الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ سلنایت Selenite:

  • هر چند نام سلنایت به معنی "سنگ ماه" است اما هیچ ارتباطی با سنگ زیبا و پایدار "مون استون" ندارد. ممکن است کیفیت نقره ای رنگ این سنگ و یا نام الهه ماه یونانی "سلن " باعث شده باشد که آن را سنگ ماه بنامند

  • سلنایت سنگ قدرتمندی برای ارتباطات با دنیای ارواح است و به تعامل با اجداد خردمند، فرشتگان، ارواح راهنما و افرادی درگذشته ای که دوستشان داشته ایم، کمک می کند

  • سلنایت ارتعاش خوبی دارد و به ذهن وضوح می بخشد، با دستیابی به خودآگاه فرشتگان و ارواح راهنما، چاکراهای بالایی و تاجی را باز می کند

  • سلنایت رابط روح است و به اتصال آن به ارتعاش زمین کمک می کند.

  • سلنایت سلولهای بدن را درمان و جریان مایعات بدن مانند مایع نخاعی را هماهنگ می کند. ستون مهره ها را تنظیم کرده و به انعطاف پذیری آن کمک کرده و از حملات صرعی جلوگیری می کند

  • سلنایت پوست را بهبود بخشیده و ظرفیت بدن برای جذب کلسیم را افزایش می دهد. به بدن کمک می کند تا ویتامین ها و املاح معدنی مورد نیاز را جذب کند اما به هضم آن کمک نمی کند.

  • سلنایت سنگ باروری است و از جنین و مادر تا زمانی که نوزاد سلامت به دنیا بیاید محافظت می کند

  • سلنایت مؤثرترین سنگ برای شارژ و پاکسازی دیگر سنگهاست و هرگز نباید به صورت اکسیر خورده شود اما باید روی بدن قرار داده شود تا در هاله نفوذ کرده و تأثیر لازم را بگذارد.

  • سلنایت سنگ مدیوم ها و غیبگوها و تله پاتیست هاست و برای انتقال ذرات فکر و ذهن بر روی ذهن و فکر دیگر افراد فوق العاده پر کاربرد است

  • قبایل بومی آفریقا معتقند همراه سلنایت ارواح راهنما حضور دارند و چه شیاطین و چه فرشتگان به نیت شما در کنارتان حضور میابند .. سلنایت سنگ ارتباط است
بخش اول

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 2

Natural Selenite

ابعاد : 23*28 میلیمتر

وزن : 40 قیراط

قیمت : 239.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 1

Natural Selenite

ابعاد : 19*21 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 159.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 4

Natural Selenite

ابعاد : 21*25 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 169.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 3

Natural Selenite

ابعاد : 26*28 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 259.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 6

Natural Selenite

ابعاد : 19*33 میلیمتر

وزن : 47 قیراط

قیمت : 279.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 5

Natural Selenite

ابعاد : 20*22 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 169.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 8

Natural Selenite

ابعاد : 16*23 میلیمتر

وزن : 23 قیراط

قیمت : 139.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 7

Natural Selenite

ابعاد : 22*42 میلیمتر

وزن : 56 قیراط

قیمت : 339.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 10

Natural Selenite

ابعاد : 21*30 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 189.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 9

Natural Selenite

ابعاد : 17*40 میلیمتر

وزن : 35 قیراط

قیمت : 209.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 12

Natural Selenite

ابعاد : 19*22 میلیمتر

وزن : 33 قیراط

قیمت : 195.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 11

Natural Selenite

ابعاد : 26*42 میلیمتر

وزن : 58 قیراط

قیمت : 349.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 14

Natural Selenite

ابعاد : 22*30 میلیمتر

وزن : 42.5 قیراط

قیمت : 255.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 13

Natural Selenite

ابعاد : 20*21 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 189.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 16

Natural Selenite

ابعاد : 26*25 میلیمتر

وزن : 41 قیراط

قیمت : 249.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 15

Natural Selenite

ابعاد : 20*26 میلیمتر

وزن : 25 قیراط

قیمت : 149.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 18

Natural Selenite

ابعاد : 18*20 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 139.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 17

Natural Selenite

ابعاد : 20*45 میلیمتر

وزن : 49 قیراط

قیمت : 289.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 20

Natural Selenite

 ابعاد : 13*21 میلیمتر

وزن : 16.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 19

Natural Selenite

 ابعاد : 20*53 میلیمتر

وزن : 69 قیراط

قیمت : 409.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 22

Natural Selenite

ابعاد : 15*46 میلیمتر

وزن : 62 قیراط

قیمت : 369.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 21

Natural Selenite

ابعاد : 18*21 میلیمتر

وزن : 23 قیراط

قیمت : 139.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 24

Natural Selenite

ابعاد : 19*47 میلیمتر

وزن : 62 قیراط

قیمت : 369.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 23

Natural Selenite

ابعاد : 20*44 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 199.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 26

Natural Selenite

ابعاد : 21*22 میلیمتر

وزن : 33 قیراط

قیمت : 199.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 25

Natural Selenite

ابعاد : 14*24 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 28

Natural Selenite

ابعاد : 12*20 میلیمتر

وزن : 14 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 27

Natural Selenite

ابعاد : 17*38 میلیمتر

وزن : 30 قیراط

قیمت : 179.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 30

Natural Selenite

 ابعاد : 19*40 میلیمتر

وزن : 42 قیراط

قیمت : 249.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 29

Natural Selenite

ابعاد : 23*24 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 139.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 32

Natural Selenite

ابعاد : 14*19 میلیمتر

وزن : 13 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 31

Natural Selenite

ابعاد : 12*21 میلیمتر

وزن : 11.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 34

Natural Selenite

ابعاد : 15*26 میلیمتر

وزن : 30 قیراط

قیمت : 179.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 33

Natural Selenite

ابعاد : 21*21 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 159.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 36

Natural Selenite

ابعاد : 27*43 میلیمتر

وزن : 61 قیراط

قیمت : 369.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 35

Natural Selenite

ابعاد : 25*46 میلیمتر

وزن : 83 قیراط

قیمت : 499.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 38

Natural Selenite

ابعاد : 24*42 میلیمتر

وزن : 74 قیراط

قیمت : 439.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 37

Natural Selenite

ابعاد : 17*41 میلیمتر

وزن : 45 قیراط

قیمت : 269.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 40

Natural Selenite

ابعاد : 16*38 میلیمتر

وزن : 39 قیراط

قیمت : 229.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 39

Natural Selenite

ابعاد : 29*48 میلیمتر

وزن : 82 قیراط

قیمت : 489.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 42

Natural Selenite

ابعاد : 25*33 میلیمتر

وزن : 62 قیراط

قیمت : 369.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 41

Natural Selenite

ابعاد : 25*42 میلیمتر

وزن : 66 قیراط

قیمت : 399.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 44

Natural Selenite

ابعاد : 36*28 میلیمتر

وزن : 60 قیراط

قیمت : 359.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 43

Natural Selenite

ابعاد : 21*39 میلیمتر

وزن : 44 قیراط

قیمت : 259.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 46

Natural Selenite

ابعاد : 26*40 میلیمتر

وزن : 67 قیراط

قیمت : 399.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 45

Natural Selenite

ابعاد : 24*43 میلیمتر

وزن : 64 قیراط

قیمت : 379.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 48

Natural Selenite

ابعاد : 29*42 میلیمتر

وزن : 69 قیراط

قیمت : 409.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 47

Natural Selenite

 ابعاد : 24*43 میلیمتر

وزن : 61 قیراط

قیمت : 369.000 تومان


سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 50

Natural Selenite

ابعاد : 15*44 میلیمتر

وزن : 36 قیراط

قیمت : 219.000 تومان

سنگ سلنایت مراکش

سنگ سلنایت مراکش کد : 49

Natural Selenite

 ابعاد : 16*43 میلیمتر

وزن : 50 قیراط

قیمت : 299.000 تومان


بخش اول

بخش دوم
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad