دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

خواص سنگ  سودالیت  Sodalite  :

 

 • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای ششم و هفتم

 • برای ایجاد نگرش مثبت درهمه ی شرایط زندگی

 • کمک به ما برای به دست آوردن کنترل و تفاهم در زندگی

 • وحشت و ترس را به سهولت از بین می برد

 •  کمک به ترک اعتیاد

 • ارتقاء توانایی های سازمانی ، نظم و انضباط و نظم و ترتیب

 • به هم ریختگی ذهن را رفع می کند

 • از بین بردن مشکل معده ، استفراغ و حالت تهوع

 • کمک کننده در درمان سوزش پوست و سردرد

 • در هنگام مدیتیشن احساس آرامش عمیقی تولید می کند

 • برای باز کردن چشم سوم به کار می رود

 • متابولیسم و انرژی حیاتی را تحریک می‌کند

 • در گذشته برای ارتباط با فرشتگان نگهبان یا موکل استفاده می شده است

 • در ارتباط با چاکرای هفتم است و باعث تقویت کارایی مغز و قدرت تحلیل و تفکر می شود

 • گذاشتن آن بر روی چاکرای ششم و شارژ مجدد آن توسط نور مستقیم خورشید ، نور چشم را زیاد میکند

 • سپر امواج منفی و نیروهای شیطانی در انجام مراسم مذهبی است

 سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 2

Natural Sodalite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 17*35 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 1

Natural Sodalite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 28*24 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان
سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 4

Natural Sodalite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 32*18 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 3

Natural Sodalite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 26*21 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان


سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 6

Natural Sodalite

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 22*14 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 5

Natural Sodalite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 31*14 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان


سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 8

Natural Sodalite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 32*17 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 7

Natural Sodalite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 34*19 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان


سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 10

Natural Sodalite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 42*27 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 9

Natural Sodalite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 29*37 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان


سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 12

Natural Sodalite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 30*16 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 11

Natural Sodalite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 29*16 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان


سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 14

Natural Sodalite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 40*22 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 13

Natural Sodalite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 30*19 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 16

Natural Sodalite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 23*14 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 15

Natural Sodalite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 31*23 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان


سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 18

Natural Sodalite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 29*29 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 17

Natural Sodalite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 37*23 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان
سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 20

Natural Sodalite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 29*14 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 19

Natural Sodalite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 17*21 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 


سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 22

Natural Sodalite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 30*15 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 21

Natural Sodalite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 17*22 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان


سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 24

Natural Sodalite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 37*22 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 23

Natural Sodalite

وزن : 9 قیراط

ابعاد : 19*11 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 26

Natural Sodalite

وزن : 21 قیراط

ابعاد :27*17 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 25

Natural Sodalite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 22*14 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان


سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 28

Natural Sodalite

وزن : 12 قیراط

ابعاد :25*14 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 27

Natural Sodalite

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 21*15 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 30

Natural Sodalite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 22*14 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 29

Natural Sodalite

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 16*21 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 32

Natural Sodalite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 21*16 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 31

Natural Sodalite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 39*11 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان


سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 34

Natural Sodalite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 15*19 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 33

Natural Sodalite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 21*16 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان
سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 36

Natural Sodalite

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 15*18 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 35

Natural Sodalite

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 22*12 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 38

Natural Sodalite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 34*27 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 37

Natural Sodalite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 30*22 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان


سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 40

Natural Sodalite

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 20*16 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 39

Natural Sodalite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 27*28 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان


سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 42

Natural Sodalite

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 28*16 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 41

Natural Sodalite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 30*23 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان


سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 44

Natural Sodalite

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 17*16 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 43

Natural Sodalite

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 21*15 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 46

Natural Sodalite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 24*18 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 45

Natural Sodalite

وزن : 9 قیراط

ابعاد : 27*10 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان
سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 48

Natural Sodalite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 26*17 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 47

Natural Sodalite

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 20*10 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 50

Natural Sodalite

وزن : 9 قیراط

ابعاد : 18*11 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 49

Natural Sodalite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 23*38 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان


سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 52

Natural Sodalite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 35*20 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 51

Natural Sodalite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 33*24 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان


سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 54

Natural Sodalite

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 43*24 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 53

Natural Sodalite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 34*24 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان


سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 56

Natural Sodalite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 28*21 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 55

Natural Sodalite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 33*21 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان


سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 58

Natural Sodalite

وزن : 68 قیراط

ابعاد : 44*29 میلیمتر

قیمت : 136000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 57

Natural Sodalite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 31*22 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان
سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 60

Natural Sodalite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 30*24 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سنگ سودالیت

سنگ سودالیت ماداگاسکار کد : 59

Natural Sodalite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 35*30 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است