الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemانواع سنگ عقیق سبزهر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 2

Natural Green Agate

ابعاد : 23*18 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 1

Natural Green Agate

ابعاد : 17*17 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان
سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 4

Natural Green Agate

ابعاد : 21*21 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 3

Natural Green Agate

ابعاد : 18*16 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 6

Natural Green Agate

ابعاد : 20*16 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 5

Natural Green Agate

ابعاد : 19*14 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 8

Natural Green Agate

ابعاد : 21*16 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 7

Natural Green Agate

ابعاد : 23*18 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 10

Natural Green Agate

ابعاد : 20*15 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 9

Natural Green Agate

ابعاد : 24*19 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 


سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 12

Natural Green Agate

ابعاد : 16*12 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 11

Natural Green Agate

ابعاد : 15*11 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 14

Natural Green Agate

ابعاد : 18*14 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 13

Natural Green Agate

ابعاد : 17*17 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 16

Natural Green Agate

ابعاد : 18*18 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 15

Natural Green Agate

ابعاد : 18*18 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 18

Natural Green Agate

ابعاد : 18*13 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 17

Natural Green Agate

ابعاد : 18*18 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان
سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 20

Natural Green Agate

ابعاد : 20*20 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 19

Natural Green Agate

ابعاد : 16*16 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 22

Natural Green Agate

ابعاد : 23*17 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 21

Natural Green Agate

ابعاد : 18*13 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 24

Natural Green Agate

ابعاد : 18*22 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 23

Natural Green Agate

ابعاد : 18*18 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 26

Natural Green Agate

ابعاد :18*18 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 25

Natural Green Agate

ابعاد : 15*15 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 28

Natural Green Agate

ابعاد :17*19 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 27

Natural Green Agate

ابعاد : 19*13 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 30

Natural Green Agate

ابعاد : 14*10 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 29

Natural Green Agate

ابعاد : 18*19 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 32

Natural Green Agate

ابعاد : 17*17 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 31

Natural Green Agate

ابعاد : 21*16 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 34

Natural Green Agate

ابعاد : 19*14 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 33

Natural Green Agate

ابعاد : 16*13 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان
سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 36

Natural Green Agate

ابعاد : 18*13 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ عقیق سبز

سنگ عقیق سبز کد : 35

Natural Green Agate

ابعاد : 15*11 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد