باید روی بدن قرار داده شود تا در هاله نفوذ کرده و تأثیر لازم را بگذارد.

  • سلنایت سنگ مدیوم ها و غیبگوها و تله پاتیست هاست و برای انتقال ذرات فکر و ذهن بر روی ذهن و فکر دیگر افراد فوق العاده پر کاربرد است

  • قبایل بومی آفریقا معتقند همراه سلنایت ارواح راهنما حضور دارند و چه شیاطین و چه فرشتگان به نیت شما در کنارتان حضور میابند .. سلنایت سنگ ارتباط است

 سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 2

Natural Selenite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 24*15 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 1

Natural Selenite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 28*19 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان
سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 4

Natural Selenite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 32*21 میلیمتر

قیمت : 153000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 3

Natural Selenite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 33*24 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 6

Natural Selenite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 22*18 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 5

Natural Selenite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 21*20 میلیمتر

قیمت : 111000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 8

Natural Selenite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 22*19 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 7

Natural Selenite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 14*24 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 10

Natural Selenite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 22*20 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 9

Natural Selenite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 29*17 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 12

Natural Selenite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 16*24 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 11

Natural Selenite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 30*21 میلیمتر

قیمت : 144000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 14

Natural Selenite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 22*20 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 13

Natural Selenite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 28*24 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 16

Natural Selenite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 30*18 میلیمتر

قیمت : 123000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 15

Natural Selenite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 17*23 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 18

Natural Selenite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 29*20 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 17

Natural Selenite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 25*21 میلیمتر

قیمت : 114000 تومان
سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 20

Natural Selenite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 13*23 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 19

Natural Selenite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 24*17 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 22

Natural Selenite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 37*17 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 21

Natural Selenite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 28*15 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 24

Natural Selenite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 22*15 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 23

Natural Selenite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 17*20 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 26

Natural Selenite

وزن : 35 قیراط

ابعاد :29*21 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 25

Natural Selenite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 27*20 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 28

Natural Selenite

وزن : 53 قیراط

ابعاد :26*26 میلیمتر

قیمت : 159000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 27

Natural Selenite

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 18*13 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 30

Natural Selenite

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 20*11 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 29

Natural Selenite

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 24*16 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 32

Natural Selenite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 14*21 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 31

Natural Selenite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 28*14 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 34

Natural Selenite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 23*18 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 33

Natural Selenite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 32*23 میلیمتر

قیمت : 129000 تومان
سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 36

Natural Selenite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 19*20 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 35

Natural Selenite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 28*25 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 38

Natural Selenite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 19*25 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 37

Natural Selenite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 22*22 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 40

Natural Selenite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 30*15 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 39

Natural Selenite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 27*16 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 42

Natural Selenite

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 26*17 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 41

Natural Selenite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 30*15 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 44

Natural Selenite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 21*14 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 43

Natural Selenite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 12*23 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 46

Natural Selenite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 21*14 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 45

Natural Selenite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 27*25 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان
سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 48

Natural Selenite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 29*24 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 47

Natural Selenite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 31*22 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 50

Natural Selenite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 34*20 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 49

Natural Selenite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 25*19 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 52

Natural Selenite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 27*18 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 51

Natural Selenite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 17*20 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 54

Natural Selenite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 21*12 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 53

Natural Selenite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 22*14 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 56

Natural Selenite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 18*25 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 55

Natural Selenite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 25*21 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 58

Natural Selenite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 20*26 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 57

Natural Selenite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 25*22 میلیمتر

قیمت : 123000 تومان
سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 60

Natural Selenite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 26*18 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 59

Natural Selenite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 27*15 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است