الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemانواع سنگ سپتارین زرد مراکش


هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 2

Natural YellowSeptarine

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 39*28 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 1

Natural YellowSeptarine

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 47*31 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان
سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 4

Natural YellowSeptarine

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 33*33 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 3

Natural YellowSeptarine

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 32*27 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 6

Natural YellowSeptarine

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 37*34 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 5

Natural YellowSeptarine

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 42*36 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان


سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 8

Natural YellowSeptarine

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 36*26 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 7

Natural YellowSeptarine

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 46*29 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان


سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 10

Natural YellowSeptarine

وزن : 74 قیراط

ابعاد : 52*36 میلیمتر

قیمت : 111000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 9

Natural YellowSeptarine

وزن : 116 قیراط

ابعاد : 51*46 میلیمتر

قیمت : 174000 تومان


سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 12

Natural YellowSeptarine

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 30*29 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 11

Natural YellowSeptarine

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 38*32 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان


سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 14

Natural YellowSeptarine

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 41*22 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 13

Natural YellowSeptarine

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 46*22 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان


سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 16

Natural YellowSeptarine

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 34*20 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 15

Natural YellowSeptarine

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 35*31 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان


سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 18

Natural YellowSeptarine

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 47*31 میلیمتر

قیمت : 101000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 17

Natural YellowSeptarine

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 49*22 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان
سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 20

Natural YellowSeptarine

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 46*32 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 19

Natural YellowSeptarine

وزن : 85 قیراط

ابعاد : 53*37 میلیمتر

قیمت : 128000 تومان


سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 22

Natural YellowSeptarine

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 35*24 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 21

Natural YellowSeptarine

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان


سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 24

Natural YellowSeptarine

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 44*40 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 23

Natural YellowSeptarine

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 38*30 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان


سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 26

Natural YellowSeptarine

وزن : 129 قیراط

ابعاد :55*43 میلیمتر

قیمت : 194000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 25

Natural YellowSeptarine

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 37*36 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان


سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 28

Natural YellowSeptarine

وزن : 113 قیراط

ابعاد :61*33 میلیمتر

قیمت : 170000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 27

Natural YellowSeptarine

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 31*27 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان


سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 30

Natural YellowSeptarine

وزن : 84 قیراط

ابعاد : 51*31 میلیمتر

قیمت : 126000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 29

Natural YellowSeptarine

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 34*25 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان


سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 32

Natural YellowSeptarine

وزن : 82 قیراط

ابعاد : 45*37 میلیمتر

قیمت : 123000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 31

Natural YellowSeptarine

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 39*21 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 34

Natural YellowSeptarine

وزن : 77 قیراط

ابعاد : 46*34 میلیمتر

قیمت : 116000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 33

Natural YellowSeptarine

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 44*21 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان
سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 36

Natural YellowSeptarine

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 28*17 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 35

Natural YellowSeptarine

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 31*30 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان


سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 38

Natural YellowSeptarine

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 42*31 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 37

Natural YellowSeptarine

وزن : 83 قیراط

ابعاد : 47*39 میلیمتر

قیمت : 125000 تومان


سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 40

Natural YellowSeptarine

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 31*26 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 39

Natural YellowSeptarine

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 33*31 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان


سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 42

Natural YellowSeptarine

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 36*19 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 41

Natural YellowSeptarine

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 36*19 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان


سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 44

Natural YellowSeptarine

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 48*29 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 43

Natural YellowSeptarine

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 43*23 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان


سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 46

Natural YellowSeptarine

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 33*21 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 45

Natural YellowSeptarine

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 31*29 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان
سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 48

Natural YellowSeptarine

وزن : 68 قیراط

ابعاد : 49*30 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 47

Natural YellowSeptarine

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 45*31 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان


سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 50

Natural YellowSeptarine

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 64*25 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 49

Natural YellowSeptarine

وزن : 78 قیراط

ابعاد : 46*37 میلیمتر

قیمت : 117000 تومان


سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 52

Natural YellowSeptarine

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 40*32 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 51

Natural YellowSeptarine

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 45*31 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان


سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 54

Natural YellowSeptarine

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 33*21 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 53

Natural YellowSeptarine

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 40*32 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان


سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 56

Natural YellowSeptarine

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 43*37 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 55

Natural YellowSeptarine

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 45*25 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان


سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 58

Natural YellowSeptarine

وزن : 72 قیراط

ابعاد : 53*28 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 57

Natural YellowSeptarine

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 38*33 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان
سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 60

Natural YellowSeptarine

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 34*27 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 59

Natural YellowSeptarine

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 41*23 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان
سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 62

Natural YellowSeptarine

وزن : 68 قیراط

ابعاد : 44*28 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 61

Natural YellowSeptarine

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 43*27 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان
سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 64

Natural YellowSeptarine

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 39*39 میلیمتر

قیمت : 89000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 63

Natural YellowSeptarine

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 46*25 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان
سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 66

Natural YellowSeptarine

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 33*33 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 65

Natural YellowSeptarine

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 41*25 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان
سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 68

Natural YellowSeptarine

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 39*25 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 67

Natural YellowSeptarine

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 44*38 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان
سنگ سپتارین زرد مراکش

سنگ سپتارین زرد مراکش کد : 69

Natural YellowSeptarine

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 30*30 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد